جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک های عاجل به متضررین سیلاب ها مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-08-29 2020-09-09 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) کورس های آماده گی کانکور 2020 تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان ورث
2020-01-01 2020-06-01 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت اجتماعی - اقتصادی خانم های بیجاشده و ردمرزی که تحت تاثیر بیماری همه گیر قرار گرفته اند. مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
ایکول اکسس پروژه شفافیت و حسابدهی در افغانستان حکومت داری خوب
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
هرات هرات
بلخ بلخ
فراه فراه
2018-08-14 2022-05-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل توسعه بنیادی اطفال افغان در سنین اولیه تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت با اطفال بی بضاعت پرورشگاه امید فردا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2020-09-20 تکمیل
ودان افغانستان ملاله فنډ د کرونا په وړاندی مبارزه تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, کامه
2020-08-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک برای ایتام تعلیمات حرفوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش کمک به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2020-04-24 2020-05-24 تکمیل
موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان تولید اعلان رادیویی و تلویزیونی برای شبکه اتصالات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-25 2020-03-03 تکمیل
موسسه انکشافی و اجتماعی رازی ادغام مجدد بازگشت کنندگان داخلی با فراهم آوری برنامه های اقتصادی در جوامع میزبان مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
هرات انجیل
2019-10-15 2024-09-30 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تطبیق استراتیژی دادخواهی منطقوی برای نهادهای جامعه مدنی جنوب آسیا :افغانستان” مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-07 2020-12-15 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان انتخابات ولسی جرگه 2018 حکومت داری خوب
پروان سالنگ
دایکندی نیلی
غور تيوره
فاریاب اندخوی, قیصار
غزنی جاغوری
سرپل سرپل
لوگر خوشی, چرخ
سمنگان روی دو آب
کندز خان آباد, علی آباد, چهار دره
بامیان بامیان
بدخشان تگاب, کشم
وردک میدانشهر
تخار کلفگان
بغلان پل خمری
نیمروز خاشرود
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه بالابلوک
بادغیس جوند
جوزجان فیض آباد
2018-10-01 2020-03-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل واکنش اضطراری به کوید19 در افغانستان - Cover Afghanistan COVID19 Emergency Response صحت
هرات انجیل, هرات
2020-04-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان آموزش و آگاهی دهی بهداشت قاعدگی (حفظ الصحه عادت ماهوار) برای زنان و دختران روستایی صحت
کابل شکر دره, گلدره
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
لشکر ترحم برشنا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-08-01 2020-09-30 تکمیل
اداره اجتماع معیوبین و آسیب پذیرافغان د فاطمةالزهرا روزنتون تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان توافق نامه همکاری زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 7 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه الغرافه مکتب ۱۲ صنفی همرای تجهیزات کمپیوتری، کتابخانه در بالا بولوک تعلیم و تربیه
فراه بالابلوک
2019-10-06 2020-10-06 تکمیل
موسسه الغرافه مصارف عملیاتی کابل و فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
فراه فراه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC سچک صحت
بامیان 1یکاولنگ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC گزبیری صحت
دایکندی خدیر
2017-05-01 2020-05-01 تکمیل
مساعدت به زنان افغان توزیع قرطایسه تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2020-09-02 2020-09-02 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 15حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه
2020-09-05 2020-12-05 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک مجموعه خدامات تغذی مبتنی بر جامعه صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-04-08 2020-05-08 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری پاسخ مشترک بشر دوستانه برای بیجاشدگان داخلی از جنگ مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری د داخلی بی ځایه شوو، راستون شوو او ځایی خلکو لپاره د کرونا (Covid-19) د بشری رستو پروګرام صحت
ننگرهار شينواری
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های غذایی به خانوادهای آسیب پذیر از نحوی ساختن چیک دیم زیر بینا
ارزگان ترين کوت
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت حقوق شهروندی و امتیازات معلولین مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه حفاظت از معیشت کشاورزی بازسازی تاب اوری کوتاه مدت در اثرخشکسالی فامیل های اسیب پزیر زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان وايگل, پارون, کامدیش
2020-09-01 2021-04-30 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی/ حمایت فصلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
2020-09-01 2020-10-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک ادویه جات برای بخش سوختگی شفاخانه استقلال صحت
کابل کابل
2020-02-02 2020-08-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک مواد اولیه از قبیل آرد برنج به نیاز مندان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
خوست گربز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل سروبی, کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-07-31 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره د شتمنی جوړولو پروژه په میوند ولسوالۍ کښی زیر بینا
کندهار میوند
2020-09-01 2021-02-28 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپیوتر، لسان انگلیسی برای شاگردان مکاتب و کمک به کودکستان ها تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان حمایت اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه غذا برای اعمار تاسیسات عام المنفعه در ساحه تگاب اسماعیل شهر قلعه نو ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها معافیت دهی صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP NCE 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پروژه توزیع مواد غذایی توسط دونر شرق میانه مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-08-01 2020-09-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروگرام مواد غذایی لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه احیا مجدد و هماهنگی برای افغانستان توزیع قرطاسیه برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
لغمان مهتر لام
2020-09-10 2020-09-15 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش کمک به بیجا شده گان نیازمندان متضررین و فقراء در موسم کرونائی مبارزه با حوادث (اضطراری)
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, مردیان, مينگجيک
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه پول در مقابل کار (Asset Creation-Cash-Based Transfer) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-09-01 2021-03-31 تکمیل
افغانستان آزاد حمایت از خانم های باردار صحت
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه صحت مردم درعمل COVID-19 پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم های صحی افغانستان صحت
لوگر ازره, خروار, چرخ
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه تقویه زنان در مورد سهم آنهادر افتصاد فامیلی و وقایه از کوید 19 صحت
بدخشان زیباک, واخان
2020-07-20 2020-08-20 تکمیل
افغانستان آزاد مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد بیات حفر یک حلقه چاه در پرورشگاه تهیه مسکن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل