جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت سیستم علم و دانش در 5 ولایت افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان ورث
هرات هرات
کابل کابل
2017-03-31 2020-04-01 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت سیستم علم و دانش در 5 ولایت افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان ورث
هرات هرات
کابل کابل
2017-03-31 2020-04-01 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ چهلستون مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ چهلستون مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ بابر زیر بینا
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ بابر زیر بینا
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
میشن ایست کاهش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران های ناگهانی قرار دارند صحت
بدخشان دروازه بالا, دروازه پائین, شکي
2017-11-01 2020-10-31 تکمیل
میشن ایست کاهش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران های ناگهانی قرار دارند صحت
بدخشان دروازه بالا, دروازه پائین, شکي
2017-11-01 2020-10-31 تکمیل
میشن ایست کاهش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران های ناگهانی قرار دارند صحت
بدخشان دروازه بالا, دروازه پائین, شکي
2017-11-01 2020-10-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تعلیمات صحی و مراکز صحی جغرتان و ملدان (ولایت هرات) صحت
هرات انجیل, هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تدویر سمینار های میتودلوژی (روش های جدید تدریس برای معلمین) (ولایت هرات) تعلیم و تربیه
هرات پشتون زرغون
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به فامیل های که از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-10-01 2019-08-31 تکمیل
افغان اید حمایت های عاجل معشیت برای دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید حمایت های عاجل معشیت برای دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار پرورشگاه پسرانه کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-31 2020-03-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار پرورشگاه پسرانه کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-31 2020-03-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروژه بیجا شده گان وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
میشن ایست پروژه مکمل امداد - بازسازی و انکشاف که توسط اجتماعات در شمال - شرق افغانستان اداره میشود زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, شهر بزرگ, شیغنان, فیض اباد, واخان
تخار تالقان, رستاق, چاه آب, کلفگان
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپوتر و لسان انگلیسی برای شاگردان و کمک به کودکستان ها تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور شهرک, لعل و سرجنگل
هرات اوبه
2017-05-05 2021-02-28 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور شهرک, لعل و سرجنگل
هرات اوبه
2017-05-05 2021-02-28 تکمیل
افغان اید برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
غور شهرک, لعل و سرجنگل
هرات اوبه
2017-05-05 2021-02-28 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پرورشگاه پیوند نور مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پروژه حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه برای اهالی ولسوالی قلات وسوزمه قلعه در ولایت زابل /سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
زابل قلات
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
سرف افغانستان انکشاف اجتماعی کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم پروگرام جهانی گندم سال 2019 زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي تقویت ظرفیت ها و بهبود دسترسی به فرصت ها با تقویت انسجام اجتماعی و حمایت کردن پروژه های PSN (مردم با ضرورت های مشخص) با عملی نمودن پروژه های CPM (اقدامات حفاظتی جامعه) برای دوباره انسجام کردن عودت کننده ها٫ بی جاشده گان و مردم میزبان. مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب توسعه و تغیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تحت کار
اکسفام نووب توسعه و تغیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تحت کار
اکسفام نووب توسعه و تغیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تحت کار
خدمات طبی المان خدمات صحی و تخنيکی ترميماتی وسايل طبی صحت
کابل کابل
2018-07-01 2021-06-30 تحت کار
خدمات طبی المان خدمات صحی و تخنيکی ترميماتی وسايل طبی صحت
کابل کابل
2018-07-01 2021-06-30 تحت کار
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن ارتباط میان سکتور های رسمی و غیر رسمی عدالت (32178) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-01 2021-05-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن ارتباط میان سکتور های رسمی و غیر رسمی عدالت (32178) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-01 2021-05-31 تکمیل
دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Community Based Initiative on EVAWG and GBV Prevention in Kabul مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-20 2020-08-19 تکمیل
دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Community Based Initiative on EVAWG and GBV Prevention in Kabul مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-20 2020-08-19 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GO402کمک نغدی اساسی وحمایه از خانواده های متأثر افغان مصئونیت اجتماعی
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-09-30 2020-03-30 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی چندگانه براي خانواده های متأثرشده ازجنگ،بیجاشده گان داخلی، عودت كننده گان و جامعه آسيب پذيردرولایات کابل وکندهار صحت
کابل بگرام, ده سبز
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, میوند, ژيری
2018-10-01 2020-02-29 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی چندگانه براي خانواده های متأثرشده ازجنگ،بیجاشده گان داخلی، عودت كننده گان و جامعه آسيب پذيردرولایات کابل وکندهار صحت
کابل بگرام, ده سبز
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, میوند, ژيری
2018-10-01 2020-02-29 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان د کمپیوتر زده کری ا حرفوی زده کری تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان د ننگرهار د طب پو هحی سره کومک کول تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
میشن ایست پاسخ دهی سریع خشکسالی آب، حفظ الصحه و بهداشت خوب در قریه جات ولسوالی های بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, واخان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان مراکز آموزشی و تدویر ورکشاپهای آموزشی (ولایت کابل) تعلیم و تربیه
کابل شکر دره, میر بچه کوت, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل