جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته اخدمات صحی اساسی - صحتمندی سمنگان صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کابل کابل
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
نریوال صحی هیأ ت ارائه خدمات ضد خشونت و پشتیبانی روانی برای جوامع تحت تأثیر بحران و فاجعه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, دره نور, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, کامه, کوز کنر, گوشته
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, سوکی, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شهرک حیرتان, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2019-09-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته اخدمات صحی اساسی - صحتمندی تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
کابل کابل
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروگرام تغذی ضمیموی برای اطفال وخانمهای حامله شیرده-کاپیسا صحت
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان بودجه میدیکا افغانستان از عواید اموزش ها راجع به روانشناسی و حقوقی برای دیگر دفا تر مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2023-12-31 تحت کار
دصلح اوتکرمطا لعی مرکز پروگرام حقوقی دفتر کپس مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
2019-09-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت جنبه های اجتماعی و روانی اجتماعی از ادغام مجدد پایدار مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2019-10-27 2020-10-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه برنامه غذایی پشتیبانی فصلی زراعت ، مالداری و آبیاری
نیمروز زرنچ
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه برنامه غذایی پشتیبانی فصلی زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
موسسه خدمات تعلیمی و اجتماعی جیهون مهمانخانه اجتماعی،حمایت از دارالاینام و محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه الزهرا وسکینه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-08 2020-09-08 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان حمایت و محافظت از اطفال کارکن روی سرک در شهر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپیوتر، لسان انگلیسی برای شاگردان مکاتب و کمک به کودکستان ها تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید آموزش با کیفیت در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
دایکندی خدیر, سنگتخت, نیلی
غور لعل و سرجنگل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویه BHCکیتی صحت
دایکندی کيتی
2019-05-01 2022-04-30 تحت کار
موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم پرورشگاه بی بی عایشه صدیقه (رض) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2019-09-08 2020-09-08 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان تقویت حکومت داری خوب در هرات حکومت داری خوب
هرات هرات
2020-02-01 2021-01-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه د کار په مقابل کی غذایی مواد زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار پنجوایی
2020-02-15 2020-08-15 تکمیل
مید ایر AFG192 پاسخگویی اضطراری برای جوامع آسیب دیده از خشکسالی در مناطق مرکزی افغانستان صحت
بامیان ورث
2019-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی برگزاری محفل بزرگداشت از شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-15 تکمیل
امداد بازسازی برای افغانستان د مثمر و غیر مثمر بوتو قوریه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار چپرهار
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه شهدا پروژه زنبور داری در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2020-02-18 2021-12-31 تحت کار
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقا دسترسی بیشتر روزنامه نگاران و مردم به دسترسی به اطلاعات حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-02 2020-03-31 تکمیل
بنیاد ضرورت مردم ازرش های زنجیره یی تاسیسات بازیافت بخاطرفرصت های شغلی پایدار درشمال افغانستان زیر بینا
بلخ مزار شریف
2019-06-05 2023-05-31 تحت کار
کورد اید حمایت زمستانی برای اقشار آسیب پزیر درکندز،بلخ و بامیان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بامیان شبر, یکاولنگ
بلخ دولت آباد, شولگره, چمتال
2019-10-21 2020-03-31 تکمیل
کورد اید کمک های زمستانی وترمیم سرپناه درولایت های کندوز وننگرهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, پچير و آگام, کامه, گوشته
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, کندوز
2019-11-10 2020-05-09 تکمیل
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا مهارت های زنده گی تعلیم و تربیه
کابل کلکان
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین ادامهً کمکهای آب صحی، فاضلاب و بهداشت(WASH)، ساخت وساز مسکن وبازسازی آن، خدمات تعلیم وتربیه، امرار معیشت و مصئونیت غذایی و ادارهً کمپ مهاجرین تحت موافقت جهانی (GPA) این نهاد با دونر(NMFA)-۲۰۰۵ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
خوست خوست
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بادغیس قلعه نو
زابل میزان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها کمک به فامیل های بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل
2019-08-05 2021-08-04 تحت کار
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان کمک های غذایی موسومی مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
سمنگان حضرت سلطان, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
جوزجان درزاب, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برگزاری برنامه های آموزشی و گفتمان های آزاد درمورد صلح و مصالحه برای زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بلخ مزار شریف
2019-07-31 2020-02-15 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخ دهی به بیجا شده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد, وردوج
تخار تالقان, ورسج
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین تهیه آب آشامیدنی صحی و ترینینگ های حفظ الصحه برای عودت کننده گان و بیجا شده گان مصئونیت اجتماعی
ارزگان دهراود, چوره
ننگرهار خوگیانی, کوت
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس توزیع مواد غذائی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-12 2020-02-27 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از پیگیری تعهدات اجلاس لندن 2018-2020 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه حقوق بشر و محو خشونت توانمندسازی وکلای جوان افغانستان از طریق آموزش های علمی حقوقی با رویکرد حقوق بشری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2020-01-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین ادامهً کمکهای آب صحی، فاضلاب و بهداشت(WASH)، ساخت و ساز مسکن وبازسازی آن، خدمات تعلیم وتربیه و مدیریت کمپ مهاجرین تحت موافقت جهانی (GPA) این نهاد با دونر(SIDA)-۲۰۰۶ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
خوست مندوزی, گربز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, کامه, کوز کنر, گوشته
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, کرخ
کابل کابل
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
کندهار شاه ولی کوت, میوند, پنجوایی
زابل میزان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمکهای محلی رفاه و بهبود کمک های مردمی، وسایل و تجهیزات مکاتب تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, گذره
2018-04-20 2018-05-20 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ پیوند دادن زراعت و مدیریت منابع طبیعی و جهت مصئونیت تغذی (+LANN) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بلخ دهدادی, مرمل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد تقویت شفافیت و پاسخگویی و محو فساد از طریق بسیج سازی، اشتراک شهروندان و داد خواهی صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کابل کابل
2020-02-15 2021-02-14 تکمیل
د افغان ملت جورونی موسسه په مدارسو او ښوونځیو کې حمایوي پروګرام تطبیق او د زده کونکو علمي سویه لوړول تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
کنر اسد آباد
هلمند لشکرگاه
2020-04-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی فراهم نمودن خدمات باز توانی به قربانیان ماین و افراد دارای معلولیت تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
کنر اسد آباد
2019-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه کمک های بشری 430 متره استنادی دیوال او 250000 نیالان او 15 کانالو پاککاری زیر بینا
نیمروز زرنچ
2019-07-25 2020-01-25 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ماین پاکی بشردوستانه در حمایت از پلان کاری عملیاتی DMAC در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, سالنگ, چاریکار, کوه صافی
کنر اسد آباد, خاص کنر
بامیان شبر, کهمرد
2019-04-03 2020-03-31 تکمیل
اداره هماهنگی کمک های همگانی افغان دسترسی همه شمول اطفال جنگ زده به فرصت های تعلیمی در ولایت بلخ افغانستان تعلیم و تربیه
بلخ شولگره
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی ملاریا صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ پروژه تقویت اقتصادی و مصئونیت غذائی زنان زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-05-01 2021-10-31 تحت کار
حمایه بین المللی اطفال پروژه همه جانبه محافظت اطفال متکی به جامعه مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل کابل
بلخ بلخ, شولگره, مزار شریف
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
تخار بهارک, تالقان
2020-01-27 2023-01-27 تحت کار