جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه حقوقی مبتدا محافظت زنان از طریق مشارکت آنان در روند صلح مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-15 2020-09-30 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز پاسخ بشردوستانه اضطراری؛ برنامه COVID-19 و برنامه بهداشت شخصی زنان و دختران نوجوان صحت
خوست تنی, گربز
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه (60) بستر جلال اباد (Jalalabad DTC) صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان مرکز تداوی سراپا ( Kabul OPTC) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 70 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
بدخشان بهارک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تداوی خارج بستر در مرکز سراپا بدخشان صحت
بدخشان بهارک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان تهیه خدمات حفظ الصحه و آب آشامیدنی در ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال جمع اوری معلومات افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
بلخ خلم, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2020-08-08 2020-09-10 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان Protection of Educated and Employed Women in Daikundi حمایت از زنان تحصیلکرده و شاغل در دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-07-15 2020-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه صحی باروری وزنان معتاد به مواد مخدر صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی مسلکی در مراکز حمایوی زنان در افغانستان صحت
پروان چاریکار
غور چغچران
فاریاب اندخوی, میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه اطفال وزنان سراپا OPTC صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین حمایت از تطبیق کنواسیون ماین و مهمات خوشه یی در 2020 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان دوره آموزشی تربیت مشاور روانشناس-فاز1 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-01 2020-05-15 تکمیل
موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان حمایت مردم عام در پروسه صلح - آواز مردم کلکان حکومت داری خوب
کابل کلکان
2020-08-01 2020-09-15 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان ترين کوت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-08-01 2022-07-31 تحت کار
ودان افغانستان طرح دسترسی به مارکیت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-20 2020-12-20 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ارتقا مهارتها، تقویت پیشرفت مهارتها و ایجاد دیدگاه های آینده. زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه, دره نور, کامه, گوشته
2019-11-01 2023-04-30 تحت کار
افغان اید زنجیره ارزش گندم زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, بهارک, کشم
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های بشردوستانه نقدی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل بگرام, ده سبز
2020-08-01 2020-11-30 تکمیل
ودان افغانستان Farah DTC صحت
فراه فراه
2020-01-01 2020-01-01 تکمیل
ودان افغانستان Farah CCC صحت
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD328-20-WFP-13 | توزیع مواد غذایی بدون قید و شرط - General Food Distribution/Unconditional Seasonal Support-Food مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, نیلی, کجران, کيتی
2020-04-10 2020-10-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و مدنی طلوع بهبود وضعیت صحی و دسترسی به خدمات صحی صحت
بدخشان فیض اباد
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2022-05-31 تکمیل
مرکز اجتماعی معلولین ترویج دمکراسی فراگیر و حقوق اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-03-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پلان پروگرام بشری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان شهر بزرگ
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان پروژه های کوچک پاسخگویی ویروس کوئید ۱۹ برای انجو های تحت رهبری خانم ها صحت
بغلان خنجان, دوشی
2020-08-11 2020-10-11 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمک اضطراری مواد غذايی به جمعيت بيجا شده گان متاثر از کوید-۱۹ در غرب افغانستان-۲۰۲۳ مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, کرخ
2020-05-15 2020-08-20 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د افغان ماشومانو تقویه GAC-EPAC مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و مدنی طلوع کمک های عاجل (کوید 19) صحت
کابل کابل
2020-04-16 2020-05-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها موسسه خدمات صحی سها صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه د راستنیدونکو لپاره د روغتیا پاملرنې ملاتړ او د انکشاف مرکز جزوي مدیریت صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توزیع مواد غذایی در ولسوالی یکاولنگ ۲ ولایت بامیان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان یکاولنگ
2020-08-01 2020-11-01 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری برای مناطق با آسیب پذیری شدید - Fragile Context Programming Approach صحت
هرات هرات
2019-12-01 2020-09-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کويد ١٩ - خدمات آب و بهداشت(WASH) و کمکهای نقدی در شمال و جنوب افغانستان-۲۰۱۷ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, اندخوی, قیصار, میمنه, پشتون کوت
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کندهار اسپین بولدک, کندهار
زابل میزان
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط دادخواهی برای بلند نمودن صدای مردم در پروسه مصلح - Advocacy for Raising Afghan People’s Voice in the National Peace Process مصئونیت اجتماعی
پکتیا گردیز
هرات هرات
کابل کابل
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه آموزش ‌در باره تغذیه برای مردم. صحت
هرات هرات
2020-07-23 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه باسازی تفریګاه برای اطفال مکاتب. تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, کوز کنر
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی توزیع مواد خوراکی برای افراد مستحق در ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات هرات
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه پیوند دادن زراعت ومدیریت منابع طبیعی به سمت بهبود امنیت غذایی: حمایت وتقویت مقاومت پذیری از طریق ارتباط دادن زراعت، مدیریت منابع طبیعی وتغذیه درولایت های بلخ، سمنگان وجوزجان افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بلخ دهدادی, مرمل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-12-01 2022-12-31 تحت کار
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه سو تغذی برای اطفال در ولایت فاریاب صحت
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک های زمستانی سرپناه در ولایات ننګرهار کندز مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, چپرهار, کامه, گوشته
2019-11-01 2020-04-09 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروژه توانمند سازی و ظرفیت سازی بیجاه شده های داخلی - Development and Strengthening the Role of IDP Youth and Peace building تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-05-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح کاهش پیامدها اختلالات روانی برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره تهیه آب آشامیدنی پاک زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, سرخ رود, مومند دره, کوز کنر
لغمان قرغه‌يی
کنر سوکی
بدخشان فیض اباد
2020-08-15 2021-03-15 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع پول نقد برای افراد محافظت اجتماعی و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, مزار شریف
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ادامه خدمات واکسین توسط تیم های تعین شده در زابل صحت
زابل قلات
2020-01-01 2021-02-07 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان
2020-01-01 2020-07-01 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع رایگان مواد غذائی و پول نقد برای بیجاه شده گان داخلی و متضررین حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, مزار شریف
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل