جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان حمایت اطفال بدون همراه و جداشده از فامیل مصئونیت اجتماعی
فاریاب قیصار, بلچراغ, پشتون کوت, خواجه سبز پوش ولی, اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, دولت آباد, قرمقل, گرزیوان, کوهستان, المار, میمنه, قرغان, غورماچ
سرپل صیاد, سوزمه قلعه, سرپل, سنگچارک, بلخاب, گوسفندی, کوهستانات
کندز چهار دره, خان آباد, دشت ارچی, قلعه زال, حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بدخشان فیض اباد, بهارک, کشم
تخار ینگی قلعه, چاه آب, درقد, خواجه بهاندی, دشت قلعه, ورسج, رستاق, تالقان, حضر سموچ, بهارک, بنگی, کلفگان, فرخار, نمک آب, چال, اشکمش
بغلان جلگه, ده صلاح, اندر آب, تاله و برفک, گذرگاه نور, فرنگ وغارو, نهرین, خوست و فرنگ, پل حصار, دوشی, پل خمری, بغلان جدید, دهنه غوری, بورکه, خنجان
بلخ زاری, مزار شریف, دهدادی, خلم, کلدار, شهرک حیرتان, کشنده, چمتال, چار کنت, شولگره, شورتیپه, دولت آباد, مرمل, چار بولک, بلخ, نهر شاهی
2019-07-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه توانمندسازی نسلهای آینده توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2018-12-12 2019-12-14 تکمیل
موسسه توانمندسازی نسلهای آینده توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2018-12-12 2019-12-14 تکمیل
اکسفام نووب بهبود ارزش زنجیره ای کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کرخ, پشتون زرغون, زنده جان
بلخ چار کنت, خلم
2018-01-01 2022-07-31 تحت کار
اکسفام نووب بهبود ارزش زنجیره ای کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کرخ, پشتون زرغون, زنده جان
بلخ چار کنت, خلم
2018-01-01 2022-07-31 تحت کار
موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان مشارکت مدنی و سیاسی شهروندان در سطح محل در حمایت از دموکراسی مصئونیت اجتماعی
سمنگان حضرت سلطان, ایبک, فیروز نخچیر, خرم و سارباغ
2019-02-25 2019-07-31 تکمیل
دجاپان درضاكارانو بين المللي ټولنه سواد زده کړه تعلیم و تربیه
ننگرهار کوز کنر
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
ای إی تی گلوبل AET Global LLC تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-06-01 2023-05-27 تحت کار
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2017-05-03 2020-04-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2017-05-03 2020-04-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2017-05-03 2020-04-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2018-03-01 2021-03-01 تحت کار
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2018-03-01 2021-03-01 تحت کار
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل برای عودت کنندگان در سه ولایت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2018-10-01 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل برای عودت کنندگان در سه ولایت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2018-10-01 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل برای فامیل های آسیب پذیر و فقیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار حصارک, شیرزاد, پچير و آگام, ده بالا, آچين, در بابا, بتی کوت, کوت, سرخ رود, چپرهار, گوشته
2019-03-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه تقذیه برای شاګردای مکاتب ابتدایه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, پچير و آگام
2019-05-01 2019-10-30 تکمیل
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان ادغام مجدد اطفالی که از زندان کابل رها شده و به ولایت جوزجان انتقال داده شده اند و اطفالی که از طرف مرکز جلب و جذب پلیس رد شده اند مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-07-01 2020-06-30 تحت کار
موسسه مهیوانیمل پروگرام واکسیناسیون علیه مرض سگ دیوانه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان ملاریا صحت
ارزگان ارزگان خاص, چوره, چنارتو, گیزاب, ترين کوت, شهيد حساس, دهراود
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان پروژه صحی و تغذی برای متضررین خشک سالی در ولایت ارزگان صحت
ارزگان ارزگان خاص, چوره, ترين کوت
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان میثاق شهروندی زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, چوره
2017-05-17 2020-05-16 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان میثاق شهروندی زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, چوره
2017-05-17 2020-05-16 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان میثاق شهروندی زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, چوره
2017-05-17 2020-05-16 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان مشارکت مدنی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, بهسود, کوز کنر, دره نور
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها اجتماع آموزشی و یادگیری باغبانی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان
2019-04-15 2020-04-15 تکمیل
اکشن اید تقویت انعطاف پذیری جوامع آسیب پذیر افغانستان در برابر حوادث مصئونیت اجتماعی
بامیان یکاولنگ, بامیان, پنجاب
بلخ شورتیپه, کلدار
2015-04-01 2019-03-31 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلیم و بیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل پغمان, کابل, قره باغ
2019-01-01 2019-01-07 تکمیل
هاجر افغانستان توانمندسازی زنان برای آینده بهتر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
آفرین تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
لوگر برکی برک
پنجشیر پریان
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز التراسوند (کابل کلینیک) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان AUAF partnership with UNO تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-12-31 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان AUAF partnership with UNO تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب امرار معیشت روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان, نیلی
2018-09-01 2020-12-31 تحت کار
اکسفام نووب امرار معیشت روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان, نیلی
2018-09-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه علمی و انکشافی افغان رایان تسهیل آموزش و یادگیری بزرگسالان (ALEF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان ترمیم و بهسازی مقبره و باغ شیخ واعظ کاشفی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-10-01 2020-09-30 تحت کار
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان مشارکت مدنی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, بهسود, کوز کنر, دره نور
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تشخیصیه معاینات تلویزیون صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکشن اید برنامه ملی میثاق شهروندی زیر بینا
کابل گلدره, بگرام, خاک جبار, موسهی, چهار آسیاب
2017-05-07 2020-05-07 تکمیل
اکشن اید برنامه ملی میثاق شهروندی زیر بینا
کابل گلدره, بگرام, خاک جبار, موسهی, چهار آسیاب
2017-05-07 2020-05-07 تکمیل
اکشن اید برنامه ملی میثاق شهروندی زیر بینا
کابل گلدره, بگرام, خاک جبار, موسهی, چهار آسیاب
2017-05-07 2020-05-07 تکمیل
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان کمک بر شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2019-10-01 2019-03-30 تکمیل
اکشن اید پروژه زراعت ومعیشت پایدار( ریلایز) زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان پنجاب, یکاولنگ
کابل کابل
بلخ دولت آباد, کلدار
2018-09-01 2020-03-11 تکمیل
اکشن اید پروژه زراعت ومعیشت پایدار( ریلایز) زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان پنجاب, یکاولنگ
کابل کابل
بلخ دولت آباد, کلدار
2018-09-01 2020-03-11 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه صحت
تخار تالقان
2018-01-18 2021-01-17 تحت کار
وارچایلدبریتانیا تقویت سیستم عدالت حفاظتی برای اطفال و زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت سیستم عدالت حفاظتی برای اطفال و زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت سیستم عدالت حفاظتی برای اطفال و زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
شفاخانه بین المللی کیور شفاخانه کیور بین المللی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل