جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
تحفظ حیات وحش افغانستان رسیدگی به تغییر اقلیم در افغانستان از طریق مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان سیغان, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-08-27 2022-10-31 تحت کار
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Engagement of Community Members in Municipality Governance حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2019-10-30 2020-08-28 تحت کار
شبکه زنان افغان Increasing Access to Justice for Family Law Clients and Strengthen the Capacity of Civil Society and Young Lawyers to Project Human Rights in Afghanistan (LALE Project) حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان Increasing Access to Justice for Family Law Clients and Strengthen the Capacity of Civil Society and Young Lawyers to Project Human Rights in Afghanistan (LALE Project) حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پروگرام رسیده گی به ضروریات عاجل بازمندگان خشونت, به اساس جنسیت میان بیجاشده گان داخلی ومردم محل ناشی ازخشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات گلران
بادغیس آب کمری
کندهار شاه ولی کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پروگرام رسیده گی به ضروریات عاجل بازمندگان خشونت, به اساس جنسیت میان بیجاشده گان داخلی ومردم محل ناشی ازخشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات گلران
بادغیس آب کمری
کندهار شاه ولی کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ارتقای دانش مسلکی در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, منگچک, سروبی, قره باغ, استالف, فرزه, گلدره, شکر دره, پغمان
2018-06-01 2019-05-18 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ارتقای دانش مسلکی در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, منگچک, سروبی, قره باغ, استالف, فرزه, گلدره, شکر دره, پغمان
2018-06-01 2019-05-18 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي ایجاد سهولت های صحی از طریق اعمار تعمیر ها و ملحقات ان صحت
ننگرهار مومند دره, در بابا
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي ایجاد سهولت های صحی از طریق اعمار تعمیر ها و ملحقات ان صحت
ننگرهار مومند دره, در بابا
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی تهیه آب آشامیدنی ازطریق حفرچاه ها وآگاهی درمورد حفظ الصحه یا پروگرام (واش) مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور چغچران, پسابند, دولت یار, چهار سده, شهرک, تولک, تيوره, ساغر, لعل و سرجنگل
فراه گلستان, خاک سفید, پرچمن, لاش و جوین, بالابلوک, شیب کوه, قلعه کاه, بکواه, فراه, پشت رود, انار دره
بادغیس غورماچ, بالامرغاب, مقر, قلعه نو, جوند, قادس, آب کمری
2016-07-01 2021-01-31 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه (خیمه)و کیت غیر غذایی برای بیجاشدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه (خیمه)و کیت غیر غذایی برای بیجاشدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
افغان اید افزایش فعالیت توسعه بدییل از طریق معیشت مشروع زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان خاش, ارگو, دراییم
تخار چال, کلفگان
2017-09-01 2020-07-31 تحت کار
افغان اید افزایش فعالیت توسعه بدییل از طریق معیشت مشروع زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان خاش, ارگو, دراییم
تخار چال, کلفگان
2017-09-01 2020-07-31 تحت کار
افغان اید افزایش فعالیت توسعه بدییل از طریق معیشت مشروع زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان خاش, ارگو, دراییم
تخار چال, کلفگان
2017-09-01 2020-07-31 تحت کار
موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو کمک های عاجل بشری برای متضررین بیجا شده گان خشک سالی در هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کرخ, غوریان, انجیل
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی General Programmatic and Administration Support تعلیم و تربیه
کابل کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, منگچک, سروبی, قره باغ, استالف, فرزه, گلدره, شکر دره, پغمان
2018-06-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی General Programmatic and Administration Support تعلیم و تربیه
کابل کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, منگچک, سروبی, قره باغ, استالف, فرزه, گلدره, شکر دره, پغمان
2018-06-01 2019-12-31 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات اولیه صحی برای بیجا شدگان داخلی در محلات غیر رسمی کابل صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-12-31 تحت کار
موسسه براي كمك هاي انكشافي مدیریت گدام ها٫ ارزیابی ضرورت ها و توزیع مواد اساسی غیر غذایی در ولایات های شمال و شمال شرق مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تداوی معتادین به سطح فریه جات صحت
لغمان قرغه‌يی
2019-09-01 2019-08-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت تدریس زبان فرانسوی 2019-2020 تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو کمک های عاجل بشری برای عودت کننده گان در ولایت لوگر مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر خوشی, پل علم, محمد آغه
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو کمک های عاجل بشری برای عودت کننده گان در ولایت لوگر مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر خوشی, پل علم, محمد آغه
2018-07-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تقویت دسترسی زنان موتاثر از خشونت به عدالت از طریق روش های قبول شده فرهنگی - فاز دوم مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
خوست مندوزی, خوست
ننگرهار کامه
کندز کندوز, علی آباد
تخار بهارک
هرات انجیل
بادغیس آب کمری, مقر
کندهار دند, ژيری
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی خدمات اضطراری واش و مصونیت برای فامیل های بشدت متاثر شده از خشکسالی در ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل, تولک, دولت یار
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی خدمات اضطراری واش و مصونیت برای فامیل های بشدت متاثر شده از خشکسالی در ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل, تولک, دولت یار
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات صحی تغذی و حمایت روانی برای مهاجرین وکوچی ها صحت
خوست خوست, گربز
کابل کابل
2019-08-01 2020-07-31 تحت کار
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی جمعآوری، تایپ مجدد و شامل ساختن قوانین سالهای 1909 الی 1963 م در دیتابیس قوانین افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, خاک جبار, میر بچه کوت, موسهی, چهار آسیاب, منگچک, سروبی, قره باغ, استالف, فرزه, گلدره, شکر دره, پغمان
2019-06-01 2020-08-31 تحت کار
کمیته ناروی برای افغانستان Empowering Rural Afghanistan (ERA) توانمند سازی جوامع روستایی در افعانستان تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه, خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب
غزنی غزنی, اندر, جاغوری, مالستان
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بدخشان یاوان, کشم, دراییم, ارگو, شهدا, فیض اباد, کوهستان, يفتل سفلى, راغستان
کابل گلدره, کابل
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
مؤسسه انکشافی سنائی "مشارکت استراتیژیک درمورد راهبرد دادخواهی برای عدالت " مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی ابتکار برای بهداشت و تغذیه صحت
غور چغچران, پسابند, دولت یار, چهار سده, شهرک, تولک, تيوره, ساغر, لعل و سرجنگل
فراه گلستان, خاک سفید, پرچمن, لاش و جوین, بالابلوک, شیب کوه, قلعه کاه, بکواه, فراه, پشت رود, انار دره
بادغیس غورماچ, بالامرغاب, مقر, قلعه نو, جوند, قادس, آب کمری
2016-07-01 2021-01-31 تحت کار
اکسفام نووب برنامه ملی میثاق شهروندی ( دایکندی ) حکومت داری خوب
دایکندی کيتی, میرامور, نیلی
بامیان پنجاب, ورث
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
اکسفام نووب برنامه ملی میثاق شهروندی ( دایکندی ) حکومت داری خوب
دایکندی کيتی, میرامور, نیلی
بامیان پنجاب, ورث
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
اکسفام نووب برنامه ملی میثاق شهروندی ( دایکندی ) حکومت داری خوب
دایکندی کيتی, میرامور, نیلی
بامیان پنجاب, ورث
کابل کابل
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
اکتید حمایت از فامیل های متاثیر از خشکسالی و کمبود غذا در زراعت، محافظت مالداری وترمیم ریربنای آب در ولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر دره پیچ, بر کنر
2019-09-01 2020-06-24 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت از مزکز اجتماعی زنان و جوانان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2018-06-16 2019-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت از مزکز اجتماعی زنان و جوانان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2018-06-16 2019-12-31 تکمیل
اتحادیه کمک ادغام بیجاشدگان داخلی در ولایات شمال افغانستان زیر بینا
سمنگان ایبک
بلخ دهدادی, بلخ, چمتال, شولگره, نهر شاهی
جوزجان شبرغان
2017-11-01 2020-10-31 تحت کار
اتحادیه کمک ادغام بیجاشدگان داخلی در ولایات شمال افغانستان زیر بینا
سمنگان ایبک
بلخ دهدادی, بلخ, چمتال, شولگره, نهر شاهی
جوزجان شبرغان
2017-11-01 2020-10-31 تحت کار
اتحادیه کمک ادغام بیجاشدگان داخلی در ولایات شمال افغانستان زیر بینا
سمنگان ایبک
بلخ دهدادی, بلخ, چمتال, شولگره, نهر شاهی
جوزجان شبرغان
2017-11-01 2020-10-31 تحت کار
کورس های احیای طبی برای افغانها تطبیق پروگرام تغذی و حفظ الصحه صحت
فراه شیب کوه, قلعه کاه, پشت رود, فراه, بکواه, بالابلوک, گلستان, خاک سفید, پرچمن, لاش و جوین, انار دره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی افزایش آگاهی زنان در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-07-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان توانمند سازی زنان (صنوف سواد آموزی برای زنان) تعلیم و تربیه
تخار ورسج, تالقان, کلفگان, بهارک
2016-03-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی تقویت و مقیاس گیری پیشگیری از مالاریا و مدیریت پرونده صحت
غور لعل و سرجنگل, دولت یار, چغچران, چهار سده, شهرک, تولک, تيوره, ساغر, پسابند
2019-04-01 2020-12-30 تحت کار
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, پل علم
2017-05-01 2020-05-01 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, پل علم
2017-05-01 2020-05-01 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, پل علم
2017-05-01 2020-05-01 تکمیل