امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4904 موسسه ترقی و باز سازی افغانستان Afghanistan Rehabilitation and Growth Organization ARGO 16 /11 / 1398 احسان الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4905 موسسه فراگیربرای آگاهی مردم ما Pervasive Organization for Our Humanity Awareness POOHA 16 /11 / 1398 مصطفی نور کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4907 موسسه شوری روابط خارجی افغانستان Organization Council on Foreign Relation of Afghanistan OCFRA 16 /11 / 1398 سید عنایت الله کابل تحقیق ، پژوهش، و ارایه خدمات مشورتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی در موارد مختلف اجتماعی اقتصاد و خارجی
4909 موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان Afghanistan Research and Evaluation Unit Organization AREUO 12 / 12 / 1398 داکتر جوانشیر راسخ/ سرپرست عبدالطیف سالم کابل مدیریت منابع طبیعی، مصونیت اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی مطالعات در ساحه صحت
4910 موسسه مطالعات منازعه، صلح وهمگرایی افغانستان - Afghanistan Organization for Conflict Peace & Integration Studies AOCPIS 12 /12/1398 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4911 موسسه خدماتی و انکشافی جمس Gems Service and Development Organization GSDO 12 /12/1398 عبادت الله کابل خدمات امور اجتماتی و صحت
4912 موسسه توسعه خدمات عامه و رفاه بشری Human Welfare & Public Service Development Organization HWPSDO 12 /12/1398 طیبه غور خدمات اجتماعی و معارف
4913 موسسه تحرک جوانان برای انکشاف پایدار Youth Movement for Sustainable Development Organization YMSDO 12 /12/1398 سید بصیر موسوی کابل خدمات اجتماعی و صحت
4917 موسسه برای تقلیل فقر Organization for Reducing Poverty ORP 12 /12/1398 فضل الحق(امیری) کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4918 د سولی اوپرمختک ملی مرکز موسسه National Center for Peace and Development Organization NCPDO 12 /12/1398 رحمت الله همراز کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4920 موسسه خدمات اجتماعی باران Baran Social Services organization BSSO 12 /12/1398 سید احمد بلخ خدمات اجتماعی و صحی
4923 موسسه اجتماعی و انکشاف فردای بهتر Farda-e-Behter Social and Development Organization FSDO 12 /12/1398 بهرام الدین فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه وزراعت و محیط زیست.
4933 موسسه نجات دادن حیوانات کوچک کابل Kabul Small Animal Rescue Organization KSARO 18 /2 / 1399 شارلت مکث ول کابل خدمات اجتماعی
4941 دوطن ځلانده پرمختیایی موسسه Watan Bright Development Organization WBDO 18 /2 / 1399 سراج الدین کابل خدمات اجتماعی
4943 موسسه میدیوتیک افغانستان برای انکشاف وصلح Mediothek Afghsnistan for Development and Peace Organization MADPO 18 /2 / 1399 عبدالله رسولی کابل خدمات اجتماعی
4930 موسسه المپیک خاص افغانستان برای معیبوبین عقلی Special Olympic Afghanistan for Intellectual Disables Organization SOAIDO 18 /2 / 1399 داکتر ځلا کابل صحت و خدمات اجتماعی
4932 موسسه عقلانی زنان برای امداد افغانستان Women's Rational Organization for Afghan Relief WROAR 18 /2 / 1399 پشتنه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4949 موسسه خدماتی پیشرفت تعلیمی زنان Women Education Development Service Organization WEDSO 18 /2 / 1399 هدایت الرحمن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4934 دبشری حقوقواو معلولینو ملاتر موسسه Human Rights Disability Support Organization HRDSO 18 /2 / 1399 وحید الله ساپی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4951 موسسه تیم عملیاتی برای انکشاف Organization of Operation Team for Development. OOTD 18 /2 / 1399 دادا الله نوری تخار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4953 موسسه امید زنان برای صلح و زنده گی Women,s Hope for Peace and Life Organization. WHPLO 18 /2 / 1399 زلمی الکوزی کندز صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4954 موسسه رویاعمل و صدا Dream Voice Act Organization. DVAO 18 /2 / 1399 کامله کابل صحت ، تعلیم و تربیه
4940 د هیله روغتیایی اوتولنیزه موسسه Heela Medical and Social Organization HMSO 18 /2 / 1399 منصور ملاخیل کابل صحت و خدمات اجتماعی
4960 موسسه تعلیمی وخیریه نیکی سیل Neeki Cell Educational & Aid Organizatio NCEAO 17/4/1399 حکبم الله احمدیار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4961 کوهدامن شمال خیریه موسسه Kohdaman Shamal Welfare Organization KSWO 17/4/1399 عبدالهادی محمدامین قره باغ خدمات اجتماعی و صحت
4963 موسسه خدمات اجتماعی برکت برای افغانستان Barakat Social Services Organization for Afghanistan BSSOA 17/4/1399 اسد الله شریفی محمدشریف کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4967 موسسه سمارت افغان باور Smart Afghan Bawar Organization SABO 17/4/1399 نایته اسحاقی سیدشاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
4968 موسسه انکشافی و توانمندسازی اقتصاد محلی افغانستان Empowerment and Development Organization for Afghanistan REEDOA 17/4/1396 عصمت الله جان علی کابل خدمات اجتماعی، فعالیت در راستای صلح و خدمات آموزشی
4969 موسسه خدمات حقوق و تحقیق راهکار Rahkar omid farda legan & Research Serves organization ROFLRSO 17/4/1399 فهیم صمیم عبدالقدوس کابل ارئه خدمات حقوقی و اقتصادی
4970 انکشاف تعلیم و تربیه و توانمند سازی اجتماعی Education Development & Social Empowerment Organization EDSEO 17/4/1399 قمرالدین شمسی شمس الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4972 موسسه فعالین زن افغان در جامعه Active Afghan Women in Society org AAWSORG 17/4/1399 بنفشه سلطانی حاجی محمد اسماعیل هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4974 موسسه نوآوری و خلاقیت آسایش Comfort Innovation and Creativity Organization CICO 17/4/1399 سجاد محمد انور کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4975 موسسه مرکز مطالعات توسعه افغانستان Afghanistan Development Study Center org ADSCO 17/4/1399 فردین محمود کابل فرهنگی و اجتماعی
4977 موسسه تغییر اجتماعی و تقویت زنان فراداتا Faradata Social Change and Women Empowerment org FSCWEO 17/4/1399 خدای رحیم همت فراه خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری صحت
4978 موسسه خدماتی و ارتقای ظرفیت برای افغانستان Services and Capacity Building Organization for Afghanistan SCOA 17/4/1399 محمد جواد عبدالتواب کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
4979 موسسه خیر توانمند سازی متداوم آسیا Asia Mercy Organization for Viabe Empowerment AMOVE 17/4/1399 شاه آقا همت محمد اعظم کابل تعلیم و تربیه و محیط زیست و خرفوی
4957 موسسه باوربه حقوق مساوی Equal Rights Trust Organization ERTO 17/4/1399 محمدبشیر محمداسلم کابل خدمات اجتماعی وزراعت
4980 موسسه آموزش عقب مانده ذهنی Education for the Mentally Challenged Organization. EMC.Org 1399/5/254 عبدالشکور شریفی هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4981 موسسه ملی حمایت از معلولین و باز مانده گان شهدای افغانستان National Organization for the Protection of the Disabled and Relatives of the Martyrs of Afghanistan. NOPDRMA 1399/5/21 ذکرالله جوزجان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4983 موسسه رسانه یی و جامعه مدنی کهکشان Kahkashan Media and Civil Socity Organization. KMCSO 1399/5/21 عبدالعلیم ثاقب خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4984 افغانانو لپاره سولی رود موسسه River of Peace Organization for Afghans. RPOA 1399/5/21 محمد کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4985 موسسه توانمند سازی زنان در عرصه خود کفایی Women Empowerment in of Self -Sufficiency Organization WEFSO 1399/5/21 شیما هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4988 موسسه خیریه و کمک های بشردوستانه برای افغانستان Organization of Charity and Humanitarian Aid for Afghanistan OCHAA 1399/5/21 سید علی اکبر ابراهیمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4990 موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی Afghan Women's Peace and Freedom Organization AWPFO 1399/5/21 جمیله صافی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4991 دښځو اوماشومانو رزه کری دافغانانولپاره موسسه Women and Children's Education for Afghans Organization WCEAO 1399/5/21 رفیع الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4995 موسسه تلاش برای فراهم سازی فرصت ها وکمک به بشریت Endeavor for Provision of Opportunities and Cooperation to Humanity Organization EPOCHO 21 / 5 / 1399 احمدشهیر سیفی کابل تعلیم تربیه و صحت
4998 موسسه انکشاف جامعه آینده برای افغانستان Organization of Future Society Development for Afghanistan. OFSDA 21 / 5 / 1399 انصارالله دانش کابل صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4997 موسسه زنان برای الهام بخشیدن به زنان Women Move to Inspire the Women Organization WMIWO 21 / 5 / 1399 لیلا کابل خدمات اجتماعی وصحت
4994 موسسه لابی و دادخواهی جوانان - Youth & Lobby Advocacy Organization YLAO 21 / 5 / 1399 علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4919 دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه Heal the Children،s Future Organization HCFO 12 /12/1398 محمدیوسف صافی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه