جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
اداره بازسازی دهات افغانستان کمک های فصلی مواد غذائی برای فامیل های آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ شولگره, نهر شاهی, چار کنت
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان آگاهی دهی جامعه در رابطه حفظ الصحه و کرونا بصورت خانه به خانه صحت
غور تولک, تيوره, ساغر, لعل و سرجنگل
فراه انار دره, بالابلوک, پرچمن, گلستان
بادغیس آب کمری, قادس, مقر
2020-09-15 2020-12-15 تکمیل
موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان مطالعه مقدماتی برنامه انکشاف ولسوالی ها زیر بینا
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, فیروز نخچیر
بلخ خلم, دهدادی, شهرک حیرتان, مرمل, نهر شاهی
2020-08-27 2021-02-28 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد ارتزاقی برای فامیلهای فقیر و بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-16 2020-05-20 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه حفر چاه آب آشا میدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-07 2020-05-30 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و افراد بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-04 2020-06-30 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه حفر چاه آب آ شامیدنی برای مسجد حضرت عثمان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-06-30 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-09 2020-03-21 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و افراد بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-30 2020-05-05 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای اشخاص فقیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-09 2020-04-25 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان توزیع 75 راس گوشت گاو مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پروژه واکنش اضطراری و اماده گی برای سیستم های صحی کوید-19 افغانستان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-09-09 2021-03-08 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان محیط آموزشی مناسب و پاک تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-09-20 2020-10-31 تکمیل
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان Hamoon Health Center صحت
فراه فراه
2020-05-01 2021-04-29 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات اولیه صحی برای بیجا شدگان داخلی در محلات غیر رسمی کابل صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان ایجاد محیط مصون برای خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-08-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری برای صلح و همبستگی انسجام جامعه مدنی در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-09-01 2021-05-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی مشارکت استراتیژیک درمورد راهبرد دادخواهی برای عدالت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
اداره هماهنگی کمکها برای حوزه جنوب غرب افغانستان پروژه حمایت از نهادهای مدنی افغانستان تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2016-10-10 2020-07-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تقویت زنجیره ارزش زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د اجتماعی پرمختیائی تولنه د کندهار ښار، ډنډاو دامان ولسوالیو په (135) کلیوو کي د (135) محلي شوراګانو جوړول او همدارنګه (135) ښځینه استادانو ته د استادۍ په برخه کي اوږد محاله ټرینینګ ورکول تعلیم و تربیه
کندهار دامان, دند, کندهار
2020-04-01 2023-03-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحت مادر نوزاد وطفل ونوجوانان صحت
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
2016-05-01 2020-02-10 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش تسهیل کننده اعمار مکتب 12 صنفی دو طبقه لیسۀ چوباش خورد ترکمنیه تعلیم و تربیه
جوزجان خواجه دوکوه
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان بسته محافظتی برای اطفال که از سیلاب ها متضرر شده اند مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم, چرخ
وردک سید آباد, چک وردک
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, نجراب
پنجشیر بازارک
2020-09-20 2020-12-20 تکمیل
خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز جپایگو (حمایت) صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2015-01-07 2020-10-06 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین معلومات، مشاوره و مساعدتهای حقوقی(ICLA) و تعلیم وتربیه(۱۹۰۸) مصئونیت اجتماعی
فاریاب قیصار, میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست گربز
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ پروگرام معاونت مواد غذایی جهان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ دولت آباد, چار بولک, چمتال, کشنده
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه نقشه برداری از مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 12 صنفی مکتب خواجه بغرا نمبر 2 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په ننګرهار کې د COVID-19 لخوا اغیزمنو IDPs سره د خواړو مرستې مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین ادامهً کمکهای آب صحی، فاضلاب و بهداشت(WASH)، ساخت و ساز مسکن وبازسازی آن، خدمات تعلیم وتربیه و مدیریت کمپ مهاجرین تحت موافقت جهانی (GPA) این نهاد با دونر(SIDA)-۲۰۰۶ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
خوست مندوزی, گربز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, کامه, کوز کنر, گوشته
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, کرخ
کابل کابل
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
کندهار شاه ولی کوت, میوند, پنجوایی
زابل میزان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 6 مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری ایجاد دارای عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن بسوی افغانستان باز و صلح آمیز در جریان و بعد از انتخابات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان حفر شش حلقه چاه اب اشامیدنی صحی و توزیع 23 عددذخایرپلاستکی اب مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, شينواری, کامه
کنر دره پیچ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان اعمار یک باب مسجدو توزیع 450 جلد قران کریم والماری چوبی تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
کنر اسد آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان توزیع 32 پایه ماشین خیاطی و توزیع 18 پایه پکه برقی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی محافظت از سوء استفاده جنسی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-09-15 2020-12-15 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان CFLI عنوان بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی حمایت های فصلی بدون شرایط مصئونیت اجتماعی
سرپل بلخاب, سنگچارک, سوزمه قلعه, کوهستانات
جوزجان خانقاه, درزاب, مردیان, مينگجيک
2020-08-15 2020-10-31 تکمیل
نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه تداوی رایگان مریضان که به مرض تلاسیمیا مبتلا است صحت
خوست خوست
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان اهدا ماشین تصفیه گرده ها ، اهدا ماشین شکر و عملیات چشم صحت
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, شينواری, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه تعلیم و تربیه
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری تهیه آب آشامیدنی صحی برای شهرک شیخ محمد بن راشد برای معلولین زیر بینا
کندهار پنجوایی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRD Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-02-10 2020-08-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRD Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور محیط آموزشی و کاری ایمن از آزار اذیت جنسی برای همه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2020-09-01 2022-02-01 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Security and Covid Crisis Fund مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل