جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه توانمندسازی جامعه مدنی، رسانه‎های همگانی و جوانان برای مبارزه با فساد و پاسخگو نگهداشتن حکومت برای شهروندان جهت تغییر مثبت در ارایه خدمات حکومت داری خوب
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2019-02-10 2020-02-09 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر تضمین شفافیت از طریق مشارکت مردم و جامعه مدنی در بخش معادن در ولایت بدخشان. سمنگان. پروان و کابل مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
سمنگان دره صوف بالا
بدخشان جرم
کابل کابل
2020-01-14 2020-11-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
فاریاب بلچراغ, میمنه
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2020-02-01 2023-01-31 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین داد خواهی علیه استفاده از ماین های زمینی، مهمات خوشه یی و همچنان حمایت از حقوق قربانیان ماین. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 4 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2020-07-13 2020-09-13 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان کمپاین آگاهی دهی پیرامون وقایه و بهداشت در برابر ویروس کرونا صحت
غور تيوره, دولت یار, دولینه
خوست مندوزی, موسی خیل, گربز
پکتیا احمد آباد, میرزکه, گردیز
ننگرهار آچين, خوگیانی, لعل پور
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی
کنر خاص کنر, مرور, نرنگ و بادیل
نورستان دوآب, ماندول, نورگرام
سمنگان حضرت سلطان, دره صوف بالا, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان 1یکاولنگ, شبر, پنجاب
تخار تالقان, دشت قلعه, فرخار
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
کابل استالف, قره باغ, پغمان, کابل
بلخ خلم, دهدادی, چار کنت
فراه شیب کوه, قلعه کاه, لاش و جوین
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار اسپین بولدک, دند, پنجوایی
2020-04-15 2020-06-14 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین بودجه یابی و تداوم دفتر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید توزیع مواد خوراکی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا شرن
2020-07-18 2020-07-19 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان The Public Integrity Defender offices د عامه روڼتیا مدافع دفترونو ایجادول حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
2020-07-05 2021-07-04 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2017-06-16 2020-01-31 تکمیل
سوزو انترنشنل مرکزفـراگـيري آموزش، تعليم وتربيه اطفال يتيم، ّي سرپرست وبي بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2017-03-01 2020-01-31 تکمیل
سوزو انترنشنل SOZO Kabul Capacity Building Centerمرکزآموزشې،ارتقآظرفېت ومهارتها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های غذایی فصلی بدون قیدوشرط به عنوان بخش ازپاسخدهی برایCOVID-19 درولایت هرات افغانستان (A-06473) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-06-16 2020-01-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Tangi Saidan Medical Clinic BPHS/ کلنیک صحی اساسی تنگی سیدان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسند:رهبری ازطریق ورزش رهبری از طریق ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت تدریس زبان فرانسوی 2020-2021 تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-06-01 2021-05-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی کمپاین آگاهی دهی در باره حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان در روشنایی دین مقدس اسلام و قوانین کشور تعلیم و تربیه
بدخشان خواهان, شکي, کوف آب
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
کمک به معارف افغانستان دسترسی اطفال به تعلیم و آگاهی آنان درمورد Covid-19 تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-05-17 2020-10-17 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها Access Program تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-08-10 2021-03-31 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان مرکز تعلیمی انا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2021-01-28 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ایجاد انعطاف پذیری در بین خانواده های بیجا شده ګان و عودت کننده ګان در افغانستان صحت
کندز حضرت امام صاحب, چهار دره, کندوز
کابل کابل
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی, چمتال
2018-12-01 2020-11-30 تکمیل
اطفال به ما نیاز دارند خدمات صحی برای اطفال مریض زخمی و بی بضاعت صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-30 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروژه COVID-19 در پاسخ به حالات اضطرارای و آمادگی سیستم های بهداشتی افغانستان در ولایت قندهار. صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-06-03 2020-12-02 تکمیل
موسسه مطالعات مدیریتی همراهی در شرایط دشوارفاز 2 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-07-18 2020-08-17 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین ادامهً کمکهای آب صحی، فاضلاب و بهداشت(WASH)، ساخت وساز مسکن وبازسازی آن، خدمات تعلیم وتربیه، امرار معیشت و مصئونیت غذایی و ادارهً کمپ مهاجرین تحت موافقت جهانی (GPA) این نهاد با دونر(NMFA)-۲۰۰۵ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
خوست خوست
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بادغیس قلعه نو
زابل میزان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هلپ جرمنی حمایت از اطفال آسیب پذیر با ارائه خدمات بشردوستانه محافظت از اطفال در ولایت های هرات، غور و فراه از طریق آگاهی رسانی، ارائه مشاوره روانی - اجتماعی به کودکان، خانواده های آنها، رهبران مذهبی و جامعه در برابر خشونت، سوءاستفاده، استثمار و مکانیزم های مقابله م مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
فراه فراه
2020-06-21 2021-04-21 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۴ صنفی دو منزله فاطمه الزهرا تعلیم و تربیه
بلخ بلخ
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان ارتقاء‌ ظرفیت تعلیم و تربیه
بلخ بلخ
2019-07-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها دفتر مدافع برای شفافیت عمومیThe Public Integrity Defender حکومت داری خوب
سمنگان ایبک
جوزجان شبرغان
2020-07-05 2021-07-04 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا ظرفیت سازی خانم های پغمان مصئونیت اجتماعی
کابل پغمان
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Bamyan Health Education صحت
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute (ILD) Kabul تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح مرکز آموزشی تنگی سیدان -Tangi Saidan Community Center تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نظارت از بودجه کوید 19 در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر صحت
کابل کابل
2020-05-06 2020-12-15 تکمیل
موسسه اندیشه خلاق برای تغیر بهبود نقش اقتصادی زنان روستایی مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان تمدید پروگرام تربیه معلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا نقش زنان در مدیریت درآمد خانواده ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا آموزش مراقبت از دندان تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-07-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک مستمری برای خانوادهای تحت پوشش موسسه وبیرون از تحت پوشش مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-01-01 2021-01-01 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور حمایت غیر مشروط فصلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذایی با توزیع مواد غذایی در مقابل کار برای مستفدین تحت پوشش زیر بینا
ننگرهار سرخ رود
2020-03-15 2020-09-15 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه مصنئونیت احتماعی ذریعه پول نقد مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار جلال آباد
2020-02-01 2020-10-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح امیدوارم پزشکی خانواده افغانستانHope Family Medicine Afghanistan صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Herat Birth Life Saving Skills BLiSS حمایه طفل و مادر صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نی قلعه مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه از طریق مراکز آموزش محلی . تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
کابل استالف, فرزه, قره باغ, میر بچه کوت, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه رضائی تشخیص سرطان سینه خانم ها صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بهبود بخشیدن به حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل