جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی همکاری تخنیکی در مورد تطبیق پلان استراتیژی انسجام پرسونل اناث حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-15 2019-08-15 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان کاهش خطرات حوادث به شیوه مردم محوری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب
بدخشان اشکاشم, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, یکمگان
بغلان اندر آب, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان نظارت اجتماعی از محاکم حکومت داری خوب
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2018-05-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان نظارت اجتماعی از محاکم حکومت داری خوب
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2018-05-01 2019-06-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه هالند، فیز چهارم پروژه پاسخ دهی مشترک به حالت اضطراری-A-06070 مبارزه با حوادث (اضطراری)
هلمند لشکرگاه
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان د فساد سره د مبارزې د پلان د تطبیق پروژه حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان د فساد سره د مبارزې د پلان د تطبیق پروژه حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-01 2019-06-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان پروژه ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت زنان در عرصه کارآفرینی (IADC) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, کشم
2018-12-01 2020-01-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان پروژه ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت زنان در عرصه کارآفرینی (IADC) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, کشم
2018-12-01 2020-01-31 تکمیل
افغان اید کاهش خطرات حوادث و اکوسیستم به سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بدخشان ارگو
کابل کابل
2018-11-01 2021-03-21 تکمیل
افغان اید کاهش خطرات حوادث و اکوسیستم به سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بدخشان ارگو
کابل کابل
2018-11-01 2021-03-21 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان SEHATMANDI صحت
پکتیا گردیز
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
کنسرن کمک های زمستانی برای بیجا شده گان ناشی از جنگ ازطریق ترمیم سرپناه در ولایت تخار مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار اشکمش, بهارک
2019-12-01 2020-02-29 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به سیلاب (هرات، هلمند) A-06061 مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات غوریان, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف دادخواهی برای بلند نمودن صدای مردم در پروسه صلح حکومت داری خوب
کندز کندوز
بامیان بامیان
کابل کابل
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه اولویت عاجل کمک های طبی بین المللی نجات زندگی در حالات اضطراری صحی گسترش و پاسخگوی حالات اضطراری صحی, تغذیوی و شستشو در مناطق جنگ زده و آسیب دیده افغانستان صحت
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد, در بابا, مومند دره, کوت
لغمان علی شینگ
کنر دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, چپه دره
نورستان وامه, وايگل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه ورود به آینده روشن کمک های فوری به زلزله زدگان مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-01-01 2019-01-15 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کندر برگ انترنشنل مهمان خانه اجتماعی،حمایت از دارالایتام و محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع مشارکت استراتتژیک لایی و داد خواهی (SPLA) مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه حمایت از تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-11-12 2019-11-14 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های فصلی برای بیجاشده گان ناشی از خشکسالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-05-01 2019-07-15 تکمیل
موسسه بازسازی بینا مساعدت کتاب برای مکتب تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-12-16 2019-12-18 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت اطلاعات برای پاسخ دهی اضطراری در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت اطلاعات برای پاسخ دهی اضطراری در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه انکشافی ودان گلدوزی تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2019-06-01 2021-12-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروگرام صحت دندان صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی ارایه دهنده خدمات هوانوردی ملکی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Mid-Wife Temporary Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-01 2019-10-30 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Mid-Wife Temporary Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRDs Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-01 2020-02-28 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز بهبود شرایط صحی افراد بیچاره داخلی در شهرک های کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز بهبود شرایط صحی افراد بیچاره داخلی در شهرک های کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های فصلی رسیدگی به امور بیجاشده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های فصلی رسیدگی به امور بیجاشده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه پروژه امداد رسانی در زمستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان
2019-12-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف آموزش ساختار های غیر رسمی صلح و زنان در جامعه در مورد مداکرات صلح،منازعه،میانجی و ساختن شبکه با ساختار های رسمی صلح-فیز دوم مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کندز کندوز
نیمروز خاشرود
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2019-07-10 2020-03-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه صدقات در عید قربان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-09 2019-08-12 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های نقدی ماهوار با بیوه ها، معیوبین، و نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آموزش حرفه یی آرایشی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بنياد زنان AGEA تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان تقویت حکومتداری محلی حسابده و شهروند محور- ACCESS حکومت داری خوب
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, کران و منجان
تخار بنگی, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, ورسج, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, دهنه غوری, دوشی, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-08-01 2020-07-01 تکمیل
بنیاد اقا خان تقویت حکومتداری محلی حسابده و شهروند محور- ACCESS حکومت داری خوب
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, کران و منجان
تخار بنگی, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, ورسج, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, دهنه غوری, دوشی, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-08-01 2020-07-01 تکمیل
بنیاد اقا خان تقویت حکومتداری محلی حسابده و شهروند محور- ACCESS حکومت داری خوب
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, کران و منجان
تخار بنگی, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, ورسج, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, دهنه غوری, دوشی, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-08-01 2020-07-01 تکمیل
موسسه انکشاف و توانمندسازی افغانستان ارتقای ظرفیت شاگردان دوره لیسه(آمادگی کانکور) تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری
2017-12-20 2018-03-20 تکمیل
موسسه انکشاف و توانمندسازی افغانستان ارتقای ظرفیت شاگردان دوره لیسه(آمادگی کانکور) تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری
2017-12-20 2018-03-20 تکمیل
بنیاد اقا خان قدم ها به سوی تعلیم و تربیه دختران افغان- STAGES II تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, شیغنان, کوف آب
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان قدم ها به سوی تعلیم و تربیه دختران افغان- STAGES II تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, شیغنان, کوف آب
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل