جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
گلوبل هوپ باغ صلح و امید زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه ابتکار نظافت، بهداشت و تغذیه (IHSAN) صحت
کابل کابل
2016-05-11 2020-09-11 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی به تعلیم وتربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال, کندوز
کابل کابل
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات ( EC467) میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه ابتکار نظافت، بهداشت و تغذیه (IHSAN) صحت
کابل کابل
2016-05-11 2020-09-11 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه ابتکار نظافت، بهداشت و تغذیه (IHSAN) صحت
کابل کابل
2016-05-11 2020-09-11 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه ابتکار نظافت، بهداشت و تغذیه (IHSAN) صحت
کابل کابل
2016-05-11 2020-09-11 تکمیل
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
برکت افغانستان مکتب سواد حیاتی تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
سمنگان روی دو آب
بغلان پل حصار
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه حمایت (HEMAYAT) صحت
کابل کابل
2015-01-07 2020-07-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه حمایت (HEMAYAT) صحت
کابل کابل
2015-01-07 2020-07-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه حمایت (HEMAYAT) صحت
کابل کابل
2015-01-07 2020-07-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه حمایت (HEMAYAT) صحت
کابل کابل
2015-01-07 2020-07-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت مصئونیت اشخاص دارای معلولیت در خدمات شهری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-29 2020-03-28 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (EC470) سرپناه اضطراری به جمعیت های متا ثر شده از سیل مصئونیت اجتماعی
هلمند گرمسیر
2019-03-24 2019-10-23 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حاکمیت حقوق طفل مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه رضایت از کیفیت ادویه (PQC) صحت
کابل کابل
2018-01-01 2020-03-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه، آب وحفظ الصحه(WASH)، مدیریت کمپ و حفاظت تعلیمی(۱۸۲۷) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
هرات انجیل, هرات
بادغیس آب کمری, بالامرغاب
کندهار ارغنداب, پنجوایی, ژيری
2018-09-01 2019-11-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه، آب وحفظ الصحه(WASH)، مدیریت کمپ و حفاظت تعلیمی(۱۸۲۷) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
هرات انجیل, هرات
بادغیس آب کمری, بالامرغاب
کندهار ارغنداب, پنجوایی, ژيری
2018-09-01 2019-11-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال بلند بردن سطح فرهنگ مقاومت پذیری و حمایه زنده گی توسط پاسخدهی همه جانبه برای متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
بلخ شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال, کشنده
کندهار پنجوایی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2018-09-24 2019-09-23 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال بلند بردن سطح فرهنگ مقاومت پذیری و حمایه زنده گی توسط پاسخدهی همه جانبه برای متضررین حوادث طبیعی و غیر طبیعی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
بلخ شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال, کشنده
کندهار پنجوایی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2018-09-24 2019-09-23 تکمیل
برکت افغانستان سواد آموزی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کنترول گیاهان هرزه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان
2018-10-02 2019-03-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کنترول گیاهان هرزه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان
2018-10-02 2019-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانی مبتنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری, جغتو, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لوگر پل علم
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, چک وردک
تخار بهارک, تالقان, خواجه غار, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
برکت افغانستان کورسهای آموزشی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
برکت افغانستان مکتب بیش کپه سرخ تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه
2019-03-23 2019-12-06 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه کمک پول نقد برای سیلاب زدگان وخانوادهای بیجاه شده مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-16 تکمیل
برکت افغانستان آمریت های معارف ولسوالی ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
برکت افغانستان آمریت های معارف ولسوالی ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
فاریاب میمنه
غزنی گیرو
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر دانگام
سمنگان روی دو آب
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل خاک جبار
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-01-01 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته CCHFV تب خون دهنده کانګو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, گذره
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2019-09-06 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری وزراعتی برای آسیب دیدگان خشکسالی_شیندند زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات شیندند
2018-09-10 2019-01-10 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری وزراعتی برای آسیب دیدگان خشکسالی_شیندند زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات شیندند
2018-09-10 2019-01-10 تکمیل
اکتید حمایت معیشت اضطراری از دهاقین در بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان شهدا, کشم
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه صحتمندی تخار صحت
تخار تالقان
2019-01-01 2019-07-02 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه صحتمندی نورستان صحت
نورستان پارون
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه تعلیمی و تربیوی جامی تعلیمی وتربیتی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک مواد ارتزاقی به نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-04-01 2019-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های مواد تسخینی در زمستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-01-01 2019-04-01 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های نقدی ماهوار با بیوه ها، معیوبین، و نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذايي با توزیع پول در مقابل کار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود
2018-11-01 2019-03-15 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذايي با توزیع پول در مقابل کار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود
2018-11-01 2019-03-15 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته میثاق شهروندی (بسته 12) زراعت ، مالداری و آبیاری
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, میدانشهر
2017-05-05 2020-05-05 تکمیل
موسسه تعلیمی حقوق بشر {مهر} آگاهی عامه برای شوراهای انکشافی مصونیت و امنیت برای زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-08-10 2020-05-06 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان برنامه حکومتداری خوب برای شهروندان افغانستان حکومت داری خوب
بادغیس آب کمری, قادس, مقر
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه بنياد زنان AGEA تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل