جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بهزیستی زنان و اطفال مراقبت های نوزاد صحت
بلخ مزار شریف
2019-09-29 2019-10-09 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه ملی حمایه محوفلج عامه پوهاوی صحت
ننگرهار جلال آباد
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه ملی حمایه محوفلج عامه پوهاوی صحت
ننگرهار جلال آباد
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان حفاظت از پارک ملی بند امیر زیر بینا
بامیان بامیان
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه مرکز حمایوی زنان و جوانان کمک های دادخواهی برای اطفال زنان محبس ولایت بلخ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
کمک اب برای افغانستان مساعدت معه شاگردان یتیم وه بی بضاعت تعلیم و تربیه
وردک سید آباد
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایجاد صنوف محلی با آموزش فراگیر و با کیفیت از کودکان بحران های آسیب دیده در کندهار. تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, ژيری
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه انسجام کمکهای مهترلام اعمار دیوار محافظوی قریه شیربکانی ولسوالی دولت شاه زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان دولت شاه
2019-07-15 2019-12-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی-2 صحت
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی رفاهی آموزش سمارق در خانه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل چهار آسیاب
2019-06-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه خدماتی علوم عدلی تجدید مواد درسی طب عدلی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-15 2020-10-15 تکمیل
موسسه ماین پاکی برای افغانستان پروژه ماین پاکی وردک -۲۴ مبارزه با حوادث (اضطراری)
پکتیا جاجی, دند و پتان, زرمت, شواک, گردیز
نیمروز کنگ
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تقویت زنجیره ارزش زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
2019-06-01 2019-11-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Empowering Rural Afghanistan (ERA) توانمند سازی جوامع روستایی در افعانستان تعلیم و تربیه
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب, میمنه
غزنی اندر, جاغوری, غزنی, مالستان
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بدخشان ارگو, دراییم, راغستان, شهدا, فیض اباد, يفتل سفلى, کشم, کوهستان, یاوان
کابل کابل, گلدره
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان مرکز توانمندی زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده برنامه آموزشی مهارت های فنی کارمندان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه پاسخ دهی مشترک در (افغانستان )4 مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه مرکز نګاهداشت و خدمات مهاجرین مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه معیشیت یا تدابیر های حفاظتي مبنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building skills for jobs- DIKU ایجاد مهارتها برای اشتغال صحت
پکتیا گردیز
2018-02-01 2021-12-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building skills for jobs- DIKU ایجاد مهارتها برای اشتغال صحت
پکتیا گردیز
2018-02-01 2021-12-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Towards Improved Access to Quality Physical Rehabilitation in Afghanistan II (TIQRA II) به سمت دسترسی بهتر به توانبخشی جسمی با کیفیت در افغانستان صحت
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
2019-07-10 2022-07-09 تکمیل
افغان اید حمایت های عاجل معشیت برای دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید حمایت های عاجل معشیت برای دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه خیریه وقت مکتب وقت مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
افرن انکشا فی تریننگ برای دهاقین درولسوالی باگرام زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه توزیع مواد غذایی در ماه رمضان مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2019-05-12 2019-05-15 تکمیل
پلین انک قصه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان بورسیه های مقطع لیسانس برای دانش آموزان افغان در لبنان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان پروگرام ارتقای سطح پایداری جامعه به همکاری دولت استرالیا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان شکي
تخار تالقان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم پرورشگاه بی بی عایشه صدیقه (رض) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2019-09-08 2020-09-08 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان انکشاف مهارت ها در ولایت ننگرهار تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد, خوگیانی, سرخ رود, شينواری
2018-05-24 2019-08-24 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان انکشاف مهارت ها در ولایت ننگرهار تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد, خوگیانی, سرخ رود, شينواری
2018-05-24 2019-08-24 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه انجمن افغانستان برای آموزش و همایت اطفال مکتب تعلیم و تربیه
سرپل سرپل, سوزمه قلعه, صیاد
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان توانمندسازی زنان از طریق دادخواهی موثر و شبکه سازی در ساحات شهری ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-09-14 2020-04-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان نورگرام, وامه, وايگل, پارون
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه زمستانی پرورشگاه مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-01-01 2019-03-21 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی برنامه حمایت از نهاد های امنیتی،عدلی و شمولیت زنان درآن حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-09-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی صفحه جدید حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی صفحه جدید حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی برنامه آگاهی عامه و اشتراک زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان حکومت داری خوب
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی برنامه آگاهی عامه و اشتراک زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان حکومت داری خوب
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه سلامت رفاه و توانمند سازی اجتماعی همکاری تخنیکی در مورد تطبیق پلان استراتیژی انسجام پرسونل اناث حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-09-15 2019-08-15 تکمیل