جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی/ حمایت فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
2020-09-01 2020-10-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک ادویه جات برای بخش سوختگی شفاخانه استقلال صحت
کابل کابل
2020-02-02 2020-08-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک مواد اولیه از قبیل آرد برنج به نیاز مندان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
خوست گربز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل سروبی, کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-07-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د شتمنی جوړولو پروژه په میوند ولسوالۍ کښی زیر بینا
کندهار میوند
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپیوتر، لسان انگلیسی برای شاگردان مکاتب و کمک به کودکستان ها تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان حمایت اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه غذا برای اعمار تاسیسات عام المنفعه در ساحه تگاب اسماعیل شهر قلعه نو ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها معافیت دهی صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP NCE 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پروژه توزیع مواد غذایی توسط دونر شرق میانه مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه احیا مجدد و هماهنگی برای افغانستان توزیع قرطاسیه برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
لغمان مهتر لام
2020-09-10 2020-09-15 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش کمک به بیجا شده گان نیازمندان متضررین و فقراء در موسم کرونائی مبارزه با حوادث (اضطراری)
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, مردیان, مينگجيک
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه پول در مقابل کار (Asset Creation-Cash-Based Transfer) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-09-01 2021-03-31 تکمیل
افغانستان آزاد حمایت از خانم های باردار صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه صحت مردم درعمل COVID-19 پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم های صحی افغانستان صحت
لوگر ازره, خروار, چرخ
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در مورد سهم آنهادر افتصاد فامیلی و وقایه از کوید 19 صحت
بدخشان زیباک, واخان
2020-07-20 2020-08-20 تکمیل
افغانستان آزاد مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد بیات حفر یک حلقه چاه در پرورشگاه تهیه مسکن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری برنامه کمک های بشری COVID-19 صحت
کنر خاص کنر, سوکی, نورگل
2020-05-18 2020-07-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری کمک بسته های صحی و غذایی با خانواده های متظرر از کرونا صحت
کنر نورگل
2020-06-16 2020-07-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid 19 AHF خوست صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها TSFP -WFP توزیع مواد غذایی صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-01-12 2021-01-11 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها ضربات وشکستگی استخوان از بابت جنگ Trauma -AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها GAVi-واکسیناسیون درولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-08-01 2021-08-01 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid -19 AHF صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
میشن ایست پروژه مکمل امداد - بازسازی و انکشاف که توسط اجتماعات در شمال - شرق افغانستان اداره میشود زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
تخار تالقان, رستاق
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
میشن ایست احیا مجدد جنگلات (بسوی یک افغانستان سبز) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2020-03-01 2022-12-31 تحت کار
میشن ایست ترویج و جبران پایدار خانواده های آسیب دیده جنگ در شمال شرق افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, فیض اباد
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در جهت وقایه از مرض کرونا (کوید 19) در بدخشان صحت
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2020-08-11 2020-09-10 تکمیل
افغانستان آزاد برنامه روان درمانی و حرفه خیاطی برای خانم ها صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره UNICEF-CFS په کندهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کي د ماشوم ساتني، رواني اجتماعي خدماتو څخه د راستنېدونکي کډوالو او بې سرپرسته را شړل سویو ماشومانو برخمن کېدل او د ټولنیزو مباحثو له طریقه د ماشوم د حقوقو، ماشوم ساتني او غیر قانوني مهاجرت په اړه خلګو اګاهي ز مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
هلمند ناد علی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار دند, پنجوایی, ژيری
2019-07-01 2021-06-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک EiE - تعلیم و ترربیه با کیفیت اضطراری برای اطفال بیجا شده در هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-06-01 2020-09-30 تکمیل
ستاسو غږ موسسه کمک اضطراری غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خوگیانی, رودات, پچير و آگام, چپرهار
2020-09-14 2021-02-13 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری5 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه
2020-09-05 2020-12-12 تکمیل
میرمن – انجمن زنان افغان درکانادا پروشگاه امید میرمن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه هیم فند افغانستان مسلکی ساختن بیوه زنان، یتیمان وزنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کابل کابل
2020-04-01 2021-07-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های موسمی بی فید و شرط مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, در بابا, ده بالا, رودات, لعل پور, مومند دره, نازیان, کوت, گوشته
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان دهن مرغی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2020-07-15 2021-07-14 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه کمک مالی برای اطفال کارکن روی سرک که به مکتب میروند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی افغانستان بلند په ټولنیز او روانی ډول په ټولنه کی IDPs او Returnees ځای په ځای کول صحت
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خیوه, رودات, کامه, کوت, کوز کنر
2020-08-10 2021-08-10 تکمیل
سرف افغانستان پروژه باز توانایی معلولین زون مرکز تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل استالف, شکر دره, فرزه, قره باغ, پغمان, کابل, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت بازتوانایی معلولین در حالت اضطرار صحت
زابل قلات
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
میشن ایست کاھش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران ھای ناگھانی قرار دارند مصئونیت اجتماعی
بدخشان دروازه بالا, شکي
2020-07-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت آموزش حرفه و دسترسی محیط فزیکی مصئونیت اجتماعی
کابل چهار آسیاب, کابل
2020-09-01 2021-08-30 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه شرایط شکننده و متأثر از درگیری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-09-04 2020-10-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی دادخواهی برای بلند نمودن صدای افغانها در پروسه ملی صلح مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیازمند مصئونیت اجتماعی
بامیان یکاولنگ
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها تطبیق پروگرام تغذی و حفظ الصحه صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی, کيتی
2019-08-27 2022-08-26 تحت کار