جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ به ویروس کرونا صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-04-15 2020-07-15 تکمیل
اکشن اید ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت دختران نو جوان مصئونیت اجتماعی
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
ننگرهار جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
کابل کابل
فراه انار دره, شیب کوه, فراه, قلعه کاه
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان ابتکارات برای محلی سازی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-07-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس بسته های غذائی به متضررین کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-07 2020-04-17 تکمیل
موسسه شهدا نظارت از تعمیر ساختمان مکتب متوسطه کوشکک نقشی تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 16 صنفی مکتب امام حسین و ایجاد سیمینار های ارتقاء ظرفیت در مکاتب تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-03-31 تکمیل
هلپ جرمنی پروژه اضطراری برای کمک به جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کروناCOVID-19 صحت
هرات هرات
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع مواد غذای برای فامیل های بی بضاعت و فقیر که متاثر از مرض واگیر جهانی کرونا شده است مصئونیت اجتماعی
پروان سالنگ, شینواری, کوه صافی
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه زنان افغان Micro Capital Grant حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-07-31 2020-02-15 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه حرفوي زده کړي مصئونیت اجتماعی
کندهار دامان, دند, کندهار
2020-02-15 2020-08-15 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره پاسخدهی ویروس کوید-19 ، کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی
بدخشان بهارک, فیض اباد
هرات هرات
بلخ بلخ
2020-05-01 2020-06-10 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها کمک اضطراری برای فامیل ها متاثراز بحران ویروس کرونا در ولسوالی نمبر یک یکاولنگ و مرکز ولایت بامیان، افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-04-15 2020-06-14 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Emergency Aid مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و پاسخ به ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات هرات, گذره
2020-05-05 2020-05-15 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ترمیم سرپناه خانواده های آسیب دیده در ولایت زابل مصئونیت اجتماعی
زابل ترنگ و جلدک, شاه جوی, قلات, میزان
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان پروژه ضد فساد ، شفافیت ، یکپارچگی (عمل) افغانستان Afghanistan Anti-Corruption, Transparency, Integrity and Openness National (ACTION) Project حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2020-05-01 2020-12-15 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های بشر دوستانه سریع مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک نظارت بر محافظت و ارجاعات در مناطق مرکزی وغربی افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
هرات هرات
فراه فراه
2020-05-01 2021-04-17 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان تیم سیار واکسیناتوران (CBOV) صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, مقر
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
کورد اید پیشگیری ازویروس کرونا ( COVID-19 )در افغانستان صحت
ننگرهار سرخ رود
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-03-23 2020-10-30 تکمیل
کورد اید حمایت از نجات جان افراد بسیار آسیب پذیر در مناطق که ازموجودیت داعش پاک گردیده مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
کورد اید سرپنا بهبود یافته برای افراد بسیار آسیب پذیر در مناطق که اخیراً ازموجودیت داعش درولسوالی های آچین ، نازیان ، باتی کوت و کوت ولایت ننگرهار پاکسازی گردبده مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک های رمضانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-20 2020-06-19 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, خدیر, نیلی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید کمک با وجه نقد بخاطر خریداری مواد غذایی به آسیب پذیرترین افرادی که به کمبود مواد غذایی در ولایت غورمواجه اند مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پاسخ دهی عاجل برای مرض کرونا (کوید ۱۹) صحت
کابل کابل
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس توزیع مواد غذائی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-05 2020-04-20 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان پدی ورستیو کی د جنګ څخه پاکو شويو سیمو کی زیانمند شوی خلکو لپاره ژوند ژغورنی ملاتړ په موخه د سرپناه جوړول مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی و پول بدون قید و شرط مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز زرنچ
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه قریه صلح هریوا آموزش و توانمندسازی اطفال محروم یتیم تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
داکار پاسخ به کوید 19 در بخش آب و حفظالصحه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
داکار فراهم نمودن آب و حفظ الصحه متداوم برای نیاز مندان در ولایات ننگرهار و تخار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, پچير و آگام, کوت
تخار خواجه بهاندی, رستاق
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس رشد جامعه توسط تعلیم و تربیه (CUTE) تعلیم و تربیه
هرات گذره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید ایجاد دسترسی به پروسه صلح فراگیر همه شمول در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-01 2021-11-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس ارتقا سطح تعلیمی و هماهنگی در جوامع (ILLHC) تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان آگاهی دهی اضطراری برای جلوگیری در ویروس کرونا در کابل افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-18 2020-10-18 تکمیل
موسسه خیریه سید الکونین توزیع کمک به خانواده های ایتام، فقراء ومساکن مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه توسعه پروگرام واکسیناسون در جامعه بشکل اوتریج استفاده از ستراتیژی سیار معافیت کتلوی صحت
کنر دانگام, دره پیچ, سرکانو, غازی آباد, مرور, ناری, چپه دره
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه حفر چاه عمیق در قریه بوتخاک ولایت کابل صحت
کابل خاک جبار
2019-12-01 2020-04-30 تکمیل
اکتید فراهم نمودن حمایت نجات زندگی برای به حداقل رساندن خطر شیوع COVID-19 در جوامع و مکاتب در ننگرهار، فاریاب ، بلخ ، تخار و کندز صحت
فاریاب میمنه
ننگرهار آچين, در بابا, ده بالا, گوشته
کندز کندوز
تخار تالقان, رستاق
بلخ مزار شریف
2020-04-27 2020-10-26 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح توزیع اضطراری مواد غذایی به خانواده های نیازمند مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, کابل
2020-05-01 2020-06-01 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د بیرته راستانه شویو او داخلي بیځایه شویو خلکو ته دپاکو اوبو رسونی مرسته مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, کوت
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-02 2020-09-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین توسعه زیرساخت های مرکز عبوری زرنج(۱۸۰۳) زیر بینا
نیمروز زرنچ
2018-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه کمک های بشری Unconditional Seasonal support مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه پشنهاد زندگی خوب برای متاثرین جنگ در زون شرق مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, جلال آباد, خوگیانی, ده بالا, مومند دره
کنر اسد آباد, اوته پور, دره پیچ, سرکانو, ناری, نرنگ و بادیل, چپه دره
2020-03-01 2020-03-01 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط توانمند سازی و دادخواهی برای مشارکت بیجاه شده گان و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-02-02 2020-02-01 تکمیل
د مدیریت، چاپریال، تعلیم و او پرمختک موسسه پروژه ضد فساد، شفافیت و یکپارچګی ( عمل )(Afghanistan Anti-Corruption, Transparency, Integrity and Openness National (ACTION حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کوز کنر
2020-05-01 2020-12-15 تکمیل
ستاسو غږ موسسه اګاهی عامه، ابتکارات و تعلیمات صلح مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, خوگیانی, پچير و آگام, چپرهار, کوز کنر
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل