جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
بنیاد اقا خان ساینس برای دختران-GSci تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2018-03-02 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان ساینس برای دختران-GSci تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2018-03-02 2021-03-31 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نهادینه ساختن مبارزه با فساد اداری در ولایت ننگرهار حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-15 2019-04-14 تکمیل
دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه د کنړ ادارې او حسابدارې انستیتوت لپاره د تل پاتی انرژی له لاری بریښنا ته د لاسرسي او سمسورتیا پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر اسد آباد
2019-01-01 2020-06-14 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان فراهم اوری مواد غذایی برای آسیب دیدگان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان فراهم اوری مواد غذایی برای آسیب دیدگان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
بنیاد اقا خان قدم ها به سوی تعلیم و تربیه دختران افغان- STAGES II تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, شیغنان, کوف آب
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان قدم ها به سوی تعلیم و تربیه دختران افغان- STAGES II تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, شیغنان, کوف آب
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان قدم ها به سوی تعلیم و تربیه دختران افغان- STAGES II تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, شیغنان, کوف آب
بغلان بغلان جدید, تاله و برفک, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Mid-Wife Temporary Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-01 2019-10-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-26 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار 3 شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, مندوزی
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر, موسی خیل
2019-01-01 2019-02-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر, موسی خیل
2019-01-01 2019-02-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-16 2019-03-16 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر
2019-03-03 2019-05-03 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-11 2019-05-11 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست مندوزی
2019-03-15 2019-05-15 تکمیل
ابتکار اطفال توانا میرزا گل فامیلی فند تعلیم و تربیه
ننگرهار خوگیانی
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان تامین غذایی (Food Security) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ چمتال
2018-09-01 2019-09-01 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر
2019-03-26 2019-05-26 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 3 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, علی شیر
2019-05-04 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-05-01 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 3 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, علی شیر
2019-06-11 2019-09-11 تکمیل
موسسه هیواد ویلفر لمیتد توزیع مواد غذایی و غیر غذایی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
کابل ده سبز, شکر دره, کابل, کلکان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی فراهم کردن ارزیابی SMART در ولایت های بادغیس و نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-05-01 2019-07-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار 1 شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 6 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید مساعدت یا کمک های زمستانی برای خانواده های بیبضاعت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, نیلی
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
2019-11-01 2020-04-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-10 2019-05-10 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-15 2019-05-15 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان حمایت اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-08 2019-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه صحتمندی ننگرهار صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2019-03-20 2019-05-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-04-24 2019-06-24 تکمیل
موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان آگاهی دهی حفظ الصیحه خانم ها و تجلیل از روز مادر صحت
کابل کابل
2019-06-15 2019-06-16 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2019-05-04 2019-07-04 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-05-04 2019-07-05 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 7 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-01 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-10 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-12 2019-04-12 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
بلخ دولت آباد
2019-01-30 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
اداره همکاری بیروی افغان پروژه سرسبزی مکاتب ولایت بلخ تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2019-03-15 2020-03-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان نورگرام, وامه, وايگل, پارون
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروگرام تغذیه تکمیلی هدفمندانه در ولایت هرات - TSFP صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل