جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا ماسترساینس تیچر تریننگ پروگرام تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-05-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا مهارت های زنده گی تعلیم و تربیه
کابل کلکان
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
گلوبل هوپ باغ صلح و امید زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ توانمند سازی زنان تعلیم و تربیه
بامیان شبر
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ درخت چنار زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ توانمندی زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت حقوقی و اجتماعی وتوانمند سازی زنان و دختران افغان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2017-04-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت حقوقی و اجتماعی وتوانمند سازی زنان و دختران افغان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2017-04-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان حمایت حقوقی و اجتماعی وتوانمند سازی زنان و دختران افغان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
2017-04-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت از دختران نوجوان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
فراه انار دره, فراه, قلعه کاه, پشت رود
2018-09-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت از دختران نوجوان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
فراه انار دره, فراه, قلعه کاه, پشت رود
2018-09-01 2021-01-31 تکمیل
راه سبز ایجاد مفاد پایدار ازطریق زنجیره ای ارزشی -دایکندی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, کيتی
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز سرسبزی محیط مکتب زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-28 2019-12-31 تکمیل
میشن ایست احیا دوباره جنگلات در افغانشتان زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
اطفال در معرض خطر اطفال و جوامع مصون در پرتوقانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-04-01 2019-11-15 تکمیل
اطفال در معرض خطر اطفال و جوامع مصون در پرتوقانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-04-01 2019-11-15 تکمیل
اطفال در معرض خطر اطفال و جوامع مصون در پرتوقانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-04-01 2019-11-15 تکمیل
اطفال در معرض خطر اطفال و جوامع مصون در پرتوقانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-04-01 2019-11-15 تکمیل
اطفال در معرض خطر اطفال و جوامع مصون در پرتوقانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-04-01 2019-11-15 تکمیل
اطفال در معرض خطر اطفال و جوامع مصون در پرتوقانون رسیدگی به تخلفات اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-04-01 2019-11-15 تکمیل
میشن ایست حمایت مواد غذایی خانواده های مبتلا به بحران و در معرض خطر در ولسوالی های بدخشان، افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, شیغنان, واخان
2019-07-01 2019-10-31 تکمیل
موسسه قریه صلح هریوا آموزش و توانمندسازی اطفال محروم به خصوص دختران تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-12 2019-12-31 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی برنامه آموزش صلح و مصالحه برای زنان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2019-07-01 2019-11-30 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب تداوی رایگان مریضان در کلینک های احمد خیل مندهیر و سپین غر صحت
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
کورد اید کمک های زمستانی وترمیم سرپناه درولایت های کندوز وننگرهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, پچير و آگام, کامه, گوشته
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, کندوز
2019-11-10 2020-05-09 تکمیل
افغانستان فردا تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی مساوات خدمات صحی صحت
بلخ چار کنت
2019-01-01 2019-05-01 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی مساوات خدمات صحی صحت
بلخ چار کنت
2019-06-02 2019-11-01 تکمیل
مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان نظارت از انتخابات ریاست جمهوری۱۳۹۸ حکومت داری خوب
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-05-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت سبزپارسیان درمانگاه فاطمه الزهرا (س) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت سبزپارسیان درمانگاه ایرانیان صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر فار لایف Emergency CBT مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2019-08-01 2019-09-30 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار ژيری
2019-06-20 2020-06-19 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه بالابلوک, خاک سفید, فراه
2018-10-17 2019-11-30 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه بالابلوک, خاک سفید, فراه
2018-10-17 2019-11-30 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار حضر سموچ, خواجه غار, کلفگان
بغلان خنجان
2019-03-15 2019-12-15 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, شیخ علی, کوه صافی
2018-03-12 2019-04-20 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, شیخ علی, کوه صافی
2018-03-12 2019-04-20 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
کنر اسد آباد, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, شیگل و شلتان, مرور
بغلان خنجان, دوشی
2019-06-17 2020-04-30 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, کوه صافی
بغلان تاله و برفک
2018-05-11 2019-05-31 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, کوه صافی
بغلان تاله و برفک
2018-05-11 2019-05-31 تکمیل
موسسه انکشافی و زراعتی مثمر ترمیم سرک و کانال زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, پارون
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخدهی به بیجاشده گان جنگ های داخلی و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تگاب, جرم, خاش, دراییم, زیباک, شهدا, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان تـــربیه مـــــعلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-06-01 2019-12-31 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان تـــربیه مـــــعلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-06-01 2019-12-31 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان AUAF partnership with UNO تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-12-31 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان AUAF partnership with UNO تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی امرارمعیشت مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل