جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان انیستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان(AIBF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان برنامه توزیع کمک بسته های مواد غذایی برای خانواده های نیازمندان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-05 2020-07-07 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به بیجاشده گان در ولایت خوست مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, گربز
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به بیجاشده گان در ولایت پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه شهدا تهیه مواد اولیه برای مراکز صحی موسسه شهدا و توزیع کمک های نقدی برای زنان آسیب پذیر و سرپرست خانواده در ولایت های کابل، بامیان و دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, نیلی, کيتی
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-04-20 2020-06-20 تکمیل
موسسه دیدبان آزاد افغانستان ورکشاپ آگاهی دهی، ظرفیت سازی و تقویت مشارکت سیاسی جوامع حاشیه رانده گان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-09 2020-02-29 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توزیع مواد غذایی فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, غوریان, کشک (روبات سنگی), گذره
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل
مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان تقویت اقتصادی و مصئونیت غذایی زنان تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
هرات هرات
جوزجان شبرغان
2019-06-01 2021-04-30 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان مشارکت ستراتیژیک برای داد خواھی با کیفیت خدمات صحی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه امام باقر افغانستان کمک رسانی برای خانواده های شهدا وایتام نیازمند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
مادران برای صلح تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل شکر دره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید توزیع گوشت قربانی برای سال 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-07-01 2020-08-31 تکمیل
خانه ارفان کمک به اطفال یتیم و بیبضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-31 2020-06-30 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی کمک ها ی عاجل خوراکی و بهداشتی صحت
کابل کابل
2020-06-16 2020-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GXA35 نظارت حفاظت حقوقی و حفاظت حقوقی مبتنی بر جامعه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره
ننگرهار خوگیانی, ده بالا
لغمان علی شینگ, علی نگار
هرات هرات
هلمند ناد علی, گرشک
بادغیس بالامرغاب, جوند
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار از بین بردن شیوه های فساد در ارائه خدمات موسسات دولتی ذريعه دادخواهی، مشارکت جوانان و مبارزه رسانه ای در ولایات خوست و لوگر حکومت داری خوب
خوست تنی, خوست, علی شیر
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم
2020-06-14 2021-12-13 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تشخیصیه معاینات تلویزیونی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی مرکز تعلیمی و فرهنگی برای زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همسایگان نیک بین المللی تهیه آب آشامیدنی و آگاهی دهی حفظ الصحه شخصی و محیطی برای فامیل های عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی در ولایت کنر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مواد مخدر و ناهنجاری نظام زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بودجه اصلی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنامه جهانی پالیسی مواد مخدر - افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
شلتر فار لایف سیستم غذایی پایدار زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری کمک مواد غذایی برای مردم بی بضاعت عملیات های ریگان سوختگی- پرده چشم- ختنه اطفال - حفر چاه ها و اعمار تشناب ها صحت
کندز کندوز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی افغانستان وتعلیمی زنان نظارت از کارکرد های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-10-15 2020-06-15 تکمیل
موسسه پیشرفت اجتماعی و امید برای صلح آموزش مردم؛ تضمین صلح تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, کرخ
2019-10-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه کمک های کاملآ انسان دوستانه برای افغانستان جدید آگاهی و دفاعی خودی در مقابل کوید-19 صحت
بلخ مزار شریف
2020-04-27 2020-06-25 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه توزیع معاش برای معلیمین و دایرنمودن کورسهای تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د کامی دوریا مرستو موسسه حفرچاه نیمه عمیق زیر بینا
ننگرهار جلال آباد, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها آموزش و ارتقاع ظرفیت تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه ارتقای ظرفیت فعالین مدنی محلی و رهبران مذهبی در رابطه به حقوق زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان شبر
2020-07-01 2020-08-30 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه School Feeding Program, Cash Based Transfer(CBT) e-vochoer تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسی واقعاتو کښی د اخلي بیځایه شویو جڼګځپلو او طبیعي آفاتو څخه دمتاثره شویو کورنیو سروی ، مانیټورینګ او د غیرغذایی موادو توزیع او د ګودام اداره کول مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شهر صفا , شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه 50 بستر نوجوانان کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه 70 بستر زنان نوجوانان و اطفال صحت
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه د بیرته راستنیدونکومستحقو کډوالو کورنیو سروي او سروي شوي کورنو ثبتول د WFP د SCOPE په سیستم کښي مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شهر صفا , شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان Healthcare for drought and conflict affected people in Uruzgan صحت
ارزگان ارزگان خاص, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته شفاخانه بروک زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شینواری
ننگرهار سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
تخار تالقان, نمک آب, کلفگان
کابل استالف, شکر دره, فرزه, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک واکنش نجات دهنده زندگی به کوید-19 برای پوشش دهی و کمک رسانی به جمعیت های بسیار آسیب پذیر به شمول زنان، اطفال، کهن سالان، معلولین، و قربانیان خشونت جنسی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, مومند دره, کامه
کنر اسد آباد
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی حمایت های فصلی بدون شرایط مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه فردای بهتر در افغانستان برنامه آگاهی دهی حقوق زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-07-01 2020-08-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان تعلیم تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر, ورث, پنجاب
2020-02-15 2020-02-25 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان عدالت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-17 2020-12-27 تکمیل
بشری خیریه موسسه مرکز اداری تقویه سازی خدمات صحی برای بیجاشدگان داخلی خارجی مصئونیت اجتماعی
کندهار اسپین بولدک, شاه ولی کوت, پنجوایی, ژيری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه طبی حقانی حضرت ميا صاحب طبی تشخيصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه توانمندسازی جامعه مدنی، رسانه‎های همگانی و جوانان برای مبارزه با فساد و پاسخگو نگهداشتن حکومت برای شهروندان جهت تغییر مثبت در ارایه خدمات حکومت داری خوب
هرات کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2019-02-10 2020-02-09 تکمیل
گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر تضمین شفافیت از طریق مشارکت مردم و جامعه مدنی در بخش معادن در ولایت بدخشان. سمنگان. پروان و کابل مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج
سمنگان دره صوف بالا
بدخشان جرم
کابل کابل
2020-01-14 2020-11-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توانمند سازی اقتصادی زنان - برنامه انکشاف روستایی مصئونیت اجتماعی
فاریاب بلچراغ, میمنه
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2020-02-01 2023-01-31 تکمیل