جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه پروژه پشتیبانی غذایی فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه پروژه پشتیبانی غذایی فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه مقابله با خشکسالی در ولایت هرات و بادغیس - DRP WASH مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه
بادغیس آب کمری
2018-07-01 2020-05-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید برنامه توزیع گوشت عقیقه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-12-01 2020-03-01 تکمیل
موسسه الغرافه کمپلکس، مسجد و پارکنک در وزارت خارجه زیر بینا
کابل کابل
2017-11-09 2020-11-09 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آب آشامیدنی صحی برای بیجاشدگان داخلی آسیب پذیر و آمادگی برای مقابله با سیلاب های اضطراری - P&G مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2019-04-01 2020-06-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید توانمند سازی زنان از طریق سواد اموزی و مهارت اموزی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, پنجاب
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2018-02-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه الغرافه اعمار شهرک قطر زیر بینا
کابل کابل
2019-07-13 2022-07-13 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-05-01 2022-03-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی تربیه معلم اناث تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت, کشنده
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان فرصت های تعلیمی برای نوجوانان و جوانان از خانواده های عودت کننده/بی جاشده در افغانستان (ولسوالی های کشک رباط سنگی و کروخ ولایت هرات) EOCYYA تعلیم و تربیه
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی)
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت مصونیت اطفال مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-11-19 2020-11-18 تکمیل
موسسه علمی و انکشافی افغان رایان تسهیل آموزش و یادگیری بزرگسالان (ALEF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها پروژه صحتمندی پروگرام بسته خدمات صحی اساسی (BPHS) ولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی کمک (حمایت) به خانواده های دهاقین غیر محفوظ متاثر شده از خشکسالی و سیلاب در بخش های زراعت، محافظت از مالداری و احیای زیربنای آب زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت
2019-09-01 2020-06-24 تکمیل
موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان ترمیم استوپه شیوه کی تعلیم و تربیه
کابل بگرام
2020-02-01 2022-01-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ خشکسالی: پاسخ مدغم شده محافظت به مردم که بیشتر از همه آسیب پذیر اند در مناطق که دسترسی به آن مشکل میباشد، در ولایت های هلمند، بادغیس و هرات که هدف این پروژه کاهش در ستراتیژی های منفی مبارزه میباشد صحت
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
بادغیس آب کمری, مقر
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی حمایت اضطراری معیشت دهاقین متضرر از سیلاب در هلمند زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی نوآوری در تغییر رفتار پایدار و مصون- افزایش ستراتژی های آب حفظ الصحه (WASH)و تنوع غذایی (FSL) برای افغانستان، همراه با توانمندسازی دانش آموزان مکتب به عنوان نمایندگان تغییر رفتار مربوط به WASH و تنوع غذایی برای بهبود خانواده و اجتماع - برای ساکنین مناطق تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2020-07-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه توسعه توانمند سازی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-23 2022-12-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادری زنان در ولسوالی انجیل هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-07-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی پروژه تحقیقی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک LEAP III توانمندسازی جوامع برای افزايش رفاه زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کرخ
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی خدمات عاجل تغذیوی برای اطفال کمتر از 5 سال و خانم های حامله و شیر ده صحت
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر محمد آغه
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2020-12-15 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه موسمی خوراکی موادو توزیع بی وزله کورنیو ته مصئونیت اجتماعی
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه تداوی خشونت مبنی بر جندر صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه د خوراکی موادو او پیسو توزیع متضرر شوو کورنیو ته مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, در بابا, سرخ رود, شينواری
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان نورگرام, وامه, پارون
2020-01-22 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت از کودکان بیجاشده داخلی در کمپ مهاجرین هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان التیام بخشی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه عاجل UNICEF PCA WASH مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, جوند, قلعه نو, مقر
2018-08-01 2020-08-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی ولایت کنر مبارزه با حوادث (اضطراری)
کنر اسد آباد
2020-01-28 2020-02-27 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه دسترسی به عدالت حکومت داری خوب
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات SV549 دسترسی سریع به اموزش معیاری تعلیم و تربیه
ننگرهار در بابا, دره نور, کامه, کوز کنر, گوشته
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه شهدا تقوییت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) در ولسوالی شهرستان و میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2017-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان (توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی میرامور مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان ( توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی اشترلی کورگه مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه شهدا تهیه میز و چوکی برای مکتب نیکلچ خوشک در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی
2020-02-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان عرضه خدمات برای تولید موثر ستروس در ولایت ننگرهار زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار رودات, سرخ رود, کوز کنر, گوشته
2020-02-02 2020-08-01 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک ها غذایی در حالت اضطرار مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مرمل, چار بولک, کشنده, کلدار
2020-01-01 2020-05-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
خوست تنی
ننگرهار پچير و آگام
بغلان پل حصار
هرات هرات
کابل خاک جبار
بلخ بلخ
کندهار دامان
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک OFDA II پاسخ زودهنگام برای خانواده های متاثر شده از خشکسالی در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی سنگتخت
غور چغچران
هرات ادرسکن, کشک (روبات سنگی)
2019-07-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه توسعه توانمند سازی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, نرنگ و بادیل
نورستان وامه, پارون
2020-01-26 2022-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه برنامه توسعه توانمند سازی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ, چهار بورجک
2020-01-25 2022-12-31 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه سواد آموزی تعلیم و تربیه
بدخشان واخان
2020-01-01 2020-10-30 تکمیل
مرکز توانمندی زنان مرتبط ساختن زراعت و مدیریت منابع طبیعی در جهت بهبود تغذیه زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2020-01-01 2022-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
بادغیس جوند, قلعه نو
2020-02-01 2023-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2023-01-31 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه صحتمندی دایکندی صحت
دایکندی نیلی
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
بنیاد روپانی اقدام ای احیای جنگلات زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان واخان
2019-06-20 2020-02-28 تکمیل