جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری ارائیه خدمات ضروری و با کیفیت از طریق محافظت ، پاسخدهی صحی و تغذیوی برای جمعیت تحت تأثیر مناقشه ازجنگ در جنوب افغانستان صحت
کندهار اسپین بولدک, شاه ولی کوت, میوند
زابل قلات
2020-04-01 2021-06-30 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژی دتطبیق مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
کابل کابل
2020-03-01 2022-12-28 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی ET8 مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
بغلان پل خمری
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ET9 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
پنجشیر حصه اول
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EU6 مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EU7 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی افطاری رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع لباس مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-24 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-05-01 2021-04-30 تحت کار
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی به آسیب دیده گان برف کوچ در ولایت دایکندی A-06384 مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت, میرامور
2020-04-15 2020-10-15 تکمیل
اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز ایجاد ارتباط میان سکتور های عدالت رسمی و غیر رسمی حکومت داری خوب
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
تخار تالقان, فرخار, ورسج
بغلان خنجان, دوشی, پل خمری
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-03-05 2020-06-30 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه توزیع بزهای شیری و ارایه اموزش های کوتاه مدت (Small Scale Goat Farming) زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بورکه
2020-03-16 2020-12-03 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه توزیع ګاو های شیری و ارایه اموزش های کوتاه مدت (Dairy Cow Farming Association) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه
2020-03-16 2020-11-30 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه د ټولنیزو څارونکو پر مټ د اداری فساد له منځه وړل او د غوره حکومتولئ رامنځ ته کول تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, بازارک, شتل
2020-04-01 2021-03-31 تحت کار
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آگاهی دهی در باره ویروس کرونا در مناطق دور دست صحت
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-03-28 2020-04-15 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها سروی غیر تخنیکی از ساحات ملوث با ماین و مهمات منفلق ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار, چغچران
غزنی خواجه عمری, رشیدان
لوگر چرخ
کنر اوته پور, دانگام, چپه دره
نورستان کامدیش
کندز دشت ارچی, چهار دره
بدخشان شهدا
بغلان بورکه
هرات ادرسکن, شیندند, هرات, کشک کهنه, گذره, گلران
بلخ شولگره, چار بولک
فراه فراه, پشت رود
هلمند گرمسیر
زابل دای چوپان, شاه جوی, میزان, نو بهار
جوزجان درزاب, شبرغان
2020-04-01 2021-05-31 تحت کار
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های مواد ِِغذای عاجل مصئونیت اجتماعی
بامیان ورث, پنجاب, یکاولنگ
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان توزیع فصلی مواد غذایی بدون شرایط مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, سیغان, شبر, کهمرد
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود توزیع تعداد 6615 بسته موادغذایی برای فامیل های غریب و فقرا در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز اصل چخانسور
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-04-25 2020-05-23 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز حمایت فصلی غذا مصئونیت اجتماعی
وردک جلریز, دایمیرداد, چک وردک
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس بسته های غذائی به متضررین کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-07 2020-04-17 تکمیل
بریمن تقویت ساختار های محلی در بخش حفظ الصحه پایدار در افغانستان زیر بینا
کابل کابل
2020-01-01 2022-12-30 تحت کار
انکشافی افغان AD328-20-WFP-13 | توزیع مواد غذایی بدون قید و شرط - General Food Distribution/Unconditional Seasonal Support-Food مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, نیلی, کجران, کيتی
2020-04-10 2020-10-31 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
کابل کابل
2020-04-10 2020-04-25 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي نظارت مستقل (تضمین کیفیت) برای پروژه های آبرسانی روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, ورسج, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-04-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه خدماتی جوانان افغان Mobile Health Team Helmand صحت
هلمند نوزاد, گرمسیر
2019-10-15 2020-03-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی اشترلی, سنگتخت
2020-04-10 2020-08-09 تکمیل
موسسه شهدا آهن پوش مکت سر ترنوک و حفر چاه آب تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه شهدا نظارت از تعمیر ساختمان مکتب متوسطه کوشکک نقشی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه محیط سبز روستائی احیای مناظر جنگلات, Forest Landscape Restoration زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان يفتل سفلى
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 16 صنفی مکتب امام حسین و ایجاد سیمینار های ارتقاء ظرفیت در مکاتب تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-03-31 تحت کار
موسسه خیریه الخیر توزیع مواد غذایی و افطاری در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی
2020-04-04 2020-05-03 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا مرحله دوم در ولایت بلخ صحت
بلخ بلخ
2020-04-20 2020-05-31 تکمیل
اکشن اید ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت دختران نو جوان مصئونیت اجتماعی
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
ننگرهار جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
کابل کابل
فراه انار دره, شیب کوه, فراه, قلعه کاه
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان Project Cooperation حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-07-25 2020-07-24 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-04-25 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ به ویروس کرونا صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-04-15 2020-07-15 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مرکز رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2020-10-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه کوچی مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ
2020-04-25 2020-04-30 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د کرونا ناروغی په مقابل کی بیړنی روغتیایی او حفظ الصحه مرسته صحت
ارزگان ترين کوت
نیمروز زرنچ
هلمند لشکرگاه
کندهار اسپین بولدک, کندهار
زابل قلات
2020-04-15 2020-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان کمک صحی برای مهاجرین (H-Zero Point) صحت
هرات هرات, کهسان
2019-04-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک عاجل به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کاپیسا کوه بند
2020-09-09 2020-09-19 تکمیل
موسسه عدالت برای همه مرکز رهنمای خانواده مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه بنيادي تاسیسات (چيک ډم جوړول) زیر بینا
کندهار دامان, کندهار
2020-02-15 2020-09-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پاسخ اضطراری به خدمات آب رسانی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-03-15 2020-09-14 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان ابتکارات برای محلی سازی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-07-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پرورشگاه فیض اباد مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل