جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت آموزش حرفه و دسترسی محیط فزیکی مصئونیت اجتماعی
کابل چهار آسیاب, کابل
2020-09-01 2021-08-30 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه شرایط شکننده و متأثر از درگیری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-09-04 2020-10-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی دادخواهی برای بلند نمودن صدای افغانها در پروسه ملی صلح مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیازمند مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها تطبیق پروگرام تغذی و حفظ الصحه صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی, کيتی
2019-08-27 2022-08-26 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تقویه واکسین های عادی در ولایت متاثره پولیو در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
همکاری برای صلح و همبستگی نقشه برداری از مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
کابل کابل
2020-09-01 2021-05-30 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی کندهار (جنوری-جولای)2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار دند, ژيری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک های عاجل به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر پل علم
2020-09-10 2020-09-16 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان اموزش مهارتهای حرفوی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار دره نور, کامه, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2023-04-30 تکمیل
موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي ارایه خدمات مصؤنیتی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان آگاهی دهی در مورد کووید 19 و تقویت تساوی جندر از طریق گردهمایی ها، کمپاین ها و ورکشاپ ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, شهدا
2020-09-10 2020-11-15 تکمیل
ولت هنگر هیلفه پاسخ دهی در مقابل ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
بلخ نهر شاهی
2020-07-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشری کمک های مواد غذایی به خانواده های بی بضاعت و بیچاره مصئونیت اجتماعی
نیمروز خاشرود, دل آرام
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کووید- 19 صحت
فراه فراه
2020-05-16 2020-11-15 تکمیل
انکشافی افغان AD329-20-WFP-14 | توزیع پول نقد بدون قید و شرط (بخاطر مقاصد متعدد) - General Food Distribution/Unconditional Seasonal Support-CBT مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کووید-19 صحت
نیمروز زرنچ
2020-05-16 2020-11-15 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک به بیجاه شده گان افغان در احیای مجدد و گزار از اضطرار به انکشاف 2 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون شرق(جنوری-جولای)2020 تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, دره نور
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان ملاریا صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت فضای باز-20 تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-02-01 2022-01-31 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پیشگیری و پاسخدهی چند گانه COVID-19 برای جمعیت متاثرازجنگ ولایت کندهار صحت
کندهار شاه ولی کوت, میوند, ژيری
2020-08-15 2021-02-15 تکمیل
موسسه محیط زیستی گیتی سبز کاهش آلودگی هوا با معرفی دستگاه های تصفیه کننده هوا در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-15 2021-05-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه باز توانی معلولین کندهار (جنوری - جولای)2020 تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی برای متضررین سیلاب ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-09-14 2020-09-21 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مرکز رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه ظرفیت سازی و صنایع دستی تابش آگاهی دهی در مورد بیماری کرونا و برجسته ساختن نقش زنان در عرصه های مدیریت و رهبری صحت
بدخشان فیض اباد
2020-09-15 2020-10-15 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک عاجل به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کاپیسا کوه بند
2020-09-09 2020-09-19 تکمیل
محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری کمپلیکس تعليمي شيخة هند بنت مكتوم براي ايتام تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2020-08-05 2022-01-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه بررسی مصئونیت حقوقی بر اساس اجماع بیجاه شده گان داخلی از اثر جنگ و نا امنی، عودت کننده گان، فامیل های میزبان وکمپاین آگاهی دهی صوتی بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کشنده و خطرناک کرونا و توزیع مواد ضد عفونی کننده مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
غزنی جاغوری, غزنی, مالستان, ناور, گيلان
پکتیکا اورگون, برمل, شرن, یوسف خیل
خوست تنی, جاجی میدان, خوست, شمل, علی شیر, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا سید کرم, گردیز
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم
وردک حصه اول بیهسود, مرکز بهسود, میدانشهر
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, دره, رخه, شتل, پریان
کابل استالف, بگرامی, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه ګلدوزی (GOLDOZI) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-04-12 2022-04-05 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه Women's Changing Role in the Public Sphere: An assessment of CCAP Process and Impact مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-05 2020-12-04 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان برنامه آماده گی کانکور (KPP) تعلیم و تربیه
پروان جبل السراج, سالنگ
ننگرهار بهسود, جلال آباد, ده بالا
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل استالف, شکر دره, پغمان
2019-03-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه عدالت برای همه کلنیک مشوره های حقوقی فامیلی رایگان. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مرکز رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع خیمه برای آسیب دیده گان سیلاب مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا حصه دوم کوهستان
کابل سروبی
2020-09-19 2020-10-19 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان مساعدت به بیجاه شده گان داخلی از اثر جنگ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2020-09-06 2020-10-21 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک های فصلی مواد غذائی برای فامیل های آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ شولگره, نهر شاهی, چار کنت
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان آگاهی دهی جامعه در رابطه حفظ الصحه و کرونا بصورت خانه به خانه صحت
غور تولک, تيوره, ساغر, لعل و سرجنگل
فراه انار دره, بالابلوک, پرچمن, گلستان
بادغیس آب کمری, قادس, مقر
2020-09-15 2020-12-15 تکمیل
موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان مطالعه مقدماتی برنامه انکشاف ولسوالی ها زیر بینا
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, فیروز نخچیر
بلخ خلم, دهدادی, شهرک حیرتان, مرمل, نهر شاهی
2020-08-27 2021-02-28 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد ارتزاقی برای فامیلهای فقیر و بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-16 2020-05-20 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه حفر چاه آب آشا میدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-07 2020-05-30 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و افراد بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-04 2020-06-30 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه حفر چاه آب آ شامیدنی برای مسجد حضرت عثمان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-06-30 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-09 2020-03-21 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و افراد بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-30 2020-05-05 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای اشخاص فقیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-09 2020-04-25 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع 75 راس گوشت گاو مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پروژه واکنش اضطراری و اماده گی برای سیستم های صحی کوید-19 افغانستان صحت
کابل استالف, بگرامی, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-09-09 2021-03-08 تکمیل