جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
نریوال صحی هیأ ت کمکهای نجات دهنده حیات برای بیجاشدگان داخلی در زون شرق صحت
ننگرهار بهسود, خوگیانی, سرخ رود
لغمان علی شینگ, علی نگار
کنر اوته پور, چپه دره
نورستان وامه, پارون
2019-09-01 2020-04-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت پروژه علمی تحقیق درباره سقط جنین صحت
پکتیکا شرن
2017-09-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مدیریت زنجیره تامینات ( انگور و کشمش ) زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
کابل استالف, شکر دره, فرزه
2019-10-23 2022-12-31 تحت کار
موسسه شهدا آهن پوش مکت سر ترنوک و حفر چاه آب تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50خانم بیوه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-30 2020-11-30 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50 خانم بیو و بی سرپرست در هرات۰ مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-12-01 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع مواد غذایی و افطاری در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی
2020-04-04 2020-05-03 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا مرحله دوم در ولایت بلخ صحت
بلخ بلخ
2020-04-20 2020-05-31 تکمیل
اکشن اید Community Based Eco-DRR (CBED) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
2018-11-08 2021-04-30 تکمیل
شبکه زنان افغان Project Cooperation حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-07-25 2020-07-24 تکمیل
موسسه محیط سبز روستائی احیای مناظر جنگلات, Forest Landscape Restoration زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان يفتل سفلى
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-04-25 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ به ویروس کرونا صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-04-15 2020-07-15 تکمیل
اکشن اید ابتکار رهبری زنان افغان برای حمایت دختران نو جوان مصئونیت اجتماعی
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
ننگرهار جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
کابل کابل
فراه انار دره, شیب کوه, فراه, قلعه کاه
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان ابتکارات برای محلی سازی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-07-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آموزشهای حرفهوی مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2018-09-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس بسته های غذائی به متضررین کرونا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-07 2020-04-17 تکمیل
موسسه شهدا نظارت از تعمیر ساختمان مکتب متوسطه کوشکک نقشی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 16 صنفی مکتب امام حسین و ایجاد سیمینار های ارتقاء ظرفیت در مکاتب تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-03-31 تکمیل
هلپ جرمنی پروژه اضطراری برای کمک به جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کروناCOVID-19 صحت
هرات هرات
2020-04-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع مواد غذای برای فامیل های بی بضاعت و فقیر که متاثر از مرض واگیر جهانی کرونا شده است مصئونیت اجتماعی
پروان سالنگ, شینواری, کوه صافی
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه زنان افغان Micro Capital Grant حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-07-31 2020-02-15 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه حرفوي زده کړي مصئونیت اجتماعی
کندهار دامان, دند, کندهار
2020-02-15 2020-08-15 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره پاسخدهی ویروس کوید-19 ، کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی
بدخشان بهارک, فیض اباد
هرات هرات
بلخ بلخ
2020-05-01 2020-06-10 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها کمک اضطراری برای فامیل ها متاثراز بحران ویروس کرونا در ولسوالی نمبر یک یکاولنگ و مرکز ولایت بامیان، افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-04-15 2020-06-14 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Emergency Aid مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2020-05-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و پاسخ به ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات هرات, گذره
2020-05-05 2020-05-15 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ترمیم سرپناه خانواده های آسیب دیده در ولایت زابل مصئونیت اجتماعی
زابل ترنگ و جلدک, شاه جوی, قلات, میزان
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان پروژه ضد فساد ، شفافیت ، یکپارچگی (عمل) افغانستان Afghanistan Anti-Corruption, Transparency, Integrity and Openness National (ACTION) Project حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2020-05-01 2020-12-15 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های بشر دوستانه سریع مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک نظارت بر محافظت و ارجاعات در مناطق مرکزی وغربی افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
هرات هرات
فراه فراه
2020-05-01 2021-04-17 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان تیم سیار واکسیناتوران (CBOV) صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, مقر
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
کورد اید پیشگیری ازویروس کرونا ( COVID-19 )در افغانستان صحت
ننگرهار سرخ رود
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-03-23 2020-10-30 تکمیل
کورد اید حمایت از نجات جان افراد بسیار آسیب پذیر در مناطق که ازموجودیت داعش پاک گردیده مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
کورد اید سرپنا بهبود یافته برای افراد بسیار آسیب پذیر در مناطق که اخیراً ازموجودیت داعش درولسوالی های آچین ، نازیان ، باتی کوت و کوت ولایت ننگرهار پاکسازی گردبده مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک های رمضانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-20 2020-06-19 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, خدیر, نیلی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید کمک با وجه نقد بخاطر خریداری مواد غذایی به آسیب پذیرترین افرادی که به کمبود مواد غذایی در ولایت غورمواجه اند مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پاسخ دهی عاجل برای مرض کرونا (کوید ۱۹) صحت
کابل کابل
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس توزیع مواد غذائی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-05 2020-04-20 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان پدی ورستیو کی د جنګ څخه پاکو شويو سیمو کی زیانمند شوی خلکو لپاره ژوند ژغورنی ملاتړ په موخه د سرپناه جوړول مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, نازیان, کوت
2020-05-01 2021-01-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه توزیع مواد غذایی و پول بدون قید و شرط مبارزه با حوادث (اضطراری)
نیمروز زرنچ
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه قریه صلح هریوا آموزش و توانمندسازی اطفال محروم یتیم تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
داکار پاسخ به کوید 19 در بخش آب و حفظالصحه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
داکار فراهم نمودن آب و حفظ الصحه متداوم برای نیاز مندان در ولایات ننگرهار و تخار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, پچير و آگام, کوت
تخار خواجه بهاندی, رستاق
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس رشد جامعه توسط تعلیم و تربیه (CUTE) تعلیم و تربیه
هرات گذره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کورد اید ایجاد دسترسی به پروسه صلح فراگیر همه شمول در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-01 2021-11-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس ارتقا سطح تعلیمی و هماهنگی در جوامع (ILLHC) تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان آگاهی دهی اضطراری برای جلوگیری در ویروس کرونا در کابل افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-18 2020-10-18 تکمیل