جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر Local Right Program مصئونیت اجتماعی
جوزجان خواجه دوکوه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ارایه خدمات حقوقی و صحی برای مهاجرین در ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2021-05-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی خدمات حمایوی برای افراد بیجاشده و غیر بیجا شده داخلی متاثر از جنگ در ولایات هرات،غور و بادغیس_غرب افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار
هرات شیندند, پشتون زرغون, کرخ
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع بسته های رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-05-10 2020-06-30 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 93 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن پروژه توزیع کمک های موادی غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ نا امنی، حوادث طبعی، فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر منطقه مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, شمل, مندوزی
2020-06-01 2020-07-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی D53-پاسخ WASH به کووید-19 برای آسیب¬پذیر ترین اطفال سوء تغذی و اجتماعات آنها به سطح مراکز تغذیه و خانواده. صحت
غور تولک, تيوره, شهرک, چغچران
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی D52-واکنش صحی غرض حمایت از دسترسی مصئون به مراقبت های صحت مادر و باروری برای زنان آسیب¬پذیر ولایت هلمند. صحت
هلمند ناد علی
2020-05-15 2021-05-14 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی ِD5Z-پاسخ به آب حفظ الصحه غرض رسیدگی به نیازهای مبرم افراد متضرر نهایت آسیب¬ پذیر ساکن ولایت دایکندی و غور. صحت
دایکندی کجران, کيتی
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-05-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی برای اشخاص نیارمند مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان ارغنج خواه, جرم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی F7U-پاسخ اضطراری WASH برای جوامع در معرض خطر کویت 19 و مراکز صحی در ولایات دایکندی و هلمند صحت
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
هلمند ناد علی, نهر سراج
2020-05-10 2020-11-09 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز حمایوی برای زنان قربانی خشونت ۲ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تدابیر کوید ۱۹ برای فارمداران ، کوپراتیف های مالداری و سبزیجات زنجیره ارزش در ولایت بغلان زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه پاسخگوئی (واش) به کوید 19 در غرب افغانستان - WASH Response to COVID-19 in the Western Region صحت
غور دولینه, چغچران
هرات اوبه, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کهسان
بادغیس قلعه نو
2020-05-01 2020-10-31 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ جوزجان صحت
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-05-03 2020-10-03 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ سرپل صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-05-03 2020-10-03 تکمیل
موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان تیم صحی سیار صحت
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-06-15 2021-05-15 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه بسیج سازی جامعه جهت تقویه خدمات واکسین در سطح جامعه صحت
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کنر خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل
نورستان نورگرام, پارون
هلمند ناد علی, نهر سراج
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک
2020-04-16 2021-04-11 تکمیل
موسسه کمک برای اطفال یتیم اگاهی دهی در مورد ویروس کرونا صحت
کابل کابل
2020-04-02 2020-04-02 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان کمک های غذایی موسومی مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل بلخاب, سرپل, کوهستانات
جوزجان آقچه, خمیاب, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان ارایه خدمات ضد عفونی سازی محیط شهر کابل از طریق ریکشا ها سولری که توسط زنان اداره میشود مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-06-06 2020-06-15 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی حمایت از پروگرام معلولیت و بازتوانی در حالیت اظطرار صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-12-15 2020-06-30 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی فراهم نمودن خدمات باز توانی به قربانیان ماین و افراد دارای معلولیت تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
کنر اسد آباد
2019-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی خدمات باز توانی برای قربانیان ماین و افراد دارای معلولیت در ولایات ها کنر و ارزگان صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, چپه دره
کابل کابل
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات احداث نرسری های نهال های میوه یی و غیر میوه یی زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان قرغه‌يی
2019-07-25 2020-01-24 تکمیل
انکشافی افغان AD331-20-WFP-15 | توزیع مواد غذایی موسمی بدون قید و شرط/پاسخ به کوید-۱۹ - Unconditional Seasonal Support-Food/Prototype COVID-19 Response مصئونیت اجتماعی
خوست باک, خوست, صبری, قلندر
2020-06-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه کمک برای اطفال یتیم مساعدت رمضانی صحت
کابل کابل
2020-05-01 2020-05-07 تکمیل
موسسه خیریه آرزو آینده پرورشگاه میرزا حکیم مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2024-07-31 تحت کار
انجمن رهنمای خانواده UNFPA تنظیم خانواده و صحت باروری صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن رهنمای خانواده IPPF کورفند صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تقویت سیستم صحی و جلوگیری از انتشار مرض کوید19 در کمپ های مهاجرین هرات - Support COVID19 Response in Herat IDP Sites صحت
هرات انجیل, هرات
2020-05-01 2020-09-30 تکمیل
وارچایلدبریتانیا پاسخگوی به حالات اضطرار ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
2020-05-31 2020-10-31 تکمیل
اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز ایجاد ارتباط میان سکتور های عدالت رسمی و غیر رسمی حکومت داری خوب
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
تخار تالقان, فرخار, ورسج
بغلان خنجان, دوشی, پل خمری
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-03-05 2020-06-30 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح مشاهده پارلمانی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
دی جوهانیتر تدابیر عاجل نجات دهنده حیات در ولایات کندز، خوست و کابل جهت جلوگیری از مصاب شدن اشخاص آسیب پذیر به مکروب کرونا (کوید-19) صحت
خوست خوست, گربز
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ بشردوستانه کوید 19 برای بیجاشدگان عودت کننده کان و مجامع میزبان در ننگرهار صحت
ننگرهار شينواری, کامه
2020-06-10 2020-07-25 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید واکنش اضطراری فراگیر به کوید 19 در افغانستان صحت
هرات انجیل, هرات, پشتون زرغون, گذره
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, چار بولک
2020-05-15 2020-09-15 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلینیک صحت
خوست تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری وابیاری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه شهدا حمایت اقتصادی زنان آسیب پذیر و سرپرست خانواده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
داکار ادغام مجدد و بدیل دوام دار برای مهاجرت های غیر منظم افغان های آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
لغمان علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
نورستان نورگرام, وامه, پارون
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
2017-07-14 2020-07-13 تکمیل
داکار برنامه میکانزم پاسخ به حالات اظطراری در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2018-05-01 2021-04-30 تکمیل
داکار حمایت از کاهش سوء تغذیه شدید حاد (SAM) در ولایتهای غزنی ، پروان و بدخشان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
غزنی آب بند, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, ناوه, واغظ, گيلان, گیرو
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, راغستان, شکي, شیغنان, واخان, يفتل سفلى, کران و منجان, کوف آب, کوهستان, یکمگان
2019-11-05 2020-08-04 تکمیل
تیری دیس هومز واکنش حالت اصضرار برای اطفال در در زون شرقUNOCHA مصئونیت اجتماعی
ننگرهار در بابا, لعل پور, مومند دره, کوت
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر سوکی, نورگل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های زمستانی برای فامیل های بیبضاعت 2020 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-05-20 2020-07-20 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 10 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, نهر شاهی
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا زنان و تغییر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-10-01 2020-03-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین پاسخ به شرکای زنجیره های ارزش در جریان پاندمی کووید-۱۹ زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, قلعه زال, کندوز
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل