جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
همکاری و انکشاف برای افغانستان سرمایه برای بشردوستانه افغانستان (AHF-HRT) صحت
هرات هرات
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان د کرونا ځپلو میرمنو سره مرسنه صحت
کنر اسد آباد
2020-06-01 2020-06-16 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ساخت چاه عمیق همرای سیستم سولر در ولایت بغلان ولسوالی دوشی قریه هجرت اباد کیله گی صحت
بغلان دوشی
2020-07-01 2020-11-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی آموزش زبان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, دهدادی, چار کنت
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی انکشاف وامرارمعیشت مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ نهر شاهی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هلپ جرمنی "ساخت مرکز دایمی تولید، نمایش و تجارت بانوان در منطقه مرزی" شهرک اسلام قلعه ولسوالی کهسان – هرات – افغانستان زیر بینا
هرات کهسان
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال خدمات بشري صحي و سويي تغذي درولايت کندهار صحت
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری
2020-03-31 2021-03-31 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان توانمند سازی نقش مشارکتی زنان در روند توسعه تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی
2020-06-08 2020-08-07 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کوید-۱۹ صحت
کنر سوکی
2020-06-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پلان پروگرام بشری مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار نمک آب, چاه آب
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی ارائه خدمات اولیه عاجل صحی، خدمات تغذی و محافظت (GBV) در ولایت های کنر و لغمان برای مردم جنگ زده و ساکنین ساحاتیکه دسترسی کمتر به خدمات دارند صحت
لغمان علی شینگ
کنر دره پیچ, غازی آباد, چپه دره
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ عاجل کوید 19 توسط کمک های صحی برای مردم در مرض خطر در کابل هرات کندهار ننگرهار و بلخ صحت
ننگرهار بهسود, دره نور, سرخ رود
هرات انجیل, هرات, پشتون زرغون, گذره
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب, کابل
بلخ خلم, نهر شاهی, چمتال
کندهار ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی
2020-06-10 2020-12-09 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه میثاق شهروندی حکومت داری خوب
غزنی خواجه عمری
پکتیکا یحی خیل
2017-05-06 2020-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تقویت مداخلات توسعه با استفاده از معیشتهای دارای مجوز زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا برمل
پکتیا زرمت
ننگرهار جلال آباد
2017-12-04 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار پاسخگویی به بیماری وا گیر Covid-19 و خشونت مبتنی بر جنسیت از طریق آگاهی دهی بیشتر مردم و کمک به زنان و دختران در معرض خطر در ولایات کابل ، ننگرهار ، فراه ، پکتیا و لوگر مصئونیت اجتماعی
پکتیا احمد آباد, سید کرم, گردیز
ننگرهار بهسود, کامه, کوز کنر
لوگر محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل قره باغ
فراه انار دره, بالابلوک
2020-06-16 2020-10-15 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی کورس های حرفوی خیاطی و جاکت باقی برای دختران یتیم و بی بضاعت تعلیم و تربیه
بدخشان فیض اباد
2020-06-01 2020-10-31 تکمیل
اکتید ارائه کمکهای اضطراری غذایی از طریق کوپن به آسیب پذیرترین بیجاشده گان داخلی طولانی مدت در مزارشریف مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-25 2020-11-20 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک اضطراری غذایی برای رفع نیاز های عاجل بیجا شده گان داخلی متاثر شده از کوید-19 در ولایت کندهار. مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تسهیل نمودن اعمار مسجد چهل کیپه قریه کیله گی ولایت بغلان ولسوالی دوشی زیر بینا
بغلان دوشی
2020-07-01 2020-11-30 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان شـــامل ســــاختن خــــانـــــم هــا بــه صفــت نـمـایـنــده تغــیر در عــرصـــه هــای خـشــــونت عـلیـــه زنـــان و فقرزدایی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب پروژه حمایت چند بخشی پشتیبانی و حمایت از بازمندگان خشونت متنی بر جنسیت بھ عنوان بخش از پاسخ دھی برای کوید-۱۹ در ولایات هرات و داکندی افغانستان (A-06417) مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, میرامور
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
2020-06-15 2020-12-14 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی ارائه خدمات صحت روانی ، حمایه روانی اجتماعی و خدمات اولیه عاجل صحی در پاسخ کوید ۱۹ در ولسوالی های انتخاب شده دارای اولویت صحت
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
2020-06-20 2020-12-19 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه (Teacher Preparedness Training (TPT تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
2020-06-07 2020-09-30 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز حمایت فصلی غذا مصئونیت اجتماعی
وردک جلریز, دایمیرداد, چک وردک
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Promoting Digital Civil Society In Afghanistan مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2019-11-28 2020-11-27 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-11-26 2020-11-25 تکمیل
اکتید ارزیابی سرپناه اضطراری در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز کندوز
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
هلمند لشکرگاه, موسی قلعه, واشیر
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
اکتید میثاق شهری پکیج ۵ (Citizen Charter ) زیر بینا
فاریاب اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, قرغان, میمنه
بادغیس جوند, مقر
2017-05-06 2021-10-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی زمستانی مصئونیت اجتماعی
کابل خاک جبار, سروبی, موسهی
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 6 صنفی مکتب امام حسین تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2020-11-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آموزش خبرنگاران برای گزارش از تغییرات اقلیمی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه پژوهشی و توسعه اینده برنامه رابطه هنر و صنعت و معرفی فعالیت های گروه چهل دختران مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-03 2020-01-05 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان چاپ هفته نامه نننی افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پاسخ دهی به مرض کرونا در ساحات شهری و دهاتی ولایت کابل وبلخ صحت
کابل کابل
بلخ دهدادی, مرمل, مزار شریف, چار کنت
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر فار لایف ACL- CBT E voucher زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, فیض اباد, کشم
2020-06-15 2020-12-15 تکمیل
اسند:رهبری ازطریق ورزش انکشاف رهبران جوان از طریق ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د وترنرانو موسسه کنترول و محوه کننده طاعون نشخارهای کوچک زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه, لعل پور, مومند دره, گوشته
کنر خاص کنر, سرکانو, مرور
کابل کابل
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان ایجاد دارایی عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 80 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
حمايت از زنان وكودكان مستمند افغانستان كوثر پرورشگاه کوثر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان ترویج ارزشهای دموکراتیک و کثرت گرایی در بین جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه School Feeding Program تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-01-01 2020-05-31 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Afghanistan Accoutability Innitiatives (AAI) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2022-09-09 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه عاجل حفظ حیات - Nutrition Covid19 صحت
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره, گلران
بادغیس قلعه نو
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت کمک مواد غذایی به متاثرین کرونا مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-17 2020-04-22 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی جهت کاهش حوادث خطرات طبیعی در ۹ قریه تعین شده ولسوالی خدیر ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر
2020-04-20 2021-04-19 تکمیل
دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه کومک موادی غذایی به متضررین ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
کنر سوکی
2020-04-17 2020-04-22 تکمیل
ایکول اکسس باغچه سم سم بخش ۷ صحت
کابل کابل
2020-03-15 2020-06-30 تکمیل