جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه آقا خان برای اسکان سند مشارکت ملی معین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-18 2021-07-31 تکمیل
ابتکار اطفال توانا مکتب فاطمه خلیل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-01 2021-12-31 تکمیل
اکتید برنامه انکشاف پایدار روستاء- مرحله چهارم (تمدیدی) تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان
2018-09-30 2022-12-31 تحت کار
جاکوبس ویل اپیل خیریه طبی صحت
سمنگان فیروز نخچیر
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-01 2022-06-30 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی (NOVA- INVEST) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
کندهار دامان, کندهار
2020-09-01 2022-09-28 تحت کار
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-05-03 2022-05-02 تکمیل
دسولی ریشی برنامه بازاریابی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی اندر, دهک, غزنی, قره باغ
پکتیا احمد آباد, جاجی, زرمت, سید کرم, گردیز
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد, شينواری, چپرهار
لوگر خروار, محمد آغه, پل علم
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره
وردک جلریز, میدانشهر, نرخ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغستان, خاکریز, دامان, دند, شاه ولی کوت, نیش, پنجوایی, ژيری
زابل ارغنداب, شاه جوی, میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-01-28 2023-01-31 تحت کار
علوم اداری برای صحت ابتکار صحت شهری (UHI) صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
2017-04-01 2022-08-31 تحت کار
موسسه انکشافی توانا آموزش سریع GEC-T تعلیم و تربیه
بلخ چمتال
2020-04-01 2020-09-30 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه کاری صحی برای افغانستان -HAPA صحت
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, کوف آب, یکمگان
بغلان اندر آب, تاله و برفک, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2015-10-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروگرام تغذی ضمیموی برای اطفال وخانمهای حامله شیرده صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2018-01-05 2021-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروگرام تغذی ضمیموی برای اطفال وخانمهای حامله شیرده-کاپیسا صحت
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان بنیاد برای توانمند سازی صحت - F4H صحت
بامیان بامیان, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, خواهان, شکي, شیغنان, فیض اباد
بغلان خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2020-06-23 2025-03-31 تحت کار
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحی وارتقای میعشیت پایدار , برنامه سکتور صحت برای محوخشونت مبتنی بر جنسیت 2020 و 2021 صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
نیمروز زرنچ
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور آموزش و آگاهی در مورد داد خواهی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی Strengthen RI in Kandahar/ BPHS+ تقویه عرضه خدمات واکسین صحت
ارزگان دهراود, چوره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-06-03 2022-06-30 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان پروژه صحت مندی بادغیس صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان آموزش قالین بافی تعلیم و تربیه
کاپیسا نجراب
2018-01-01 2021-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری در مناطق با آسیب پذیری شدید - Fragile Context Program Approch مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-10-01 2022-09-30 تحت کار
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی ولایت ننگرهار ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
لشکر ترحم نیروی کاری فنی، حرفوی و قابل استخدام مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ, میر بچه کوت, کابل
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار دامان, کندهار
2017-10-01 2021-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی تسریع خاتمه رفع حاجت درفضای باز صحت
پروان شینواری
غور تولک, تيوره, شهرک
غزنی مقر
2020-05-02 2023-12-31 تحت کار
اداره تغذیه وتحصیل بین المللی پروگرام حفظ الصحه و کمک به مرغداران زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د انسانیت احساس مرستندویه موسسه 140 توزیع به یک صدو چهل فامیل مستحق مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-05-10 2020-12-31 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی یکپارچه در مناطق سخت و دشوار برای جمعیت متاثرازجنگ درولایات کندهار وزابل صحت
کندهار اسپین بولدک, میوند, ژيری
زابل قلات
2020-10-01 2022-01-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW4 مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
غزنی اندر
خوست تنی
ننگرهار آچين, بتی کوت, ده بالا, پچير و آگام
لوگر برکی برک
کنر سرکانو, شیگل و شلتان
سمنگان روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز علی آباد
وردک سید آباد, نرخ
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, نهرین, پل خمری
پنجشیر حصه اول, پریان
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ, خلم, دولت آباد, شهرک حیرتان, مرمل, کلدار
فراه فراه
هلمند ناد علی
کندهار پنجوایی
جوزجان خانقاه
2020-09-01 2024-08-30 تحت کار
ودان افغانستان کمک به مردم فقرترین TUP زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه
2019-09-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان تقویت نقش قانون در افغانستان برای بهبود دسترسی زنان و دختران به عدالت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-01 2023-11-30 تحت کار
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه ملی میثاق شهروندی زیر بینا
زابل ترنگ و جلدک, قلات
2017-05-17 2021-01-08 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته شامل سازی مردان در مراقبت از صحت مادر و کودک صحت
وردک سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر
2019-08-12 2022-12-31 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل صحت روانی اجتماعی برای اطفال بیجاشده داخلی صحت
هرات انجیل, زنده جان, هرات, گذره
2017-07-01 2022-09-30 تحت کار
موسسه مطالعات اقتصادی و صلح فراتر ازمرزها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-20 2021-03-31 تکمیل
موسسه پیشرفت اقدامات عملی Third Party Consulting Services مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2021-07-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-05-01 2024-03-31 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان پروژه واکنش اضطراری COVID-19 و آماده سازی سیستم های بهداشتی افغانستان صحت
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2020-08-03 2024-03-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحی اساسی وعرضه مجموعه صحی شفاخانه ئی درولایت پکتیکا صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه بازار یابی اجتماعی افغان پروژه بقایی نتایج صحی از طریق سکتوری خصوصی صحت
کابل کابل
2016-06-15 2021-12-31 تکمیل
موسسه رسانه سلام افغانستان Rooted In Trust پروژه ریشه در اعتماد حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-15 2020-12-18 تکمیل
دالمواسات خیریه موسسه امبولانس خدمتونه صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان ادغام مجدد بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان با فراهم اوری فرصت های اقتصادی در جوامع میزبان در زون غرب مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کشک (روبات سنگی)
فراه فراه
2019-10-15 2024-09-30 تحت کار
موسسه رسانه سلام افغانستان Information Safe Lives نجات زندگی توسط اطلاعات حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-20 2021-08-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه کلینیک اطفال کارگر خیابانی صحت
هرات هرات
2016-01-01 2022-12-31 تحت کار
موسسه بهزیستی تحرک پروژه ملاریا صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه برنامه تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان – مرحله سوم - GEWEP III مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, فرزه, میر بچه کوت, کابل
کندهار کندهار
2020-03-01 2025-02-28 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت وقایه ، تداوی و محو مرض ملاریا صحت
پکتیکا اورگون, اومنه, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, مته خان, نيکه, وازه خوا, یحی خیل, یوسف خیل
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, دوه مندی, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-04-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت (TSFP Parwan) پروگرام متمم تغذی صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت (TSFP PAKTIKA) پروگرام متمم تغذی صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان تسریع رفاه در آسیای مرکزی وجنوبی-Accelerate Prosperity in Central and South Asia مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, بهارک, شیغنان, فیض اباد, کشم
کابل کابل
2020-12-20 2023-12-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت (TSFP KHOST) پروگرام متمم تغذی صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-01-01 2021-12-30 تکمیل