جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
همکاری برای صلح و همبستگی انسجام جامعه مدنی در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-09-01 2021-05-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی مشارکت استراتیژیک درمورد راهبرد دادخواهی برای عدالت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-09-30 تکمیل
اداره هماهنگی کمکها برای حوزه جنوب غرب افغانستان پروژه حمایت از نهادهای مدنی افغانستان تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2016-10-10 2020-07-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تقویت زنجیره ارزش زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د اجتماعی پرمختیائی تولنه د کندهار ښار، ډنډاو دامان ولسوالیو په (135) کلیوو کي د (135) محلي شوراګانو جوړول او همدارنګه (135) ښځینه استادانو ته د استادۍ په برخه کي اوږد محاله ټرینینګ ورکول تعلیم و تربیه
کندهار دامان, دند, کندهار
2020-04-01 2023-03-31 تحت کار
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحت مادر نوزاد وطفل ونوجوانان صحت
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
2016-05-01 2020-02-10 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش تسهیل کننده اعمار مکتب 12 صنفی دو طبقه لیسۀ چوباش خورد ترکمنیه تعلیم و تربیه
جوزجان خواجه دوکوه
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان بسته محافظتی برای اطفال که از سیلاب ها متضرر شده اند مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
لوگر برکی برک, محمد آغه, پل علم, چرخ
وردک سید آباد, چک وردک
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, نجراب
پنجشیر بازارک
2020-09-20 2020-12-20 تکمیل
خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز جپایگو (حمایت) صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2015-01-07 2020-10-06 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین معلومات، مشاوره و مساعدتهای حقوقی(ICLA) و تعلیم وتربیه(۱۹۰۸) مصئونیت اجتماعی
فاریاب قیصار, میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست گربز
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ پروگرام معاونت مواد غذایی جهان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ دولت آباد, چار بولک, چمتال, کشنده
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه نقشه برداری از مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ایجاد کورس سواد آموزی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-09-09 2021-05-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 12 صنفی مکتب خواجه بغرا نمبر 2 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په ننګرهار کې د COVID-19 لخوا اغیزمنو IDPs سره د خواړو مرستې مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری توزیع مواد غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین ادامهً کمکهای آب صحی، فاضلاب و بهداشت(WASH)، ساخت و ساز مسکن وبازسازی آن، خدمات تعلیم وتربیه و مدیریت کمپ مهاجرین تحت موافقت جهانی (GPA) این نهاد با دونر(SIDA)-۲۰۰۶ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
خوست مندوزی, گربز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, کامه, کوز کنر, گوشته
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, کرخ
کابل کابل
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
کندهار شاه ولی کوت, میوند, پنجوایی
زابل میزان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد مساعدت های حقوقی 6 مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری ایجاد دارای عامه زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن بسوی افغانستان باز و صلح آمیز در جریان و بعد از انتخابات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان حفر شش حلقه چاه اب اشامیدنی صحی و توزیع 23 عددذخایرپلاستکی اب مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, شينواری, کامه
کنر دره پیچ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان اعمار یک باب مسجدو توزیع 450 جلد قران کریم والماری چوبی تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
کنر اسد آباد
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان توزیع 32 پایه ماشین خیاطی و توزیع 18 پایه پکه برقی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی محافظت از سوء استفاده جنسی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-09-15 2020-12-15 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان CFLI عنوان بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی حمایت های فصلی بدون شرایط مصئونیت اجتماعی
سرپل بلخاب, سنگچارک, سوزمه قلعه, کوهستانات
جوزجان خانقاه, درزاب, مردیان, مينگجيک
2020-08-15 2020-10-31 تکمیل
نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه تداوی رایگان مریضان که به مرض تلاسیمیا مبتلا است صحت
خوست خوست
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان اهدا ماشین تصفیه گرده ها ، اهدا ماشین شکر و عملیات چشم صحت
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, شينواری, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه تعلیم و تربیه
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری تهیه آب آشامیدنی صحی برای شهرک شیخ محمد بن راشد برای معلولین زیر بینا
کندهار پنجوایی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRD Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-02-10 2020-08-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRD Relocation Assistance مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور محیط آموزشی و کاری ایمن از آزار اذیت جنسی برای همه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2020-09-01 2022-02-01 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Security and Covid Crisis Fund مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه احیای جنگلات و مناظر طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
2020-03-01 2022-12-31 تحت کار
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان توزیع مواد کمکی برای زنان باردار و کودکان مصاب به سو تغذی صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی بررسی مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی پاسخ به کرونا در شهر کابل صحت
کابل ده سبز, چهار آسیاب, کابل
2020-04-18 2020-10-18 تکمیل
موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان د قمچۍ بازار مسجد ترمیمول تعلیم و تربیه
کنر اوته پور
2020-09-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان د پیرونۍ روزنتون د یتیمو ماشومانو لپاره طعام تعلیم و تربیه
کنر اوته پور
2020-08-31 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی فراهم اوری خدمات WASH به بیجا شدگان و اهالی منطقه در ترینکوت ارزگان صحت
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت پذیرش و پیوستن مجدد اطفال و کودکان بدون همراه و جدا شده که از طریق اسلام قلعه رد مرز میشوند، به خانواده های شان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-11-03 2021-11-02 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) همه بسوی مکتب Everyone at school تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
بامیان ورث
کابل کابل
2020-08-01 2023-07-31 تحت کار
موسسه زنان برای عدالت بهبود فضای درسی برای محصلین زن تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت حمایت از مدافعین حقوق زنان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تغذی عامه وحفظ الصحه محیطی به سطح جامعه صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, مانوگی, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه گسترده مصون سازی شهری (Urban-HRT) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه تقویت و مصون سازی فلج اطفال (Polio-NGR) صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک LDSC دسترسی اطفال بیجا شده به تعلیم و تربیه در ولایت هرات تعلیم و تربیه
هرات کرخ
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل