جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان تغذیه اطفال (NF-OCHA) صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2018-02-15 2019-02-14 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان تغذیه اطفال (NF-OCHA) صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2018-02-15 2019-02-14 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه (P-CME) صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه (P-CME) صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه (P-CME) صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات SV549 دسترسی سریع به اموزش معیاری تعلیم و تربیه
ننگرهار در بابا, دره نور, کامه, کوز کنر, گوشته
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آگاهی از خشونت (UNFPA) صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه شهدا تقوییت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) در ولسوالی شهرستان و میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2017-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه شهدا تقوییت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) در ولسوالی شهرستان و میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2017-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه شهدا تقوییت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) در ولسوالی شهرستان و میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2017-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی شهرستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان
2018-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی شهرستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان
2018-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت بامیان ولسوالی پنجاب مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2018-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت بامیان ولسوالی پنجاب مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2018-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان ( توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی اشترلی کورگه مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان برنامه حقوق محلی ۱۰ مصئونیت اجتماعی
بامیان یکاولنگ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دوکتوران بدون سرحد شفاخانه جراحی تروما کندز صحت
کندز چهار دره, کندوز
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی افزایش دادن مداخلات HIV درمیان جمعیت های کلیدی در افغانستان. صحت
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دوکتوران بدون سرحد شفاخانه ولادی نسائی 68 بستر خوست صحت
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دوکتوران بدون سرحد شفاخانه 24 بستر توبرکلوز کندهار صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماع بازسازی زنان افغان تفویت نمودن سهم گیری زنان ( توسط ظرفیت سازی) در حکومت دارای محلی در ولایت کندز حکومت داری خوب
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2019-07-04 2019-12-31 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان ترتیب و تهیه فلم مستند برای UN-WOMEN مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-02-28 2019-03-03 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان تولید یک ویدیو برای UN_WOMEN تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-05-30 2019-06-12 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان ترتیب و تهیه فلم مستند برای UN-WOMEN مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-16 2019-09-01 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان ترتیب و تنظیم مواد سوتی برای در هرات UN-WOMEN تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-11-14 2019-11-18 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان تغذیه اطفال (F-OCHA) صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان تغذیه اطفال (F-OCHA) صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان تغذیه اطفال (T-OCHA) صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2018-12-20 2019-06-19 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان تغذیه اطفال (T-OCHA) صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2018-12-20 2019-06-19 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-10-30 2019-11-19 تکمیل
موسسه امروز وفردای درخشان ارتقای ظرفیت تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-01-01 2019-03-06 تکمیل
موسسه امروز وفردای درخشان ارتقای ظرفیت مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-02-07 2019-12-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
خوست تنی
ننگرهار پچير و آگام
بغلان پل حصار
هرات هرات
کابل خاک جبار
بلخ بلخ
کندهار دامان
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
ننگرهار پچير و آگام
کنر دانگام
کندز کندوز
بغلان دوشی
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
کندهار دامان
2019-03-01 2019-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
بغلان خنجان
کابل خاک جبار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-20 2019-12-15 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت برنامه رادیویی مهارت های فرزند داری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت برنامه رادیویی مهارت های فرزند داری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت برنامه رادیویی مهارت های فرزند داری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-10-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-10-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
غزنی غزنی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
غزنی غزنی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی، و مرکز حقوقی فامیلی رایگان ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-21 2019-12-15 تکمیل