جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر ارتقاع ظرفیت و توانمند سازی زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 3 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, علی شیر
2019-05-04 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-05-01 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار 1 شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 6 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-10 2019-05-10 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-15 2019-05-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2019-03-20 2019-05-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-04-24 2019-06-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2019-05-04 2019-07-04 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-05-04 2019-07-05 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 7 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-01 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-10 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-02-02 2019-04-02 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه اگاهی در مورد انتخابات پارلمانی اینده و ګفتمان موضوعات مهم ، اماده ساختن افغانها برای انتخابات. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-12 2019-04-12 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
بلخ دولت آباد
2019-01-30 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, نادر شاه کوت
2019-09-02 2019-12-02 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادری زنان در ولسوالی انجیل هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-07-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحی وارتقای میعشیت پایدار صحت
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کابل کابل
بادغیس قلعه نو
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسی واقعاتو کښی د اخلي بیځایه شویو جڼګځپلو او طبیعي آفاتو څخه دمتاثره شویو کورنیو سروی ، مانیټورینګ د غذایی موادو توزیع مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی پروژه تحقیقی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی پروژه تحقیقی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ بلخ
2018-02-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ بلخ
2018-02-01 2019-01-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید حمایت اینده زنان افغانستان توسط توانمند سازی اقتصادی تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, رودات
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-06-01 2022-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان کمک صحی به اطفال زیر ۵ سال (RMNCH) صحت
فاریاب المار, غورماچ, قیصار, پشتون کوت
2019-03-15 2019-09-14 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک LEAP III توانمندسازی جوامع برای افزايش رفاه زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کرخ
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسی واقعاتو کښی د اخلي بیځایه شویو جڼګځپلو او طبیعي آفاتو څخه دمتاثره شویو کورنیو سروی ، مانیټورینګ او د غیرغذایی موادو توزیع مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ارتقای ظرفیت محصلین تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ارتقای ظرفیت محصلین تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی خدمات عاجل تغذیوی برای اطفال کمتر از 5 سال و خانم های حامله و شیر ده صحت
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر محمد آغه
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2020-12-15 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه کمک نقدی به خانمهای بی بضاعت (Relief-GHZ) صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
بنیاد روپانی بدخشان سبز زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, زیباک, شیغنان, واخان
2019-07-15 2019-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه کمک نقدی به خانمهای بی بضاعت (Relief-HRT) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه فرهنگی ندای بیدار کمک به اطفال محروم از تحصیل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-03 2019-11-29 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت از کودکان بیجاشده داخلی در کمپ مهاجرین هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان التیام بخشی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه کمک نقدی به خانمهای بی بضاعت (Relief-NGR) صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه عاجل UNICEF PCA WASH مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, جوند, قلعه نو, مقر
2018-08-01 2020-08-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه عاجل UNICEF PCA WASH مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, جوند, قلعه نو, مقر
2018-08-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه هماهنگی صحی همکاری استراتیژیک جهت دادخواهی و لابی (Strategic Partnership on Lobby and Advocacy) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت وقایه ، تداوی و محو مرض ملاریا صحت
پکتیکا اورگون, اومنه, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, نيکه, وازه خوا, یحی خیل, یوسف خیل
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت داشتن جامعه پاک وسالم از طریق تطبیق حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, تورو, زیروک, شرن, نيکه, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2018-05-04 2019-04-14 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت داشتن جامعه پاک وسالم از طریق تطبیق حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, تورو, زیروک, شرن, نيکه, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2018-05-04 2019-04-14 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت CHF ارایه خدمات مراقبت تراومایی و رحجعت دهی با اقدامات حفاظتی در مناظق آسیب دیده صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-02-15 2019-03-30 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت CHF ارایه خدمات مراقبت تراومایی و رحجعت دهی با اقدامات حفاظتی در مناظق آسیب دیده صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-02-15 2019-03-30 تکمیل
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-02-01 2019-06-30 تکمیل