جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 3 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حفاری 80 حلقه چاه آب آشامیدنی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی, چمتال
2020-06-15 2020-08-15 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین پاسخ به شرکای زنجیره های ارزش در جریان پاندمی کووید-۱۹ زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, قلعه زال, کندوز
2020-06-01 2020-06-30 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال رشد و ظرفیت سازی جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-05-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف شفاخانه کوید 19 صحت
سمنگان ایبک
2020-05-02 2020-12-31 تکمیل
اطفال در معرض خطر محافظت از اطفال افغان در جریان شیوع بیماری کوید 19 مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
بدخشان کشم
بلخ بلخ
2020-06-06 2020-10-05 تکمیل
موسسه مطالعات مدیریتی همراهی در شرایط دشوار مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2020-06-12 2020-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تسهیل نمودن اعمار مسجد چهل کیپه قریه کیله گی ولایت بغلان ولسوالی دوشی زیر بینا
بغلان دوشی
2020-07-01 2020-11-30 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی برای افغانستان دافا پروژه ماین پاکی بغلان- کندهار مبارزه با حوادث (اضطراری)
نورستان نورگرام
بغلان خنجان
کندهار ارغستان, اسپین بولدک
2020-06-15 2021-06-15 تحت کار
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ساخت چاه عمیق همرای سیستم سولر در ولایت بغلان ولسوالی دوشی قریه هجرت اباد کیله گی صحت
بغلان دوشی
2020-07-01 2020-11-30 تکمیل
دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه Cunducting SMART Survey in Parwan, Takhar and Nimroz provinces صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
تخار تالقان
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-01-18 2020-05-15 تکمیل
موسسه خیریه نجات افغان از فقر پرورشگاه و مکتب حضرت محمد (ص) مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی تربیه معلم اناث تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی, دولت آباد, چار کنت, چمتال
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مواد مخدر و ناهنجاری نظام زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
2018-01-01 2021-12-31 تحت کار
دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه Implementation of integrated SMART and SQUEAC assessments Paktia & Nangarhar صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-03-15 2020-05-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید حفاظت اطفال و کاهش خشونت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار دره نور, رودات
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, کرخ
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب
کندهار ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی
2020-06-15 2020-12-14 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان سرمایه برای بشردوستانه افغانستان (AHF-HRT) صحت
هرات هرات
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان د کرونا ځپلو میرمنو سره مرسنه صحت
کنر اسد آباد
2020-06-01 2020-06-16 تکمیل
هلپ جرمنی "ساخت مرکز دایمی تولید، نمایش و تجارت بانوان در منطقه مرزی" شهرک اسلام قلعه ولسوالی کهسان – هرات – افغانستان زیر بینا
هرات کهسان
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بودجه اصلی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی آب زراعتی, گذر محکمه زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی آموزش زبان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, دهدادی, چار کنت
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی انکشاف وامرارمعیشت مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ نهر شاهی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های موسمی بی فید و شرط مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, در بابا, ده بالا, رودات, لعل پور, مومند دره, نازیان, کوت, گوشته
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی جهت کاهش حوادث خطرات طبیعی در ۹ قریه تعین شده ولسوالی خدیر ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر
2020-04-20 2021-04-19 تحت کار
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنامه جهانی پالیسی مواد مخدر - افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
ایکول اکسس باغچه سم سم بخش ۷ صحت
کابل کابل
2020-03-15 2020-06-30 تکمیل
اکتید ارائه کمکهای اضطراری غذایی از طریق کوپن به آسیب پذیرترین بیجاشده گان داخلی طولانی مدت در مزارشریف مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-25 2020-11-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پیشگیری اثرات انتشار ویروس کرونا ( COVID-19 ) بالای امنیت غذایی (OSRO/GLO/017/CHA) زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
ننگرهار بتی کوت, سرخ رود, کامه, کوت
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گذره, گلران
کابل خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب
بلخ خلم, نهر شاهی, چمتال
کندهار دامان, دند, پنجوایی
2020-06-04 2020-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال خدمات بشري صحي و سويي تغذي درولايت کندهار صحت
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری
2020-03-31 2021-03-31 تحت کار
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان توانمند سازی نقش مشارکتی زنان در روند توسعه تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی
2020-06-08 2020-08-07 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کوید-۱۹ صحت
کنر سوکی
2020-06-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پلان پروگرام بشری مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار نمک آب, چاه آب
2020-05-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان شـــامل ســــاختن خــــانـــــم هــا بــه صفــت نـمـایـنــده تغــیر در عــرصـــه هــای خـشــــونت عـلیـــه زنـــان و فقرزدایی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذایی از طریق حمایت معیشت، احیا مجدد سیستم آبیاری، و خدمات مرغداری برای بانوان در ولسوالی بگرامی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام
2020-06-10 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی ارائه خدمات صحت روانی ، حمایه روانی اجتماعی و خدمات اولیه عاجل صحی در پاسخ کوید ۱۹ در ولسوالی های انتخاب شده دارای اولویت صحت
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
2020-06-20 2020-12-19 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت تدریس زبان فرانسوی 2020-2021 تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-06-01 2021-05-30 تحت کار
خیریه انکشاف ستاره صبح Herat Birth Life Saving Skills BLiSS حمایه طفل و مادر صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح امیدوارم پزشکی خانواده افغانستانHope Family Medicine Afghanistan صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید پاسخ عاجل کوید 19 توسط کمک های صحی برای مردم در مرض خطر در کابل هرات کندهار ننگرهار و بلخ صحت
ننگرهار بهسود, دره نور, سرخ رود
هرات انجیل, هرات, پشتون زرغون, گذره
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب, کابل
بلخ خلم, نهر شاهی, چمتال
کندهار ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی
2020-06-10 2020-12-09 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Kabul University Clinic کلنیک صحی پوهنتون کابل صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح زندگی جدید مردان( MenNew Life) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار پاسخگویی به بیماری وا گیر Covid-19 و خشونت مبتنی بر جنسیت از طریق آگاهی دهی بیشتر مردم و کمک به زنان و دختران در معرض خطر در ولایات کابل ، ننگرهار ، فراه ، پکتیا و لوگر مصئونیت اجتماعی
پکتیا احمد آباد, سید کرم, گردیز
ننگرهار بهسود, کامه, کوز کنر
لوگر محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل قره باغ
فراه انار دره, بالابلوک
2020-06-16 2020-10-15 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی کورس های حرفوی خیاطی و جاکت باقی برای دختران یتیم و بی بضاعت تعلیم و تربیه
بدخشان فیض اباد
2020-06-01 2020-10-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح New Life Womenزنان جدید زندگی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Tangi Saidan Medical Clinic BPHS/ کلنیک صحی اساسی تنگی سیدان صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Bamyan Health Education صحت
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۴ صنفی دو منزله فاطمه الزهرا تعلیم و تربیه
بلخ بلخ
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute (ILD) Herat انستتیوت انکشاف رهبری هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute (ILD) Kabul تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل