جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه انکشافی هری بانو آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا صحت
هرات انجیل, کرخ, گذره
2020-03-23 2020-03-23 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانی فزیکی 2020 صحت
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, قلعه زال, کندوز
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانی مبتنی بر جامعه 2020 مصئونیت اجتماعی
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, قلعه زال, کندوز
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ارتقای ظرفیت محصلین 19 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه تاسیس منابع عام المنفعه در ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2019-07-25 2020-03-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی آموزش کشت سمارق برای زنان عودت کننده زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-03-15 2020-06-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ارتقا صحت وبالابردن ظرفیت   2020 صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
بلخ شولگره, کشنده
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه کمک های فصلی غیر مشروط مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات ادرسکن, فارسی, کشک کهنه
2019-11-01 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروګرام تغذی برای افراد مورد هدف 2020 صحت
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پروژه کمک های فصلی مشروط مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, جوند, مقر
2019-10-13 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته انکشاف  وتفویت سیستم صحی 2020 صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه بهبود حکومتداری و معیشت روستایی 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, کشنده
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروگرام انکشاف حرفه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-12-01 2021-11-30 تحت کار
همکاری های جهانی آگاهی دهی درمورد بیماری شکر صحت
بغلان پل خمری
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
کمیته بین المللی نجات EX134 اعمار پل و سرک زیر بینا
خوست علی شیر
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
کمیته بین المللی نجات EX135 اعمار ساخنمان مکتب زیر بینا
خوست جاجی میدان
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور ابتکار علما برای تقویت حقوق زنان و نقش آنان در ایجاد صلح در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-08-31 تکمیل
تسكين براي اطفال پروگرام طبی تابستان صحت
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-22 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه (SSP-CBT)د موسمي ملاتړ په نامه د غریبو او بیوزله کورنیو سره د نقدي پیسو د کمک پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه (SSP-FOOD)د موسمي ملاتړ په نامه د غریبو او بیوزله کورنیو سره د غذائي موادو د کمک پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور اعتماد سازی و مشارکت معنی دار زنان افغان در انتخابات ریاست جمهوری مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-08-31 تکمیل
شبکه زنان افغان اشتراک زنان در پروسه صلح حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
دایکندی خدیر, شهرستان, میرامور, نیلی
غور دولت یار, دولینه
خوست تنی, خوست, مندوزی, گربز
پکتیا احمد آباد, دند و پتان, سید کرم, چمکنی, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
لغمان دولت شاه, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, کندوز
بامیان بامیان, شبر, پنجاب, یکاولنگ
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
کابل شکر دره, میر بچه کوت, کابل, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرشک
کندهار ارغنداب, دامان, دند, ریگ, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2020-03-11 2020-08-10 تکمیل
موسسه خدما ت بشری افغانستان Recycling Plant Value Chain in Northern Afghanistan for Sustainable Jobs Creation Program پروژه ازرش های زنجیره یی تاسیسات بازیافت بخاطرفرصت های شغلی پایدار درشمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-08-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه دفتر ارتباط ارتقا صلح از طریق رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی - Promotion of Peace through Media and Civil Society Organizations مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه حقوق بشر و محو خشونت توانمندسازی وکلای جوان افغانستان از طریق آموزش های علمی حقوقی با رویکرد حقوق بشری مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-02-01 2021-01-30 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان SCEEA تقویت مشارکت مدنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر صدای اقلیت های مغلوب در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
نورستان پارون
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-02-01 2020-12-17 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان Migration Management and the Role of Media in Afghanistan پروژه مدیریت مهاجرت و نقش رسانه در افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-01 2021-03-31 تحت کار
انستیتوت اموزشی افغان تدویر سیمینار های میتودلوژی (روشهای جدید تدریس) برای معلمین (ولایت کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل میر بچه کوت, کابل, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر جایزه ملی حقوق بشر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-03-03 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان د افغانستان د مدنی ټولنو ملی اونی (National Civil Society Week - Herat 2019) مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-15 2020-01-15 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Innovation for Change - South Asia TIDE Core funding مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-12-27 2020-03-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان مراکز آموزشی و تدویر ورکشاپها (ولایت کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل شکر دره, میر بچه کوت, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان کودکستان (کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
فیروز کوه ﭘروژه ﺣﻣﺎﯾت از ﻓرھﻧﮓ – ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-12-16 2020-03-31 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان برنامه های رادیوی اگاهی عامه حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه توزیع کمکهای رمضانی و زکات الفطر مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل بگرام
فراه فراه
2020-03-16 2020-07-16 تکمیل
اتحادیه کمک پروژه ادغام بیجاشدگان داخلی در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
2020-01-01 2021-10-31 تحت کار
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا در افغانستان صحت
پروان بگرام, جبل السراج
هرات هرات
بلخ خلم, شولگره, مزار شریف
2020-04-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان شهروند و دولت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-29 تکمیل
بازسازی امداد اندخوی کمک های موسومی غیر شرطی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-10-05 2020-01-05 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان Presidential Election انتخاباب ریاست جمهوری حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-01 2020-04-15 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس حمایت از مردم هرات در مقابله با ویروس همه گیر کرونا صحت
هرات انجیل, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2020-04-01 2020-05-30 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت دسترسی به اطلاعات عامه (AIL) حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
افغان اید ادغام کمک های اضطراری زراعت ومعیشت برای فامیل های که مصونیت غذایی ندارند در ولایت غور. زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-03-18 2020-12-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان معلومات و دیالوگ در مورد مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی جوانان CBR-OWPC مرکزفزیوتراپی ، اورتوپیدی وبازتوانایی معلولین صحت
فاریاب پشتون کوت
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
انستیتوت اموزشی افغان تعلیمات صحی و مراکز صحی (ولایت کابل) سال 2020 صحت
کابل میر بچه کوت, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل