جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
همسایگان نیک بین المللی مرکز تشخیصیه معاینات تلویزیونی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تعلیمی و فرهنگی برای زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی تهیه آب آشامیدنی و آگاهی دهی حفظ الصحه شخصی و محیطی برای فامیل های عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی در ولایت کنر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مواد مخدر و ناهنجاری نظام زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بودجه اصلی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنامه جهانی پالیسی مواد مخدر - افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
شلتر فار لایف سیستم غذایی پایدار زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری کمک مواد غذایی برای مردم بی بضاعت عملیات های ریگان سوختگی- پرده چشم- ختنه اطفال - حفر چاه ها و اعمار تشناب ها صحت
کندز کندوز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی افغانستان وتعلیمی زنان نظارت از کارکرد های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-10-15 2020-06-15 تکمیل
موسسه پیشرفت اجتماعی و امید برای صلح آموزش مردم؛ تضمین صلح تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, کرخ
2019-10-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه کمک های کاملآ انسان دوستانه برای افغانستان جدید آگاهی و دفاعی خودی در مقابل کوید-19 صحت
بلخ مزار شریف
2020-04-27 2020-06-25 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع معاش برای معلیمین و دایرنمودن کورسهای تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه حفرچاه نیمه عمیق زیر بینا
ننگرهار جلال آباد, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها آموزش و ارتقاع ظرفیت تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه ارتقای ظرفیت فعالین مدنی محلی و رهبران مذهبی در رابطه به حقوق زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان شبر
2020-07-01 2020-08-30 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه School Feeding Program, Cash Based Transfer(CBT) e-vochoer تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسی واقعاتو کښی د اخلي بیځایه شویو جڼګځپلو او طبیعي آفاتو څخه دمتاثره شویو کورنیو سروی ، مانیټورینګ او د غیرغذایی موادو توزیع او د ګودام اداره کول مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه 50 بستر نوجوانان کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه 70 بستر زنان نوجوانان و اطفال صحت
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه د بیرته راستنیدونکومستحقو کډوالو کورنیو سروي او سروي شوي کورنو ثبتول د WFP د SCOPE په سیستم کښي مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان Healthcare for drought and conflict affected people in Uruzgan صحت
ارزگان ارزگان خاص, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته شفاخانه بروک زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شینواری
ننگرهار سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
بامیان بامیان, یکاولنگ
تخار تالقان, نمک آب, کلفگان
کابل استالف, شکر دره, فرزه, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک واکنش نجات دهنده زندگی به کوید-19 برای پوشش دهی و کمک رسانی به جمعیت های بسیار آسیب پذیر به شمول زنان، اطفال، کهن سالان، معلولین، و قربانیان خشونت جنسی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, مومند دره, کامه
کنر اسد آباد
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی حمایت های فصلی بدون شرایط مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه فردای بهتر در افغانستان برنامه آگاهی دهی حقوق زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-07-01 2020-08-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان تعلیم تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب, یکاولنگ
2020-02-15 2020-02-25 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان عدالت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-17 2020-12-27 تکمیل
بشری خیریه موسسه مرکز اداری تقویه سازی خدمات صحی برای بیجاشدگان داخلی خارجی مصئونیت اجتماعی
کندهار اسپین بولدک, شاه ولی کوت, پنجوایی, ژيری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه طبی حقانی حضرت ميا صاحب طبی تشخيصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه توانمندسازی جامعه مدنی، رسانه‎های همگانی و جوانان برای مبارزه با فساد و پاسخگو نگهداشتن حکومت برای شهروندان جهت تغییر مثبت در ارایه خدمات حکومت داری خوب
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2019-02-10 2020-02-09 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر تضمین شفافیت از طریق مشارکت مردم و جامعه مدنی در بخش معادن در ولایت بدخشان. سمنگان. پروان و کابل مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
سمنگان دره صوف بالا
بدخشان جرم
کابل کابل
2020-01-14 2020-11-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
فاریاب بلچراغ, میمنه
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2020-02-01 2023-01-31 تحت کار
افغانهای متاًثر از ماین داد خواهی علیه استفاده از ماین های زمینی، مهمات خوشه یی و همچنان حمایت از حقوق قربانیان ماین. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 4 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2020-07-13 2020-09-13 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان کمپاین آگاهی دهی پیرامون وقایه و بهداشت در برابر ویروس کرونا صحت
غور تيوره, دولت یار, دولینه
خوست مندوزی, موسی خیل, گربز
پکتیا احمد آباد, میرزکه, گردیز
ننگرهار آچين, خوگیانی, لعل پور
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی
کنر خاص کنر, مرور, نرنگ و بادیل
نورستان دوآب, ماندول, نورگرام
سمنگان حضرت سلطان, دره صوف بالا, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان شبر, پنجاب, یکاولنگ
تخار تالقان, دشت قلعه, فرخار
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
کابل استالف, قره باغ, پغمان, کابل
بلخ خلم, دهدادی, چار کنت
فراه شیب کوه, قلعه کاه, لاش و جوین
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار اسپین بولدک, دند, پنجوایی
2020-04-15 2020-06-14 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین بودجه یابی و تداوم دفتر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید توزیع مواد خوراکی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا شرن
2020-07-18 2020-07-19 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان The Public Integrity Defender offices د عامه روڼتیا مدافع دفترونو ایجادول حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
2020-07-05 2021-07-04 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2017-06-16 2020-01-31 تکمیل
سوزو انترنشنل مرکزفـراگـيري آموزش، تعليم وتربيه اطفال يتيم، ّي سرپرست وبي بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2017-03-01 2020-01-31 تکمیل
سوزو انترنشنل SOZO Kabul Capacity Building Centerمرکزآموزشې،ارتقآظرفېت ومهارتها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های غذایی فصلی بدون قیدوشرط به عنوان بخش ازپاسخدهی برایCOVID-19 درولایت هرات افغانستان (A-06473) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-06-16 2020-01-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Tangi Saidan Medical Clinic BPHS/ کلنیک صحی اساسی تنگی سیدان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسند:رهبری ازطریق ورزش رهبری از طریق ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت تدریس زبان فرانسوی 2020-2021 تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-06-01 2021-05-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی کمپاین آگاهی دهی در باره حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان در روشنایی دین مقدس اسلام و قوانین کشور تعلیم و تربیه
بدخشان خواهان, شکي, کوف آب
2020-07-15 2020-08-15 تکمیل