جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان Hamoon Health Center صحت
فراه فراه
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان انستیتیوت بانکداری و مالی افغانستان (AIBF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف خدمات واکسیناسیون دوررس به سطح جامعه ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
افغان اید کمک های عاجل برای مالداران اسیب دیده از خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تحقیق و مطالعات پرسش مداخله آموزشی: فراهم ساختن دسترسی به آموزش و پرورش برای اطفال هندو و سیک افغان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-12-01 2021-12-01 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-16 2019-03-16 تکمیل
خدمات طبی جاپان زراعت دشت ګمبیری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کوز کنر
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان کلینیک BHC صحت
ننگرهار دره نور
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Emergency livelihoods assistance to vulnerable smallholder farmers affected by drought in Nuristan زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان نورگرام, وامه, وايگل, پارون
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان حفظ و مراقبت پروژه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, خیوه, کامه
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان سربند مروارید ۲ زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه
2018-10-01 2020-10-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان سربند مروارید ۲ زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه
2018-10-01 2020-10-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان تریننگ سنتر زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان زابرشیگی و سیم جال گمبیری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی برنامه آموزشی دیپلومه برای ارتقاء مشاورین روانی-اجتماعی به مشاور اجتماعی صحت صحت
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-06-20 2022-06-19 تکمیل
خدمات طبی جاپان انکشاف سیستم وایر سربند های کامه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
خدمات طبی جاپان انکشاف سیستم وایر سربند های کامه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
خدمات طبی جاپان انکشاف سیستم وایر سربند های کامه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه
2017-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان ارزیابی سیستم نظارت در افغانستان -Evaluation of Surveillance System in Afghanistan صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-12-23 2019-02-24 تکمیل
موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان ارزیابی سیستم نظارت در افغانستان -Evaluation of Surveillance System in Afghanistan صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-12-23 2019-02-24 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه بهبود معیشت برای آسیب دیده گان خشکسالی مناطق بومی ولایت بادغیس - AHF - Livelihood Recovery زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, مقر
2019-08-15 2020-04-30 تکمیل
موسسه انکشاف ظرفیت بشری در عرصه حیات حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه صحت
تخار کلفگان
2019-08-18 2019-12-31 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی خلاصه توضیحات خوب یا خدمات پشتیبانی فنی و مشورتی از مدل سازی CGE برای SDG و شبیه سازی GTAP برای افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-12 2020-03-11 تکمیل
موسسه دوستی مادران افغان کاهش امراض در دهکده های دور افتاده از مراکز صحی و آگاهی دهی از موارد بهداشتی صحت
کابل استالف, کلکان
2019-01-06 2019-12-30 تکمیل
موسسه کمک های اجتماعی ، اموزشی وبشر دوستانه کمک به مردم بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-07-02 تکمیل
مرکز توانمندی زنان صدای او، حق او مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
مرکز توانمندی زنان صدای او، حق او مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی مصئون و دوامدار 3500 شاگرد بازمانده از تعلیم در ارزگان به خدمات آموزشی تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت, دهراود
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه آموزشی وارزیابی مشکلات زنان افغان کمپاین آگاهی دهی زنان برای اشتراک در انتخابات و نقش انها در این پروسه ملی تعلیم و تربیه
بغلان پل خمری
2019-09-01 2019-09-01 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا مساعدت غذایی غیر مشروط به فامیل های آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, جوند
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه کمک اضطراری ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, قلعه نو
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
برک افغانستان پروژه تحقیقی(Reasarch Projct ) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, کابل, گلدره
بلخ بلخ, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-03-01 2022-03-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان ساختن ظرفیت و شمولیت نهاد های جامعه مدنی در توانمند سازی جوامع برای پاسخگو ساختن دولت محلی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2018-04-05 2019-09-30 تکمیل
مرکز توانمندی زنان ساختن ظرفیت و شمولیت نهاد های جامعه مدنی در توانمند سازی جوامع برای پاسخگو ساختن دولت محلی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2018-04-05 2019-09-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها/ مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, مومند دره
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک
2019-05-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان ادغام عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی توسط اموزش های مسلکی و حرفوی و دسترسی به قرضه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-02-01 2020-01-01 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان ادغام عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی توسط اموزش های مسلکی و حرفوی و دسترسی به قرضه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-02-01 2020-01-01 تکمیل
موسسه فرهنگی وآموزشی پیشرو توانا بود هرکی دانا بود تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-08-29 2019-09-12 تکمیل
برک افغانستان تطبیق برنامه کمک نقدی صحی حکومت به خانم های بی بضاعت (‌GHRP) صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-02-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان پرورشگاه ها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی معیشت زعفران زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, پشتون زرغون, کرخ
2018-02-16 2019-08-15 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی معیشت زعفران زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, پشتون زرغون, کرخ
2018-02-16 2019-08-15 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه جلوگیری از ملاریا در ولایت صحت
فاریاب میمنه
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان کنسرسیوم( اتحادیه) افغانستان برای آموزش و پشتیبانی از اطفال(ECW-ACCESS) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
2019-05-01 2020-04-01 تکمیل
دجاپان درضاكارانو بين المللي ټولنه سواد زده کړه تعلیم و تربیه
ننگرهار کوز کنر
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری آموزش حرفه دستکول دوزی و خامک دوزی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2019-08-05 2020-02-05 تکمیل