جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه ارتقا ظرفیت در بخش خشونت مبنی بر جندر(GBV)، صحت باروری(RH) و ستراتیژی انکشاف نفوس(PDS) در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک سید آباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Emergency Aid مصئونیت اجتماعی
بلخ چمتال
2020-08-04 2020-08-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی زنان و مشوره دهی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
جوزجان آقچه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2017-11-08 2020-12-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه بنيادي تاسیسات (چيک ډم جوړول) زیر بینا
کندهار دامان, کندهار
2020-02-15 2020-09-30 تکمیل
موسسه ديدبان حقوق اساسي افغانستان تبلیغات و ارایه خدمات تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان پروژه کمک رسانی به مردم قریه دلخکی ولایت سمنگان پس از کرونا زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
کمیته امداد امام خمینی کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه کمک های بشر دوستانه برای جوامع آسیب پذیر و متضرر از شیوع پاندیمی کرونا شامل بیجاشدگان داخلی و جامعه میزبان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل بگرام, کابل
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
2020-07-15 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه تهیه و اداره منابع بشری مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه تهیه و اداره منابع بشری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان اجناس کمکی و مورد ضرورت زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, سرخ رود, لعل پور, کامه, گوشته
2020-07-01 2020-09-30 تکمیل
مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان توزیع بیک شاګردان و قرطاسیه تعلیم و تربیه
ننگرهار آچين
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی کنر صحت
کنر بر کنر, خاص کنر, دانگام, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان غذا برای کار Food for Asset مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان يفتل سفلى, یاوان
2020-04-01 2020-10-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان تقویه، ارتقا، وقایه ملاریا و تداوی واقعات به منظور بهبود صحت صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط کنسرسیوم افغانستان برای آموزش و پشتیبانی از اطفال تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2019-05-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط عدالت حکومت داری خوب
نورستان وامه, پارون
کابل کابل
بلخ خلم, دهدادی, نهر شاهی
2019-04-18 2021-04-14 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ د ښوونځیو د ملاتړ او د ماشومانو د تعلیم د افغانستان کنسرسیوم تعلیم و تربیه
ارزگان دهراود, چوره
سرپل سرپل, سوزمه قلعه, صیاد
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2019-04-15 2020-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک مواد غذایی موسمی به مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایات خوست و پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
خوست تنی, خوست, گربز
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
کورد اید آینده درخشان- کورداید مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-01-01 2021-12-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه سو تغذی برای اطفال ولایت زابل صحت
زابل ترنگ و جلدک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
پنجشیر انابه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه آمو برای پژوهش و دیالوگ د افغانستان د سولې د بهير د حمايت له پاره له متنفذينو سره اړيکې حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-12-22 2020-12-22 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کمک های مواد غذایی و غیر غذایی به خانواده های بی بضاعت در جریان روز های قرنطین ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
مرکز اجتماعی معلولین دیدبان حقوق اشخاص دارای معلولیت (DRWA) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-02-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مرحله دوم پروژه تقویت سیستم غذای سویا در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, چاریکار
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خیوه, رودات, مومند دره
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, پشتون زرغون, گذره
2020-08-01 2020-10-31 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تقویه مهارت های زنان افغان ایجاد گروپ های کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
تخار رستاق
2020-07-15 2020-12-30 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی مرکز مشاوره روانی-اجتماعی و صحت روانی در کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان بسوی یک جامعه باز و صلح افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-10-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط میکا نیزم افغانستان برای صلح همه شمول/د ټول شموله سولی لپاره د افغانستان میکانیزم مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-03-16 2020-12-16 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه ارتقای آگاهی عامه جوامع آسیب پذیر در رابطه به کوید 19 در ولایت بامیان صحت
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان پروژه -حمایه لوجستکی و تخنکی عملیاتی به UNHCRوکنش اضطراری در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تعلیمات صلح، تعلیمات کمپیوتر و آموزش های حرفوی برای شاگردان افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, پغمان
2020-04-01 2023-03-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات U1092 پاسخګوی به کوید ۱۹ صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا مرحله سوم در ولایت کابل صحت
کابل بگرام, کابل
2020-05-10 2020-06-30 تکمیل
موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني برنامه حقوق محلی 7 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-03-01 2020-12-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پرورشگاه خانه گل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2020-01-20 2020-09-30 تکمیل
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه پروژه آموزش برای توانمند سازی جامعه و مشارکت عامه برای محافظت و امنیت شهری تعلیم و تربیه
فراه فراه
2019-09-15 2020-04-15 تکمیل
موسسه توانمندسازی نسلهای آینده توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2020-06-30 تکمیل
کنسرن برنامه چندین سکتوری انعطاف پذیری، تقویت انعطاف پذیری جوامع نهایت فقیر مصئونیت اجتماعی
بدخشان یاوان
تخار نمک آب, چاه آب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ملی حمایه محوفلج د پولیو په اړه عامه پوهاوي صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث با ماین و مهمات منفلق ناشده در ولایت زابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
زابل ترنگ و جلدک
2019-06-04 2020-08-10 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث از وجود ماین و مهمات منفلق ناشده در ولایت نیمروز مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز خاشرود
2019-06-15 2020-06-30 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پاکسازی ساحات ملوث از وجود ماین و مهمات منفلق ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
بغلان اندر آب, بغلان جدید, خنجان, دهنه غوری, دوشی, پل خمری
نیمروز چهار بورجک
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل