جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ولت هنگر هیلفه احیای جنگلات و مناظر طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
2020-03-01 2022-12-31 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان توزیع مواد کمکی برای زنان باردار و کودکان مصاب به سو تغذی صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی بررسی مدارس افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی پاسخ به کرونا در شهر کابل صحت
کابل ده سبز, چهار آسیاب, کابل
2020-04-18 2020-10-18 تکمیل
موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان د قمچۍ بازار مسجد ترمیمول تعلیم و تربیه
کنر اوته پور
2020-09-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان د پیرونۍ روزنتون د یتیمو ماشومانو لپاره طعام تعلیم و تربیه
کنر اوته پور
2020-08-31 2020-12-31 تکمیل
کمک های کلیسای ناروی فراهم اوری خدمات WASH به بیجا شدگان و اهالی منطقه در ترینکوت ارزگان صحت
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تکمیل
وارچایلدبریتانیا تقویت پذیرش و پیوستن مجدد اطفال و کودکان بدون همراه و جدا شده که از طریق اسلام قلعه رد مرز میشوند، به خانواده های شان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-11-03 2021-11-02 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) همه بسوی مکتب Everyone at school تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
بامیان ورث
کابل کابل
2020-08-01 2023-07-31 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت بهبود فضای درسی برای محصلین زن تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت حمایت از مدافعین حقوق زنان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تغذی عامه وحفظ الصحه محیطی به سطح جامعه صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, مانوگی, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه گسترده مصون سازی شهری (Urban-HRT) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زنده جان, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشت کوه, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه تقویت و مصون سازی فلج اطفال (Polio-NGR) صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک LDSC دسترسی اطفال بیجا شده به تعلیم و تربیه در ولایت هرات تعلیم و تربیه
هرات کرخ
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال پروگرام تساوی جنسیتی و تقویت زنان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, فرزه, میر بچه کوت, کابل
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمي مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت مساعدت حقوقی و محافظت از متضررین و شهود حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان پاکو اوبو ته لاسرسی صحت
کنر اسد آباد, سرکانو
2020-09-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه بشردوستانه انکشافی نجات ارزیابی پروژه سیستم نظارت برموقعیت جغرافیایی صحت
کابل پغمان, کابل
2020-04-20 2020-06-20 تکمیل
انکشافی افغان AD337-20-WFP-16 | ایجاد دارایی عامه - (Asset Creation/Cash Based Transfer (CBT زیر بینا
دایکندی کيتی
کابل سروبی
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
کپ انامور دفتر مرکزی موسسه و بخش همودیالیز شفاخانه حوزوی صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انکشافی افغان AD339-20-NCA-116 | انکشاف مهارت ها بخاطر دست رسی به شغل - Building Skills for Jobs - Afghanistan مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-09-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های عاجل زراعتی برای خانواده های دهاقین آسیب پذیز و غیر مصون غذایی ولایت نیمروز در حالت بحرانی زراعت ، مالداری و آبیاری
نیمروز خاشرود
2020-09-22 2021-04-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های نجات بخش حفظ الصحه، صحت، تغذی و امنیت غذایی برای اجتماعات متاثر از خشکسالی در ولایات هرات، بادغیس و غور - OFDA II مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
هرات کشک (روبات سنگی), کشک کهنه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-09-15 2021-03-14 تکمیل
کپ انامور دومین دوره تعلیمات نرسنگ عالی صحت
هرات هرات
2019-11-01 2023-02-28 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری کمک های زمستانی، همراه با محافظت مدغم شده برای زنان، مردان، پسران و دختران در حالت آسیب پذیری بالا، به شمول جوامع میزبان و بیجاشده گان داخلی، از طریق کمک نقدی در ولایت غور و هلمند. مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولت یار
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
هلمند ناد علی
2019-11-01 2020-03-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 3 صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان توزیع مواد غذایی و پول نقد جهت کمک های زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, شبر
2020-10-01 2021-01-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه مساعدت نقدی جهت دسترسی به مواد غذایی برای جوامع متاثر از شیوع ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اولویت عاجل کمک های طبی بین المللی نجات زندگی در حالات اضطراری صحی گسترش و پاسخگوی حالات اضطراری صحی, تغذیوی و شستشو در مناطق و آسیب دیده افغانستان صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, خوگیانی, شينواری, مومند دره, چپرهار, کوت, گوشته
لغمان علی شینگ
کنر آسمار, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, ناری, چپه دره
نورستان وايگل
2020-10-01 2022-03-31 تکمیل
اکتید حفاظت از معیشت کشاورزی و بازسازی تاب آوری کوتاه مدت خانواده های آسیب پذیر و کمبود غذایی متأثیر از خشکسالی در ولایت بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان شهدا, وردوج
2020-09-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه اولویت عاجل کمک های طبی بین المللی کمکهای اضطراری طبی برای آسیب دیدگان جنگ و آفات طبعی صحت
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد, خوگیانی, در بابا, شينواری, لعل پور, پچير و آگام, چپرهار
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دره پیچ, سوکی, شیگل و شلتان, مرور
نورستان وامه
2019-05-01 2021-04-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تسهیل نمودن اعمار مسجد در ولایت وردک ولسولی سید اباد زیر بینا
وردک سید آباد
2020-09-15 2020-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه مکمل تغذیه (G-TSFP) صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان برنامه مکمل تغذیه (N-TSFP) صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشری رسیدن کمک نقدي به خانواده هایی بیچاره و متاثرشده ازقرنطین مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح ترویج فرهنگ صلح وامنیت در جامعه مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی پروژه ابتکار نظافت، بهداشت و تغذیه (IHSAN) صحت
کابل کابل
2016-05-11 2020-09-11 تکمیل
دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه تلاش برای مبارزه با فساد و برقراری صلح صحت
ننگرهار خیوه, سرخ رود, کامه, گوشته
2020-10-01 2020-12-05 تکمیل
موسسه دسترسی زنان به عدالت طراحی و توسعه صفحه انترنتی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-12-10 2020-04-09 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی کاهش حوادث طبعیی و کار در مقابل غذا مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان
2019-10-01 2020-01-01 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه درخت زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل بیجاشدگان چهاراهی قمبر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک زمستانی برای مکتب در پنجشیر تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
افغانستان آزاد برنامه روان درمانی، تعلیمات صحی و حرفه خیاطی برای خانم ها صحت
کابل پغمان
2019-10-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل IDP لغمان مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پنجشیر انابه, دره
2020-04-10 2020-11-10 تکمیل
انکشافی افغان AD336-20-NCA-115 | تقویت و بلند بردن ظرفیت شوراهای محلی صلح - Strengthening Peacebuilding Shuras Capacity مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس کمک به سیلاب زده گان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-04 2020-10-10 تکمیل