امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4917 موسسه برای تقلیل فقر Organization for Reducing Poverty ORP 12 /12/1398 فضل الحق(امیری) کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4918 د سولی اوپرمختک ملی مرکز موسسه National Center for Peace and Development Organization NCPDO 12 /12/1398 رحمت الله همراز کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4920 موسسه خدمات اجتماعی باران Baran Social Services organization BSSO 12 /12/1398 سید احمد بلخ خدمات اجتماعی و صحی
4923 موسسه اجتماعی و انکشاف فردای بهتر Farda-e-Behter Social and Development Organization FSDO 12 /12/1398 بهرام الدین فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه وزراعت و محیط زیست.
4928 موسسه آموزش های فنی وحرفه یی افغان کاشانه Afghan Kashana Vocational Technical Training Organization AKVTTO 18 /2 / 1399 محمدبلال کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4933 موسسه نجات دادن حیوانات کوچک کابل Kabul Small Animal Rescue Organization KSARO 18 /2 / 1399 شارلت مکث ول کابل خدمات اجتماعی
4941 دوطن ځلانده پرمختیایی موسسه Watan Bright Development Organization WBDO 18 /2 / 1399 سراج الدین کابل خدمات اجتماعی
4942 موسسه ملی و خدمات رفاه وتوسعه National Organization for Relief & Development Services NORDS 18 /2 / 1399 شبیراحمد زمانی کابل خدمات اجتماعی
4943 موسسه میدیوتیک افغانستان برای انکشاف وصلح Mediothek Afghsnistan for Development and Peace Organization MADPO 18 /2 / 1399 عبدالله رسولی کابل خدمات اجتماعی
4944 موسسه خیریت طبی برای مردم People Medical Charity Organization PMCO 18 /2 / 1399 عطاوالله تخار صحت و خدمات اجتماعی
4929 موسسه باهم برای صلح وتحقیق Organization of Baham for Peace and Research OBPR 18 /2 / 1399 سیلی منگل کابل خدمات اجتماعی
4945 موسسه رسانه ای وانکشافی رستا Rasta Media and Development Organization RMDO 18 /2 / 1399 فرشته کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4930 موسسه المپیک خاص افغانستان برای معیبوبین عقلی Special Olympic Afghanistan for Intellectual Disables Organization SOAIDO 18 /2 / 1399 داکتر ځلا کابل صحت و خدمات اجتماعی
4946 موسسه زنان برای تغیرمثبت Women for Positive Change Organization WFPCO 18 /2 / 1399 آرزو ولایت کابل خدمات اجتماعی
4947 موسسه کاریابی و خدماتی تابان Taban Jobs & Services Organization TJSO 18 /2 / 1399 جمال الدین کابل خدمات اجتماعی
4931 موسسه توسعه برابری جندر درافغانستان Enhancing Gender Equality in Afghanistan Organization EGEAO 18 /2 / 1399 ثریا کوهستانی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4948 موسسه خیریه بین المللی آسایش International Welfare Relief Organization IWRO 18 /2 / 1399 محمد ناصر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4932 موسسه عقلانی زنان برای امداد افغانستان Women's Rational Organization for Afghan Relief WROAR 18 /2 / 1399 پشتنه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4949 موسسه خدماتی پیشرفت تعلیمی زنان Women Education Development Service Organization WEDSO 18 /2 / 1399 هدایت الرحمن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4934 دبشری حقوقواو معلولینو ملاتر موسسه Human Rights Disability Support Organization HRDSO 18 /2 / 1399 وحید الله ساپی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4950 موسسه صلح و عدالت افغانستان Afghanistan Peace and Justice Organization . APJO 18 /2 / 1399 عبدالناصرفولاد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4951 موسسه تیم عملیاتی برای انکشاف Organization of Operation Team for Development. OOTD 18 /2 / 1399 دادا الله نوری تخار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4935 موسسه دښی راتلونکی لپاره ډله ایزی هځی Collective Efforts for a Better Future Organization CEBFO 18 /2 / 1399 جواد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4952 موسسه عدالت برای حقوق زنان Justice for Women Rights Organization. JWRO 18 /2 / 1399 عبدالمجیب کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4936 موسسه مبتکرین اجتماعی جوانان افغانستان The Young Social Innovators of Afghsnistan Organization YSIAO 18 /2 / 1399 ایمل کابل خدمات اجتماعی
