جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت فاریاب صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت کابل صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کلکان, گلدره
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ارایه خدمات صحی ابتدایی در ولایت زابل صحت
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ دهی به نیازهای سرپناه و مواد زمسانی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قادس
2019-08-01 2020-02-28 تکمیل
اکتید برنامه بدیل معیشت برای دهاقین (تمدیدی) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, روی دو آب
بلخ بلخ
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-02-01 2020-07-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه مساعدت عاجل خیمه،مواد غیر غذایی، بسته های صحی،صحت باروری و معیشت برای خانواده های آسیب دیده ازحوادث در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2020-04-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته CCHFV تب خون دهنده کانګو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, گذره
بلخ خلم, دهدادی, شولگره, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, دامان, پنجوایی, کندهار
2019-09-06 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بگذارید دختران درس بخوانند - LGT تعلیم و تربیه
بادغیس مقر
2019-01-01 2022-09-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه ملاریا صحت
لغمان علی شینگ
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بلندبردن امید دختران افغان - EHAG مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-05-01 2020-09-16 تکمیل
ادرا مساعدت های زمستانی برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
هرات هرات
2019-10-15 2020-04-30 تکمیل
افغان اید کمک های زمستانی برای بی جا شده ګان مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور چغچران
2019-11-17 2020-03-16 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان انکشاف مهارتها و ایجاد دیدگاه های آینده زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد, خیوه, کامه
2020-01-01 2023-04-30 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تقویه مهارت های زنان افغان بودجه دادخواهی در ارتباط به حل مشکلات معارف تعلیم و تربیه
تخار تالقان, دشت قلعه, رستاق
2020-01-01 2020-05-31 تکمیل
ستاسو غږ موسسه سواد زده کړه تعلیم و تربیه
ننگرهار کوز کنر
2019-04-01 2021-03-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های مواد خوارکی مصئونیت اجتماعی
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل, چمکنی
2020-03-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه نمودن و استفاده بهتر از آب آشامیدنی ، بهداشت و محیط های سالم و بهبود اقدامات بهداشتی درمناطق های محروم و مناطق آسیب پذیر. صحت
ننگرهار مومند دره
2020-02-23 2020-06-23 تکمیل
بشری خیریه موسسه یک جاسازی حمایت غذای و بدیل معیشت مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی
2020-01-01 2020-08-14 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی خدمات واکسیناسیون در جامعه برای اطفال در مناطق دوردست ولسوالی ھا ی ولایت کنر صحت
کنر اوته پور, دره پیچ, چپه دره
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
بشری خیریه موسسه مراقبت های اولیه صحی برای بیجاشدگان داخلی صحت
کابل خاک جبار, کابل
2019-10-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمکهای اضطراری کشاورزی به کشاورزان ناامن کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ارزگان خاص
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تعلیمات اولیه اضطراری برای اطفال در بادغیس - AHF - EiE تعلیم و تربیه
بادغیس بالامرغاب, جوند
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک به بیجاه شده گان افغان در احیای مجدد و گزار از اضطرار به انکشاف مصئونیت اجتماعی
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان 2. آموزش در مورد غذای صحی، حفظ الصحه فردی و محیطی در محل کار و ارزیابی دکاکین قصابی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-02-24 2020-04-23 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه صحی باروری وزنان معتاد به مواد مخدر صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-10-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسسه ارتقای توانمندی های زنان Hamoon Health Center صحت
فراه فراه
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان توزیع مواد غذایی برای بیجاشده گان داخلی از جنگ و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف خدمات واکسیناسیون دوررس به سطح جامعه ولایت تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان کمک های نقدی غیر شرطی فصلی مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه تحقیق و مطالعات پرسش مداخله آموزشی: فراهم ساختن دسترسی به آموزش و پرورش برای اطفال هندو و سیک افغان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-12-01 2021-12-01 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان مبارزه با فساد با استفاده از پول صفری حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-12-02 2021-12-02 تکمیل
موسسه روابط و همکاری زنان محافظیت از حیات وحش پلنگ برفی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان زیباک
2020-03-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان زراعت دشت ګمبیری زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کوز کنر
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان حفظ و مراقبت پروژه ها زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, خیوه, کامه
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه تأمین آب آشامیدنی برای مردم روستایی ، در منطقه جنوبی افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ارزگان خاص
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان سربند مروارید ۲ زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار خیوه
2018-10-01 2020-10-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی برنامه آموزشی دیپلومه برای ارتقاء مشاورین روانی-اجتماعی به مشاور اجتماعی صحت صحت
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-06-20 2022-06-19 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-03-05 2020-08-05 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه ابرسانی مصئونیت اجتماعی
خوست نادر شاه کوت
2020-03-05 2020-06-05 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه بهبود معیشت برای آسیب دیده گان خشکسالی مناطق بومی ولایت بادغیس - AHF - Livelihood Recovery زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, قادس, مقر
2019-08-15 2020-04-30 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان کار در مقابل غذا (Asset Creation - Food) مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ
2020-03-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع مواد غذایی به فامیل های آسیب پذیر زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناد علی, گرشک
2020-02-15 2020-05-15 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی خلاصه توضیحات خوب یا خدمات پشتیبانی فنی و مشورتی از مدل سازی CGE برای SDG و شبیه سازی GTAP برای افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-09-12 2020-03-11 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی مصئون و دوامدار 3500 شاگرد بازمانده از تعلیم در ارزگان به خدمات آموزشی تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت, دهراود
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه کمک اضطراری ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, قلعه نو
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان حمایت خانواده و اطفال یتیم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2021-03-01 تکمیل
برک افغانستان پروژه تحقیقی(Reasarch Projct ) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, کابل, گلدره
بلخ بلخ, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-03-01 2022-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها/ مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, مومند دره
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک
2019-05-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان ادغام عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی توسط اموزش های مسلکی و حرفوی و دسترسی به قرضه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-02-01 2020-01-01 تکمیل