جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت افغان های بیجا شده از طریق انتقال از امداد به توانبخشی، مرحله سوم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات, کهسان
کابل ده سبز, کابل
کندهار کندهار
2018-01-04 2019-03-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه مرکز نګاهداشت و خدمات مهاجرین مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم و تربیه حالت اضطرار برای اطفال آسیب دیده از آفات طبیعی و انسانی تعلیم و تربیه
کابل ده سبز, سروبی, کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2018-12-01 2021-11-30 تحت کار
حمایه بین المللی اطفال تعلیم و تربیه حالت اضطرار برای اطفال آسیب دیده از آفات طبیعی و انسانی تعلیم و تربیه
کابل ده سبز, سروبی, کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2018-12-01 2021-11-30 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن سرپناه اضطراری و پول نقد برای رفع نیازمندی های زمستانی به بیجاشده گان داخلی (IDP) که در ولایت هرات از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-24 2019-04-24 تکمیل
موسسه ورود به آینده روشن کمک های فوری به زلزله زدگان مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-01-01 2019-01-15 تکمیل
ودان افغانستان Farah DTC صحت
فراه فراه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه معیشیت یا تدابیر های حفاظتي مبنی بر جامعه مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه خدمات بشري اميد افغانستان بافت جاکت پشمی برای اطفال نوزاد صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه خدمات بشري اميد افغانستان بافت جاکت پشمی برای اطفال نوزاد صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
ودان افغانستان Farah CCC صحت
فراه فراه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک عاجل زراعتی به دهاقین متاثر شده از خشکسالی در قندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار دامان
2018-11-18 2019-04-19 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بهبود در شایستگی های تدریس تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بغلان بغلان جدید
2018-12-31 2019-12-31 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار ریسرچ در مورد تخریب لابراتوارهای هیرویین مصئونیت اجتماعی
هلمند کجکی
2019-06-01 2019-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کمک های حمایوی برای بیجاشدگان داخلی، عودت کنندگان و اشخاص اخراج شده (Deportees) از قبیل آگاهی، مشاوره و مساعدت های حقوقی، محافظت اطفال و مدیریت کمپ مهاجرین(۱۹۱۲) مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, هرات, کرخ, گذره
کابل کابل
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-03-01 2020-02-28 تکمیل
بشری خیریه موسسه پاسخ دهی اضطرار برای اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, خوگیانی, سرخ رود, مومند دره, چپرهار
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, دانگام, دره پیچ, سوکی, چپه دره
نورستان وامه, پارون
کابل کابل
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان عرضه خدمات واکسیناسیون از طریق مراکز ثابت و اکسیناسیون در مراکز صحی فرعی تجهیز شده با زنجیر سرد واکسیناسیون تربیه شده به سطح جامعه وامزش و استخدام واکسیناسیون صحت
بدخشان ارغنج خواه, تيشکان, تگاب, خواهان, دراییم, راغستان, شهر بزرگ, فیض اباد, يفتل سفلى, کشم, یاوان
2017-03-01 2018-12-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان عرضه خدمات واکسیناسیون از طریق مراکز ثابت و اکسیناسیون در مراکز صحی فرعی تجهیز شده با زنجیر سرد واکسیناسیون تربیه شده به سطح جامعه وامزش و استخدام واکسیناسیون صحت
بدخشان ارغنج خواه, تيشکان, تگاب, خواهان, دراییم, راغستان, شهر بزرگ, فیض اباد, يفتل سفلى, کشم, یاوان
2017-03-01 2018-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال کمک های غذایی برای خانواده های آسیب دیده ګان توسط سیلاب مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب بلچراغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, پشتون کوت
کابل کابل
2019-04-12 2019-07-12 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, گوشته
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, کندهار
2018-06-01 2019-04-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, گوشته
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, کندهار
2018-06-01 2019-04-30 تکمیل
اکتید ایجاد سیستم های غذایی پایدار در شمال و شرق افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, خاص کنر, سرکانو, نرنگ و بادیل, نورگل
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, روی دو آب
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2018-05-01 2019-06-30 تکمیل
اکتید ایجاد سیستم های غذایی پایدار در شمال و شرق افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, خاص کنر, سرکانو, نرنگ و بادیل, نورگل
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, روی دو آب
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2018-05-01 2019-06-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پاسخدهی به متضررین ناشی ازسیلابهادرموردمعیشت ومصونیت غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کمک های عاجل سرپناه و مواد غیر غذایی به خانواده های متاثر از سیلاب های تند در جنوب افغانستان(۱۹۱۵) مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار میوند, پنجوایی
2019-03-13 2019-08-12 تکمیل
جینوا کال پاسخ محافظت و آموزش در برابر درگیری های مسلحانه و جابجایی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندهار پنجوایی, کندهار
2019-04-01 2020-02-28 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان Emergency Response for Drought Affected Household مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته مدیریت حفظ الصحه دوره قاعده گی تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان دره صوف پایان
بلخ مزار شریف, کشنده
2016-03-01 2019-05-31 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان Emergency Response for Drought Affected Household مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک موسمی برای بیجاشده گان در مناطق غیر پلانی کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه معیشت و تعلیمات صلح تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه معیشت و تعلیمات صلح تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه معیشت و تعلیمات صلح تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی معیشت زعفران زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, پشتون زرغون, کرخ
2018-02-16 2019-08-15 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی معیشت زعفران زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان, غوریان, پشتون زرغون, کرخ
2018-02-16 2019-08-15 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانایی فزیکی صحت
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, قلعه زال, کندوز
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمايت از زنان وكودكان مستمند افغانستان كوثر پرورشگاه کوثر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان Research for Open Budget Survey 2019 حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-12-01 2020-09-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه (Unconditional (USS مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه حفاظت محیط زیست افغانستان کاهش آلودگی آب و هوا از طریق استفاده پایدار مواد سوختی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه حفاظت محیط زیست افغانستان کاهش آلودگی آب و هوا از طریق استفاده پایدار مواد سوختی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانستان ACEP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-12-05 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانستان ACEP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-12-05 2019-07-31 تکمیل
موسسه افغانها برای انکشاف و توانائی کمک به شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-01 2019-11-30 تکمیل