جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمیته ناروی برای افغانستان Building skills for jobs- DIKU ایجاد مهارتها برای اشتغال صحت
پکتیا گردیز
2018-02-01 2021-12-31 تحت کار
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها 2 زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, لعل پور, مومند دره, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
بغلان بغلان جدید, خنجان, دهنه غوری, دوشی, نهرین, پل خمری
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2018-05-01 2022-06-30 تحت کار
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها 2 زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, لعل پور, مومند دره, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
بغلان بغلان جدید, خنجان, دهنه غوری, دوشی, نهرین, پل خمری
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2018-05-01 2022-06-30 تحت کار
میرمن – انجمن زنان افغان درکانادا پروشگاه امید میرمن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, چهار آسیاب
2017-08-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, چهار آسیاب
2017-08-01 2019-01-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Towards Improved Access to Quality Physical Rehabilitation in Afghanistan II (TIQRA II) به سمت دسترسی بهتر به توانبخشی جسمی با کیفیت در افغانستان صحت
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
2019-07-10 2022-07-09 تحت کار
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه سکالرشیپ (SSP) تعلیم و تربیه
کاپیسا حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
کابل استالف, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب
2019-03-01 2020-10-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه سو تغذی برای اطفال صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, چهار آسیاب
2017-08-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان دادخواهی برای ایجاد محیط کار مناسب برای خانمهای کارمند در ادارات دولتی ولایتی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
2019-10-16 2020-05-15 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپیوتر و لسان انگلیسی برای شاگردان تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه د څښاک د پاکو اوبو برابرول او صحي مبرزونو جوړول مصئونیت اجتماعی
نیمروز خاشرود
کابل کابل
فراه فراه
هلمند ناوه بارکزائی, گرمسیر
کندهار ارغنداب, میوند
2018-08-16 2020-12-16 تکمیل
موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده برنامه آموزشی مهارت های فنی کارمندان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید بهبود معیشت و صحت حیوانی برای فامیل های آسیب پذیر در ولایت دایکندی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی خدیر, نیلی
2018-12-01 2021-11-30 تحت کار
افغان اید بهبود معیشت و صحت حیوانی برای فامیل های آسیب پذیر در ولایت دایکندی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی خدیر, نیلی
2018-12-01 2021-11-30 تحت کار
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, چمتال
2017-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, چمتال
2017-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, چمتال
2017-09-01 2019-02-28 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building resilience and transforming conflicts in rural communities تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری
بدخشان فیض اباد
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
اداره تغذیه وتحصیل بین المللی گرنت کوچک-2019 زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان جبل السراج, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بتی کوت, بهسود, سرخ رود, مومند دره, کامه, کوز کنر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, کندوز
تخار بنگی, بهارک, تالقان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, اوبه, پشتون زرغون, گذره
کابل کابل
بلخ دهدادی, شورتیپه, شولگره, نهر شاهی, کلدار
جوزجان خانقاه, شبرغان, فیض آباد, قرقین
2019-03-01 2019-07-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی آب رسانی چتگر خانه مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2018-09-03 2019-09-03 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی صحتمندی صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
کمک های آسایش جهانی آب رسانی چتگر خانه مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2018-09-03 2019-09-03 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته بدیل معیشت زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, سالنگ, چاریکار, کوه صافی
بامیان بامیان, سیغان, شبر, پنجاب, یکاولنگ
وردک حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ
کاپیسا تگاب
پنجشیر انابه, رخه, شتل
کابل سروبی
2017-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی موسسه خیریه بین المللی پکتیک مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان بلند بردن سطح ظرفیت و آموزش مهارت های کاریابی برای 80 تن از بانوان تازه دانش¬آموخته از دانشگاه¬ها و دارالمعلمین¬ها تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, دوشی
2019-09-01 2019-11-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی کمکهای اضطراری طبی برای آسیب دیدگان جنگ و آفات طبعی صحت
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد, خوگیانی, در بابا, شينواری, لعل پور, پچير و آگام, چپرهار
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دره پیچ, سوکی, شیگل و شلتان, مرور
نورستان وامه
2019-05-01 2021-04-30 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه هرات، بادغیس، او فاریاب د ژمنیو مرستو اوغذايې توکو د ویش زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, گرزیوان
هرات هرات
بادغیس بالامرغاب, جوند, قلعه نو
2019-12-14 2019-04-14 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان پروژه ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت زنان در عرصه کارآفرینی (IADC) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, کشم
2018-12-01 2020-01-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان پروژه ارائه آموزش های حرفه ای و حمایت زنان در عرصه کارآفرینی (IADC) زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد, کشم
2018-12-01 2020-01-31 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر Every Voice Counts تعلیم و تربیه
خوست خوست, مندوزی
کابل بگرام, میر بچه کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پرورشگاه خانه گل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی ملاریا صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
بریمن انکشاف سیستم های غیر متمرکز تصفیه فاضلاب (دیواتس) زیر بینا
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته شفاخانه بروک زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شینواری
ننگرهار سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
بامیان بامیان, یکاولنگ
تخار تالقان, نمک آب, کلفگان
کابل استالف, شکر دره, فرزه, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل حفاظت مواشی برای دهاقین متاثر شده از خشک سالی در ولایت کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار شاه ولی کوت
2019-03-15 2019-07-14 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های نقده برای مهاجرین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
ایشیا فوندیشن ارتقای ظرفیت همکاری های منطقه یی (32151) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-26 2020-06-25 تکمیل
ایشیا فوندیشن ارتقای ظرفیت همکاری های منطقه یی (32151) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-26 2020-06-25 تکمیل
تیری دیس هومز حمایه طفل و مادر صحت
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-02-14 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه الزهرا غزنی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه ملی قوریه داران افغانستان رشد صنعت قوریه داری و حمایت از قوریه داران در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان حمایت از انکشاف پایدار صنعت باغداری در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, گوشته
کابل خاک جبار, فرزه, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه آموزش صلح و مصالحه برای زنان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل