جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Seasonal Support-Food/CBT مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
اکتید ارزیابی سرپناه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه- ولایت بلخ CBNP صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه- ولایت بلخ CBNP صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های فوری به مالداران کوچک و دهاقین آسیب دیده از خشکسالی - FAO5 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, مقر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت - ولایت بلخ صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت - ولایت بغلان صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت - ولایت بغلان صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
سرف افغانستان باز توانی معلولین زون مرکز تعلیم و تربیه
پروان بگرام, چاریکار
کابل استالف, شکر دره, فرزه, قره باغ, پغمان, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کار در مقابل غذا مبارزه با حوادث (اضطراری)
وردک چک وردک
2019-08-14 2019-12-31 تکمیل
داکار روژه آبرسانی و بهبود معیشت برای مهاجرین (بیجاشدگان داخلی قبایلی) و اهالی میزبان متضرر آنها در ولایت زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
داکار ادغام ماین پاکی و انکشاف از طریق آموزش و فراهم نمودن امکانات زراعتی برای دهاقین بعد از تکمیل پروسه ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
داکار ادغام ماین پاکی و انکشاف از طریق آموزش و فراهم نمودن امکانات زراعتی برای دهاقین بعد از تکمیل پروسه ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
داکار ادغام ماین پاکی و انکشاف از طریق آموزش و فراهم نمودن امکانات زراعتی برای دهاقین بعد از تکمیل پروسه ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست خوست
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
داکار پاسخ به حالت اظطراری در بخش آب و حفظ الصحه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-12-15 2019-06-30 تکمیل
داکار پاسخ به حالت اظطراری در بخش آب و حفظ الصحه مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-12-15 2019-06-30 تکمیل
داکار کاهش منازعات، بیثباتی و مهاجرتهای غیر قانونی از طریف فراهم نمودن معیشت پایدار، بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات زنده جان, کرخ, گذره
2017-01-01 2021-12-31 تکمیل
داکار کاهش منازعات، بیثباتی و مهاجرتهای غیر قانونی از طریف فراهم نمودن معیشت پایدار، بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات زنده جان, کرخ, گذره
2017-01-01 2021-12-31 تکمیل
داکار کاهش منازعات، بیثباتی و مهاجرتهای غیر قانونی از طریف فراهم نمودن معیشت پایدار، بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات زنده جان, کرخ, گذره
2017-01-01 2021-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های فوری به مالداران کوچک آسیب دیده از خشکسالی -FAO6 زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس بالامرغاب, غورماچ
2019-03-15 2019-09-15 تکمیل
داکار انکشاف راه حلهای پایدار و تقویت بهبود سریع معیشت در سکونت گاه های غیر رسمی طولانی مدت برای بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
کندهار کندهار
2017-03-01 2019-03-31 تکمیل
داکار انکشاف راه حلهای پایدار و تقویت بهبود سریع معیشت در سکونت گاه های غیر رسمی طولانی مدت برای بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
کندهار کندهار
2017-03-01 2019-03-31 تکمیل
داکار انکشاف راه حلهای پایدار و تقویت بهبود سریع معیشت در سکونت گاه های غیر رسمی طولانی مدت برای بیجاه شده گان داخلی و عودت کننده گان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
کندهار کندهار
2017-03-01 2019-03-31 تکمیل
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
گلوبل هوپ دفتر موسسه GHNI مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید حمایه مالی و تخنیکی از انستیتوت علوم صحی قندهار صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان حمایت از حقوق بیجاشدګان داخلی و کمک های عاجل همرای ایشان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آینده درخشان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-03-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آینده درخشان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-03-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آینده درخشان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-03-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه حقوقی مبتدا مشارکت جوانان در انتخابات حکومت داری خوب
بلخ مزار شریف
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC ده عروس صحت
دایکندی اشترلی
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC ده عروس صحت
دایکندی اشترلی
2018-06-10 2021-06-10 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC آهنگر صحت
دایکندی اشترلی
2018-01-09 2021-01-09 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC آهنگر صحت
دایکندی اشترلی
2018-01-09 2021-01-09 تکمیل
ادرا مساعدت های زمستانی برای بیجاشدگان و متضرین از جنگ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
ادرا مساعدت های زمستانی برای بیجاشدگان و متضرین از جنگ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب وطن تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2017-10-17 2019-12-17 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار باب مکتب درمنطقه نهر شاهی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2018-10-16 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, دراییم, فیض اباد, واخان, کشم
تخار بنگی, تالقان, رستاق, فرخار
بغلان دهنه غوری, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-01 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه زیر ساخت های اقتصادی در افغانستان (EIDA) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
بدخشان جرم, خاش, دراییم, فیض اباد, واخان, کشم
تخار بنگی, تالقان, رستاق, فرخار
بغلان دهنه غوری, نهرین, پل خمری
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-01 تکمیل
موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی دیجتال سازی اسناد های مکاتب تعلیم و تربیه
بغلان پل خمری
2019-07-01 2019-07-03 تکمیل
موسسه توجه برای زنده گی تلاش جهت بسیج سازی افراد جامعه برای پاسخگویی و مسولیت پذیری سکتور صحت صحت
تخار تالقان, دشت قلعه
2019-05-01 2019-12-30 تکمیل
دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه آموزش ظرفیت سازی برای ۱۰۰ تن از خانم های بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان در ناحیه ۱۵ شهر کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-28 2019-12-27 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان سوختگی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2017-09-01 2018-08-31 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان سوختگی تعلیم و تربیه
بامیان یکاولنگ
2017-09-01 2018-08-31 تکمیل