جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمیته بین المللی نجات EX134 اعمار پل و سرک زیر بینا
خوست علی شیر
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
کمیته بین المللی نجات EX135 اعمار ساخنمان مکتب زیر بینا
خوست جاجی میدان
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
انکشافی افغان AD323-19-WFP-10 | ارائه کمک پول نقد به آسیب پذیر ترین خانواده - Unconditional Seasonal Support-CBT مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی General Programmatic and Administrative Support تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-06-01 2020-05-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی تأسیس کتابخانۀ دیجیتالی محیط زیست زیست شناسی افغانستان در پوهنتون کابل تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-12-01 2021-05-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی حفظ، نگهداری و ایجاد دسترسی به مجموعه یی از عکسهای جالب و منحصر به فرد در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2021-12-31 تحت کار
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی جمعآوری، تایپ مجدد و شامل ساختن قوانین سالهای 1909 الی 1963 م در دیتابیس قوانین افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-06-01 2020-08-31 تکمیل
مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ادبیات به پیام مثبت برای کودکان و نوجوانان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2017-10-01 2020-06-30 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه (SSP-CBT)د موسمي ملاتړ په نامه د غریبو او بیوزله کورنیو سره د نقدي پیسو د کمک پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Clubs تعلیم و تربیه
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2017-10-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Research for Open Budget Survey 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-01 2020-09-30 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه (SSP-FOOD)د موسمي ملاتړ په نامه د غریبو او بیوزله کورنیو سره د غذائي موادو د کمک پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
موسسه خدما ت بشری افغانستان برنامه بورسیه آشنایی با لسان انگلیسی English Access Microscholarship Program تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
تسكين براي اطفال پروگرام طبی تابستان صحت
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-22 تکمیل
شبکه زنان افغان اشتراک زنان در پروسه صلح حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
دایکندی خدیر, شهرستان, میرامور, نیلی
غور دولت یار, دولینه
خوست تنی, خوست, مندوزی, گربز
پکتیا احمد آباد, دند و پتان, سید کرم, چمکنی, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
لغمان دولت شاه, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, کندوز
بامیان بامیان, شبر, پنجاب, یکاولنگ
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
کابل شکر دره, میر بچه کوت, کابل, کلکان
بلخ خلم, دهدادی, دولت آباد, مزار شریف, نهر شاهی
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرشک
کندهار ارغنداب, دامان, دند, ریگ, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2020-03-11 2020-08-10 تکمیل
موسسه حقوق بشر و محو خشونت توانمندسازی وکلای جوان افغانستان از طریق آموزش های علمی حقوقی با رویکرد حقوق بشری مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
کابل کابل
2020-02-01 2021-01-30 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروژه انکشاف اجتماعی و معیشت پایدار - فاز سوم زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست باک, خوست, صبری, علی شیر, موسی خیل
پکتیا جانی خیل, سید کرم, لاجه احمد خیل, وزه جدران, گردیز
کابل کابل
2019-08-01 2023-07-31 تحت کار
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر جایزه ملی حقوق بشر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-03-03 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه توزیع مواد غیر غذایی( خیمه های نارویژنی و خیمه های محلی، لوازم اشپزخانه بسته مواد زمستانی فرش پلاستیکی ، ترپال پلاستیکی ،پوشکه های پلاستیکی و کمپل ها) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, ده بالا, سرخ رود, مومند دره, کامه
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد, خاص کنر, دره پیچ, سرکانو, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
نورستان پارون
2020-02-01 2020-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل توزیع مواد غذایی از جیره غذایی ماهانه حمایت های فصلی بی قید و شرط مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان د افغانستان د مدنی ټولنو ملی اونی (National Civil Society Week - Herat 2019) مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-15 2020-01-15 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Innovation for Change - South Asia TIDE Core funding مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-12-27 2020-03-31 تکمیل
داکار ارائه کمکهای بشردوستانه برای بیجا شده گان داخلی، عودت کننده گاه و سایر افراد متضرر از جنگ یا آفات طبیعی از طریق تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت را در 19 ولایات مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2016-08-23 2021-12-31 تحت کار
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان شهروند و دولت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نظارت از پلان عمل ملی 1325 حکومت داری خوب
دایکندی شهرستان, نیلی
خوست خوست, مندوزی, نادر شاه کوت
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان دولت شاه, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, کنگ
هرات غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, خاک جبار
بلخ بلخ, خلم, مزار شریف
کندهار ارغنداب, میوند, کندهار
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان ُنابود ساختن ماین و مواد منفجرناشده مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قیصار, میمنه, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2019-12-21 2020-05-15 تکمیل
بازسازی امداد اندخوی کمک های موسومی غیر شرطی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-10-05 2020-01-05 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس حمایت از مردم هرات در مقابله با ویروس همه گیر کرونا صحت
هرات انجیل, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2020-04-01 2020-05-30 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان Presidential Election انتخاباب ریاست جمهوری حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-01 2020-04-15 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه توزیع کمکهای رمضانی و زکات الفطر مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل بگرام
فراه فراه
2020-03-16 2020-07-16 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا در افغانستان صحت
پروان بگرام, جبل السراج
هرات هرات
بلخ خلم, شولگره, مزار شریف
2020-04-01 2020-04-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه آموزش ‌در باره تغذیه برای مردم. صحت
هرات هرات
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
افغان اید ادغام کمک های اضطراری زراعت ومعیشت برای فامیل های که مصونیت غذایی ندارند در ولایت غور. زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-03-18 2020-12-31 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان دادخواهی و حمایت برای ایجاد یک بسته استاندارد از شرایط کار برای کارمندان زن در دفاتر دولتی کابل ، قندهار و پتیکاAdvocacy for establishment of a standard package of workplace conditions for female employees at Kabul, Kandahar and Patika government offices مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-10-16 2020-06-16 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره اعمار چک دم، محیا نمودن کیت های اشپزخانه و کاشت سبزیجات برای خانمها زیر بینا
کندهار ارغنداب
2020-02-15 2020-08-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع لباس مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-24 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های غذایی ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان, پنجاب
کابل کابل
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار چطور میتوانیم کی اقتصاد غیر قانونی را به اقتصاد قانونی تبدیل نمایم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, در بابا, مومند دره
بدخشان اشکاشم, شهر بزرگ, شیغنان
نیمروز زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ارتقاء ظرفیت در مکاتب تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2021-04-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی به آسیب دیده گان برف کوچ در ولایت دایکندی A-06384 مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت, میرامور
2020-04-15 2020-10-15 تکمیل
موسسه خیریه الخیر چاه آب مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل بگرام, خاک جبار
2020-02-15 2020-04-15 تکمیل
اکتید تسریع در پایان دادن به دفع مدفوع در فضای باز در افغانستان- آقچه، ولایت جوزجان صحت
جوزجان آقچه
2020-03-01 2021-12-31 تحت کار
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آگاهی دهی در باره ویروس کرونا در مناطق دور دست صحت
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-03-28 2020-04-15 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
2020-01-20 2023-01-20 تحت کار
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها سروی غیر تخنیکی از ساحات ملوث با ماین و مهمات منفلق ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار, چغچران
غزنی خواجه عمری, رشیدان
لوگر چرخ
کنر اوته پور, دانگام, چپه دره
نورستان کامدیش
کندز دشت ارچی, چهار دره
بدخشان شهدا
بغلان بورکه
هرات ادرسکن, شیندند, هرات, کشک کهنه, گذره, گلران
بلخ شولگره, چار بولک
فراه فراه, پشت رود
هلمند گرمسیر
زابل دای چوپان, شاه جوی, میزان, نو بهار
جوزجان درزاب, شبرغان
2020-04-01 2021-05-31 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه د ټولنیزو څارونکو پر مټ د اداری فساد له منځه وړل او د غوره حکومتولئ رامنځ ته کول تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, بازارک, شتل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت مشارکت مدنی در انتخابات در افغانستان(II (SCEEA حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل