جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
شبکه بازتوانی و امداد بو علی عرضه خدمات صحي بالخاصه طفل و مادر در مناطق دور دست و ناآمن ولايت کندهار و اوروزگان از طريق مشارکت عامه و سکتور خصوصي صحت
کندهار کندهار
2017-06-12 2020-06-12 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی عرضه خدمات صحي بالخاصه طفل و مادر در مناطق دور دست و ناآمن ولايت کندهار و اوروزگان از طريق مشارکت عامه و سکتور خصوصي صحت
کندهار کندهار
2017-06-12 2020-06-12 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی عرضه خدمات صحي بالخاصه طفل و مادر در مناطق دور دست و ناآمن ولايت کندهار و اوروزگان از طريق مشارکت عامه و سکتور خصوصي صحت
کندهار کندهار
2017-06-12 2020-06-12 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها ارایه خدمات صحی برای افراد اسیب دیده از خشک سالی و بیجا شده گان داخلی ولایت نمیروز صحت
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2018-09-20 2019-03-19 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها ارایه خدمات صحی برای افراد اسیب دیده از خشک سالی و بیجا شده گان داخلی ولایت نمیروز صحت
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2018-09-20 2019-03-19 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی برای نفوس آسیب دیده گان قربانیان جنگ و بیجا شدگان سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته ازدیاد شناسایی، کاهش و تلاشهای جلوگیری بیماری مرض تب خون دهنده کانگو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, کوت, گوشته
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
هرات انجیل, کرخ, گذره
کابل ده سبز, شکر دره, فرزه, قره باغ, چهار آسیاب
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, دامان
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی ملاریا صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
افغانستان آزاد نصب سولر های آفتابی در مکاتب تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد نصب سولر های آفتابی در مکاتب تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی ملاریا صحت
کندهار کندهار
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی کمک برای ساخت سرپناه برای 26خانه مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-05-18 2020-02-28 تکمیل
افغان اید کمک های عاجل مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان, نیلی
غور لعل و سرجنگل
2019-03-15 2019-07-14 تکمیل
تیری دیس هومز نمد صحت
کابل ده سبز, چهار آسیاب, کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن پشتیبانی لجستیکی از انجمن فارغ التحصیلان استرالیا در کابل (32205) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن پشتیبانی لجستیکی از انجمن فارغ التحصیلان استرالیا در کابل (32205) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح صفحه جدید حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح صفحه جدید حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب کمک های آسایش جهانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد حمایت از خانم های باردار صحت
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات تداوی و وقایه معتادین مواد مخدر صحت
کابل کابل
2018-01-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه تحلیگران افغانستان پروژه افغانستان و منطقه حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
تیری دیس هومز AFJR-4 کمک های مشترک برای افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار دره نور, رودات, مومند دره, کوز کنر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته اصلاح نسل بز کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
2018-01-01 2022-03-31 تحت کار
د افغانستان لپاره د هالند کمیته اصلاح نسل بز کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
2018-01-01 2022-03-31 تحت کار
انستیتوت اموزشی افغان تدویر سیمینار های میتودلوژی (روشهای جدید تدریس) برای معلمین (ولایت کابل) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته مرکز آموزشی چهاریکار زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی برای نفوس آسیب دیده گان قربانیان جنگ و بیجا شدگان سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه آگاهی عامه و اشتراک زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان حکومت داری خوب
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها صحتمندی - فراه صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون شزق زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد, دره نور, کوز کنر
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح بررسی وضعیت زنان در روند صلح مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت کار اجتماعی و محافظت اطفال برای پاسخگویی مناسب به خشونت ها و سوء استفاده های اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت کار اجتماعی و محافظت اطفال برای پاسخگویی مناسب به خشونت ها و سوء استفاده های اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان Malaria Ghazni صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
2019-10-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح بررسی وضعیت زنان در روند صلح مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان تقویت مصونیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-03-01 2021-10-31 تحت کار
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان Malaria Badghis صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت پذیرش و پیوستن مجدد اطفال و کودکان بدون همراه و جدا شده که از طریق اسلام قلعه رد مرز میشوند، به خانواده های شان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-08-01 2019-07-31 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت پذیرش و پیوستن مجدد اطفال و کودکان بدون همراه و جدا شده که از طریق اسلام قلعه رد مرز میشوند، به خانواده های شان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-08-01 2019-07-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل