جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه انکشافی سنائی توزیع مواد خوراکی برای افراد مستحق در ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات هرات
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه پیوند دادن زراعت ومدیریت منابع طبیعی به سمت بهبود امنیت غذایی: حمایت وتقویت مقاومت پذیری از طریق ارتباط دادن زراعت، مدیریت منابع طبیعی وتغذیه درولایت های بلخ، سمنگان وجوزجان افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بلخ دهدادی, مرمل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-12-01 2022-12-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه سو تغذی برای اطفال در ولایت فاریاب صحت
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک های زمستانی سرپناه در ولایات ننګرهار کندز مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, چپرهار, کامه, گوشته
2019-11-01 2020-04-09 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروژه توانمند سازی و ظرفیت سازی بیجاه شده های داخلی - Development and Strengthening the Role of IDP Youth and Peace building تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-05-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح کاهش پیامدها اختلالات روانی برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره تهیه آب آشامیدنی پاک زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, سرخ رود, مومند دره, کوز کنر
لغمان قرغه‌يی
کنر سوکی
بدخشان فیض اباد
2020-08-15 2021-03-15 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع پول نقد برای افراد محافظت اجتماعی و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, مزار شریف
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ادامه خدمات واکسین توسط تیم های تعین شده در زابل صحت
زابل قلات
2020-01-01 2021-02-07 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان
2020-01-01 2020-07-01 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع رایگان مواد غذائی و پول نقد برای بیجاه شده گان داخلی و متضررین حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, مزار شریف
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شفاخانه بین المللی کیور شفاخانه کیور بین المللی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مصئونیت غذائی از طریق توزیع مواد غذائی و مساعدت به جوامع متضرر از خشکسالی در ولایات جوزجان و سمنگان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
جوزجان آقچه, خانقاه, شبرغان
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع پول نقد برای افراد نیازمند و آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ارزیابی چند سکتوره افغانستان 2020 مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, چهار سده
هرات انجیل, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-26 2020-09-09 تکمیل
موسسه قریه پاک و سبز کاهش خشونت علیه زنان در جریان بحران کرونا صحت
بدخشان زیباک
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
کورد اید خشونت های جنسی و جنسیتی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل بهداشت اضطراری ، محافظت و واکنش واشنگتن برای افغانستان صحت
پکتیکا شرن
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
2020-05-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان گروپ های تولیدی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط ارتقا صلح از طریق رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی - Promotion of Peace through Media and Civil Society Organizations مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب کمک های آسایش جهانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی رفاهی آگاهی دهی در ارتباط کرونا-19 صحت
پروان چاریکار
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل بگرام, ده سبز, پغمان
بلخ بلخ, دهدادی
2020-04-01 2020-08-30 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 60 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا حمایت اقتصادی از خانواده های آسیب پذیر و زنان سرپرست خانواده از طریق ابتکار عمل زنبورداری مصئونیت اجتماعی
دایکندی کيتی
2020-09-01 2022-04-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کرونا و آماده گی برای برگشت مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-08-01 2021-01-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان پروگرام متمم تغذی (هلمند) (TSFP) صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
2020-01-10 2020-07-10 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا منع ازار واذیت جنسی در دانشگاها و محلات عمومی ولایت بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-23 2020-10-22 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعطای قرضه بلاعوض صرف جهت سرپناه برای ۷۲ خانواده مستحق به سرپرستی خانم های بیوه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه آگاهی دهی و حفظ محیط زیست کاهش گازات گلخانه ای از طریق ساختن دایحسترغیر خوازی و سطل های کمبوست در کابل و لسوالی های شکردره استالف شهر نو و دوغ اباد و پروان و لسوالی بگرامی زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
کابل کابل
2020-08-24 2021-02-24 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-12-18 2020-02-28 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ چار کنت, کلدار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان سروی رضایتمندی پلیس ملی افغان 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-29 2020-04-15 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان آگاهی دهی فوکل پاینت ها ( نماینده گان ) ریاست امور زنان در 14 ولسوالی ولایت بغلان درمورد کاهش خشونت علیه زنان و اثرات اقتصادی در خانواده ها در دوران قرنطینه مصئونیت اجتماعی
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, گذرگاه نور
2020-08-19 2020-09-19 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-03-15 2020-08-31 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه در ولایت فراه مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام بیوه زنان و مردم نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه پروژه کتابخانه اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان بلند بردن سطح آگاهی شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی در مورد تدارکات در بخش زیربنا حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-18 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات صحی به سویه BHCکیتی صحت
دایکندی کيتی
2019-05-01 2022-04-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حکومت داری باز حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-06-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن پاسخ دهی متحرک به حالت اضطراری کوید ۱۹؛ آب و حفظ الصحه و پاسخ غذایی اضطراری به جوامع روستایی به مشکل قابل دسترس و متاثر از جنگ ولسوالی خان آباد ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
کمک های عیسویان پروژه های موسسه سی اید بابت شش ماه اول سال 2020 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از پیگیری تعهدات اجلاس لندن 2018-2020 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-06-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان حمایت از دیده بان شفافیت افغانستان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-10-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر معافیت کتلوی شهری GAVI در ولایت بلخ صحت
بلخ مزار شریف
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان اضطراری- آماده گی و جوابگویی جهت جلوگیری تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت کوید 19 برای گروپ های آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
غزنی جاغوری
سرپل بلخاب
بامیان بامیان
بدخشان کشم
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره-20 تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان توبرکولوسیس صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل