جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان حمایت خانواده ها و دهاقین آُسیب دیده از خشکسالی و دارای عدم مصئونیت غذایی در بخش های زراعت, مالداری, حفاظت واحیای زیرساخت های آبی زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه انار دره, فراه, پشت رود
2019-09-01 2020-06-24 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان داد خواهی به ارتباط حقوق صحت صحت
هرات انجیل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان داد خواهی به ارتباط حقوق صحت صحت
هرات انجیل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان تهیه آب آشامیدنی صحی زیر بینا
فاریاب خان چارباغ, دولت آباد
2018-01-01 2019-03-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان تهیه آب آشامیدنی صحی زیر بینا
فاریاب خان چارباغ, دولت آباد
2018-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف خدمات واکسیناسیون دوررس به سطح جامعه ولایت نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
حمایت از مهاجرین ایجاد معیشت، آب آشامیدنی صحی نظافت و حفظ الصحه و سرپناه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, سرخ رود, کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع پول نقد برای ترمیم سرپناه مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
ایکول اکسس کمپاین رسانه ای حکومت داری خوب
پروان چاریکار
غور چغچران
فاریاب دولت آباد
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر خاص کنر
وردک سید آباد
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
بلخ بلخ
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2019-04-01 2020-04-30 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه مکتب ابتدایه درمان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه مرکز جامع صحی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هیواد ویلفر لمیتد توزیع مواد غذایی ُ, غیر غذایی ,حفر چاه نمیه عمیق مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD313-19-NOV-27 | فیز چهارم پاسخ مشترک در حالت اضطرار - DRA-Afghanistan Joint Response Phase Four مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, کندوز
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD305-18-NOV-23 | مصونیت غذائی و معیشت اضطراری، تهیه آب آشامیدنی، اعمار تشنابها، بیت الخلاء ها و حفظ الصحه و حفاظت - Emergency Food Security & Livelihood, Water, Sanitation, Hygiene, and Protection Response مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2018-07-01 2019-09-30 تکمیل
انکشافی افغان AD305-18-NOV-23 | مصونیت غذائی و معیشت اضطراری، تهیه آب آشامیدنی، اعمار تشنابها، بیت الخلاء ها و حفظ الصحه و حفاظت - Emergency Food Security & Livelihood, Water, Sanitation, Hygiene, and Protection Response مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2018-07-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Emergency livelihoods assistance to vulnerable smallholder farmers affected by drought in Nuristan زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, پارون
2019-04-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Drought assistance project Nuristan مبارزه با حوادث (اضطراری)
نورستان وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2018-11-10 2019-06-10 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Drought assistance project Nuristan مبارزه با حوادث (اضطراری)
نورستان وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2018-11-10 2019-06-10 تکمیل
دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه دسترسی دختران به تعلیمات اساسی تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان تهیه آب آشامیدنی صحی از طریق شبکه آبرسانی زیر بینا
فاریاب خان چارباغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت مشارکت مدنی در انتخابات در افغانستان (SCEEA) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-01 2019-04-15 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت مشارکت مدنی در انتخابات در افغانستان (SCEEA) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-01 2019-04-15 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان شاخص های کلیدی برای صلح و آینده صلح آمیز در افغانستان مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای ّ و بیجا گان داخلی وحوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل سرپل
سمنگان ایبک, دره صوف پایان
کندز کندوز
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی نظارت تطبیق کمک نقدی برای بیجاشده گان متاثر از جنگ در ولایت شمالی و شمال شرق مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز کندوز
2019-11-18 2020-05-18 تکمیل
زنان در خدمت زنان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
پنجشیر انابه, بازارک, رخه
کابل شکر دره, کابل, کلکان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD309-18-WFP-04 | توزیع عمومی نقدی به متاثر شده گان خشکسالی - Drought Affected Population, Cash Based Transfer, DAP-CBT مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, کجران, کيتی
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
انکشافی افغان AD309-18-WFP-04 | توزیع عمومی نقدی به متاثر شده گان خشکسالی - Drought Affected Population, Cash Based Transfer, DAP-CBT مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, کجران, کيتی
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
انکشافی افغان AD324-19-WFP-11 | توزیع مواد غذایی بیدون قید و شرط - Unconditional Seasonal Support- Food مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی شهرستان, کيتی
2019-11-01 2020-01-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان رسانه - RASANA (Media) حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
لوگر محمد آغه
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2017-03-29 2020-03-28 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان رسانه - RASANA (Media) حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
لوگر محمد آغه
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2017-03-29 2020-03-28 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان رسانه - RASANA (Media) حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
لوگر محمد آغه
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2017-03-29 2020-03-28 تکمیل
موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر ظرفیت سازی در مورد تغییرات آب و هوا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-08-25 2019-10-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک های بشردوستانه برای بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان
2019-07-01 2021-05-31 تکمیل
کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان اګاهی عامه در مورد واکسینیشن صحت
غور چغچران
فاریاب میمنه
هرات هرات
فراه فراه
2019-07-01 2020-08-15 تکمیل
موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان پروگرام تعلیمات ابتدائی غیر رسمی و حرفوی برای اطفال و زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بریمن انکشاف سیستم های غیر متمرکز تصفیه فاضلاب (دیواتس) زیر بینا
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان تربیه قابله های جامعه ولایت زابل صحت
زابل قلات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن USAID Booster SAP 2019 - 32269 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2020-01-01 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان ترمیم سر پناه مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان پاسخ مشترک افغانستان Afghanistan join Response 4 زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, چپرهار, کامه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای بیجا گان داخلی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل سرپل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا
بغلان پل خمری
بلخ بلخ
2019-10-10 2019-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک پول نقد به فامیل های بیجاه شده گان داخلی از اثر جنگ و حوادث طبیعی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ بلخ
2019-04-20 2019-12-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانها - Afghanistan Civil Engagement Program مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2013-12-04 2019-08-30 تکمیل