4953 موسسه امید زنان برای صلح و زنده گی Women,s Hope for Peace and Life Organization. WHPLO 18 /2 / 1399 زلمی الکوزی کندز صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4954 موسسه رویاعمل و صدا Dream Voice Act Organization. DVAO 18 /2 / 1399 کامله کابل صحت ، تعلیم و تربیه
4937 موسسه نسل جوان متشبسین اجتماعی افغانستان Generation of Young Social Entrepreneurs of Afghanistan Organization GYSEAO 18 /2 / 1399 محمدصابر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4938 موسسه طلوع آفتاب برای افغانستان نوئ وخوشحال Sunrise for a New and Prosperous Afghanistan Organization SNPAO 18 /2 / 1399 محمدیونس کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4955 موسسه مرکز انکشاف برای افغانستان Afghanistan Center for Development Organization ACFDO 18 /2 / 1399 ایسوف الفورکی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4956 د انسانیت احساس مرستندویه موسسه Senes of Humanity Help Organization SHHO 18 /2 / 1399 نجیب لله سلام زی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4940 د هیله روغتیایی اوتولنیزه موسسه Heela Medical and Social Organization HMSO 18 /2 / 1399 منصور ملاخیل کابل صحت و خدمات اجتماعی
4939 موسسه بیاید افغانستان را دوباره سبز وپاک بسازیم Let,s Make Afghsnistan Green Clean Again Organization LMAGCAO 18 /2 / 1399 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی
4958 موسسه اجتماعی زنان Social Organization woman SOW 17/4/1399 شهره فرید کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4959 موسسه سلامتی ارزشمند برای افغانستان Organization for Worthy Wellness of Afghanistan OWWA 17/4/1399 احمد عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی وزراعت
4960 موسسه تعلیمی وخیریه نیکی سیل Neeki Cell Educational & Aid Organizatio NCEAO 17/4/1399 نجیب الله صالح محمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4961 کوهدامن شمال خیریه موسسه Kohdaman Shamal Welfare Organization KSWO 17/4/1399 عبدالهادی محمدامین قره باغ خدمات اجتماعی و صحت
4962 پراخ افغانستان خیریه اوخدماتی موسسه Parakh Afghanistan Charity and Services Organization PACSO 17/4/1399 معشوق احمد غلام سخی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4963 موسسه خدمات اجتماعی برکت برای افغانستان Barakat Social Services Organization for Afghanistan BSSOA 17/4/1399 اسد الله شریفی محمدشریف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4964 موسسه اهدای رایگان روز Organization of Free Donation Day OFDD 17/4/1399 عبدالباقی عبدالعزیز کابل خدمات اجتماعی
4965 موسسه رشد وامید کودکان افغان Afghan Child Rise and Hope Organization ACRHO 17/4/1399 ننگیالی نظری کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4966 موسسه بازسازی و انکشافی سمیع سادات Sami Sadat Reconstruction and Development Organization SSRDEO 17/4/1399 غلام نقشبند غلام محمد فاریاب توانمند سازی زنان، معارف و آگاهی دهی حفظ الصحه
4967 موسسه سمارت افغان باور Smart Afghan Bawar Organization SABO 17/4/1399 نایته اسحاقی سیدشاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
4968 موسسه انکشافی و توانمندسازی اقتصاد محلی افغانستان Empowerment and Development Organization for Afghanistan REEDOA 17/4/1396 عصمت الله جان علی کابل خدمات اجتماعی، فعالیت در راستای صلح و خدمات آموزشی
4969 موسسه خدمات حقوق و تحقیق راهکار Rahkar omid farda legan & Research Serves organization ROFLRSO 17/4/1399 فهیم صمیم عبدالقدوس کابل ارئه خدمات حقوقی و اقتصادی
4970 انکشاف تعلیم و تربیه و توانمند سازی اجتماعی Education Development & Social Empowerment Organization EDSEO 17/4/1399 قمرالدین شمسی شمس الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4971 موسسه خدماتی و اجتماعی مستمندان Organization of social services in poverty OSSP 17/4/1399 محمد موسی دردی جوزجان خدمات اجتماعی برای مستمندان
4972 موسسه فعالین زن افغان در جامعه Active Afghan Women in Society org AAWSORG 17/4/1399 بنفشه سلطانی حاجی محمد اسماعیل هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4973 د بشری حقوقو او عدالت غوشتی موسسه Human Right and Organization HRAO 17/4/1399 عمران الله هدایت الله عدالت اجتماعی
4974 موسسه نوآوری و خلاقیت آسایش Comfort Innovation and Creativity Organization CICO 17/4/1399 سجاد محمد انور کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه