جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان شهروند و دولت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان نظارت از پلان عمل ملی 1325 حکومت داری خوب
دایکندی شهرستان, نیلی
خوست خوست, مندوزی, نادر شاه کوت
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان دولت شاه, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, کنگ
هرات غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, خاک جبار
بلخ بلخ, خلم, مزار شریف
کندهار ارغنداب, میوند, کندهار
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان ُنابود ساختن ماین و مواد منفجرناشده مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قیصار, میمنه, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2019-12-21 2020-05-15 تکمیل
بازسازی امداد اندخوی کمک های موسومی غیر شرطی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کندز کندوز
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-10-05 2020-01-05 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس حمایت از مردم هرات در مقابله با ویروس همه گیر کرونا صحت
هرات انجیل, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2020-04-01 2020-05-30 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان Presidential Election انتخاباب ریاست جمهوری حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-01 2020-04-15 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه توزیع کمکهای رمضانی و زکات الفطر مصئونیت اجتماعی
غور دولینه
خوست خوست
پکتیا گردیز
کابل بگرام
فراه فراه
2020-03-16 2020-07-16 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا در افغانستان صحت
پروان بگرام, جبل السراج
هرات هرات
بلخ خلم, شولگره, مزار شریف
2020-04-01 2020-04-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه آموزش ‌در باره تغذیه برای مردم. صحت
هرات هرات
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
افغان اید ادغام کمک های اضطراری زراعت ومعیشت برای فامیل های که مصونیت غذایی ندارند در ولایت غور. زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-03-18 2020-12-31 تکمیل
موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان دادخواهی و حمایت برای ایجاد یک بسته استاندارد از شرایط کار برای کارمندان زن در دفاتر دولتی کابل ، قندهار و پتیکاAdvocacy for establishment of a standard package of workplace conditions for female employees at Kabul, Kandahar and Patika government offices مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-10-16 2020-06-16 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره اعمار چک دم، محیا نمودن کیت های اشپزخانه و کاشت سبزیجات برای خانمها زیر بینا
کندهار ارغنداب
2020-02-15 2020-08-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع بسته های مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع لباس مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-24 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های غذایی ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان, پنجاب
کابل کابل
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف
2020-05-01 2020-06-30 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار چطور میتوانیم کی اقتصاد غیر قانونی را به اقتصاد قانونی تبدیل نمایم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, در بابا, مومند دره
بدخشان اشکاشم, شهر بزرگ, شیغنان
نیمروز زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ارتقاء ظرفیت در مکاتب تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2021-04-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی به آسیب دیده گان برف کوچ در ولایت دایکندی A-06384 مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت, میرامور
2020-04-15 2020-10-15 تکمیل
موسسه خیریه الخیر چاه آب مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, سرخ رود, کامه
کابل بگرام, خاک جبار
2020-02-15 2020-04-15 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آگاهی دهی در باره ویروس کرونا در مناطق دور دست صحت
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-03-28 2020-04-15 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
2020-01-20 2023-01-20 تحت کار
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها سروی غیر تخنیکی از ساحات ملوث با ماین و مهمات منفلق ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار, چغچران
غزنی خواجه عمری, رشیدان
لوگر چرخ
کنر اوته پور, دانگام, چپه دره
نورستان کامدیش
کندز دشت ارچی, چهار دره
بدخشان شهدا
بغلان بورکه
هرات ادرسکن, شیندند, هرات, کشک کهنه, گذره, گلران
بلخ شولگره, چار بولک
فراه فراه, پشت رود
هلمند گرمسیر
زابل دای چوپان, شاه جوی, میزان, نو بهار
جوزجان درزاب, شبرغان
2020-04-01 2021-05-31 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه د ټولنیزو څارونکو پر مټ د اداری فساد له منځه وړل او د غوره حکومتولئ رامنځ ته کول تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, بازارک, شتل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت مشارکت مدنی در انتخابات در افغانستان(II (SCEEA حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-15 2020-03-15 تکمیل
شبکه انترنیوزافغانستان برنامه تقویت دسترسی به اطلاعات عامه (AIL) حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان توزیع فصلی مواد غذایی بدون شرایط مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, سیغان, شبر, کهمرد
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه تداوی و قایوی روستایی صحت
جوزجان خواجه دوکوه
2019-09-12 2020-08-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی افطاری رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-14 2020-05-24 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز حمایت فصلی غذا مصئونیت اجتماعی
وردک جلریز, دایمیرداد, چک وردک
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
کابل کابل
2020-04-10 2020-04-25 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی فارم مرغ داری زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-01-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان Traditional Dispute Resolution مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی پروژه توانمندی اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
لوگر خوشی, پل علم
وردک میدانشهر
2020-01-25 2023-01-25 تحت کار
مؤسسه افغانها برای فردا کمک های مواد ِِغذای عاجل مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, ورث, پنجاب
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
کمکهای محلی رفاه و بهبود کمک های مردمی، وسایل و تجهیزات مکاتب تعلیم و تربیه
هرات انجیل, زنده جان, گذره
2018-04-20 2018-05-20 تکمیل
موسسه توانمند سازی جامعه ریفورم اصلاحات پوهنڅی های شرعیات و حقوق تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-08-01 2021-07-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان Mobile Health Team Helmand صحت
هلمند نوزاد, گرمسیر
2019-10-15 2020-03-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت کمکهای نجات دهنده حیات برای بیجاشدگان داخلی در زون شرق صحت
ننگرهار بهسود, خوگیانی, سرخ رود
لغمان علی شینگ, علی نگار
کنر اوته پور, چپه دره
نورستان وامه, پارون
2019-09-01 2020-04-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت پروژه علمی تحقیق درباره سقط جنین صحت
پکتیکا شرن
2017-09-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مدیریت زنجیره تامینات ( انگور و کشمش ) زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
کابل استالف, شکر دره, فرزه
2019-10-23 2022-12-31 تحت کار
موسسه شهدا آهن پوش مکت سر ترنوک و حفر چاه آب تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2020-05-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50خانم بیوه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-30 2020-11-30 تکمیل
موسسه آموزشی وبشری افغانستان ایجاد شغل برای 50 خانم بیو و بی سرپرست در هرات۰ مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-12-01 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع مواد غذایی و افطاری در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی
2020-04-04 2020-05-03 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تلاش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا مرحله دوم در ولایت بلخ صحت
بلخ بلخ
2020-04-20 2020-05-31 تکمیل
اکشن اید Community Based Eco-DRR (CBED) مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, پنجاب
2018-11-08 2021-04-30 تکمیل
شبکه زنان افغان Project Cooperation حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-07-25 2020-07-24 تکمیل
موسسه محیط سبز روستائی احیای مناظر جنگلات, Forest Landscape Restoration زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان يفتل سفلى
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-04-25 تکمیل