جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ورلد ویژن انترنشنل بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات صحی در ولایت هرات و بادغیس صحت
هرات ادرسکن, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, پشتون زرغون, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, گذره
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2022-08-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه های اضطراری مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-12-17 2021-02-17 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ظرفیت سازی WASH تعلیم و تربیه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2016-10-01 2023-09-30 تحت کار
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-12-15 2021-06-15 تکمیل
موسسه نجات دادن حیوانات کوچک کابل نجات دادن حیوانات کوچک کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-05-07 2020-12-29 تکمیل
خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز ابتکار صحت شهری UHI صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
ورلد ویژن انترنشنل انکشاف معیشت های پایداربرای بهبود امنیت غذایی خانواده ها درولایت غور (Climate Change) زراعت ، مالداری و آبیاری
غور چغچران
2020-11-01 2022-10-31 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری دسترسی به خدمات صحت باروری ومحصولات با کیفیت صحت باروری و صحت مولده. صحت
ننگرهار دره نور
کندز دشت ارچی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ دهدادی, مزار شریف, چار بولک, چمتال
هلمند ریگ خانشين, موسی قلعه
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان تاثیرات محلی مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان
2020-06-30 2024-10-31 تحت کار
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان پروژه صحت مندی بادغیس صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایمرجنسی واش صحت
کندهار میوند
2020-03-01 2020-06-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم و تربیه حالت اضطرار برای اطفال آسیب دیده از آفات طبیعی و انسانی تعلیم و تربیه
کابل ده سبز, سروبی, کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2018-12-01 2022-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال بالا بردن سطح فرهنک مقاومت پذیری در جوامع متاثر شده از حوادث و جنگ ذریعه پاسخدهی همه جانبه ای کاهش خطرات حوادث، حفاظت اطفال، صحت و تغذیه، و پاسخدهی به حالات اضطراری در 14 ولایت افغانستان صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-09-24 2022-03-23 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب غورماچ, قیصار
لغمان مهتر لام
کابل سروبی
2020-09-01 2021-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری در مناطق با آسیب پذیری شدید - Fragile Context Program Approch مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-10-01 2023-09-30 تحت کار
موسسه پيام نو براي زنان افغان تقویت مشارکت مردم در فعالیت های مدنی و حکومتداری شهری و شاروالی حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
2019-11-01 2020-06-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک پروگرام ماین پاکی و مهمات کلستر 2020-2024 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
بلخ مرمل, کلدار
2020-09-01 2023-08-31 تکمیل
بنیاد اقا خان اثر گذاری محلی -local Impact مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب
بدخشان اشکاشم, بهارک, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, کوف آب
تخار خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, چاه آب
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کابل کابل
2019-11-01 2024-10-31 تحت کار
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مبارزه علیه بچه بازی و محوه معافیت از مجازات مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-30 2022-12-31 تکمیل
موسسه بازار یابی اجتماعی افغان پروژه بقایی نتایج صحی از طریق سکتوری خصوصی صحت
کابل کابل
2016-06-15 2022-09-15 تکمیل
اطفال به ما نیاز دارند خدمات صحی برای اطفال مریض زخمی و بی بضاعت صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
فیروز کوه ﻣرﻣت و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎرون ﺳرای ﻗرن 19 در ﺷﮭر ﺑﺎﻣﯾﺎن زیر بینا
بامیان بامیان
2020-01-01 2022-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید حمایت اینده زنان افغانستان توسط توانمند سازی اقتصادی تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, رودات
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-06-01 2025-07-31 تحت کار
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژی دتطبیق مرحله زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
کابل کابل
2020-03-01 2022-12-28 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری عرضه خدمات صحت باوری و حقوق صحت مولده برای افراد دارای معلولیت صحت
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-01-01 2025-12-31 تحت کار
ماین پاکی کشور سویس پاکسازی مناطق مرزی از ماین های منفجر ناشده در ولایت بدخشان (S-PMWRA-20-GR-0011) مصئونیت اجتماعی
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, کوف آب
2020-03-01 2023-05-31 تکمیل
خیریه نور افغان - استرالیا توزیع مواد غذایی و غیر غذایی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان حمایت از لیسه و یتیم خانه حضرت محمد در شهر غزنی ، افغانستان APR تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2020-03-01 2023-03-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بغلان (IDA) صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2020-05-03 2022-02-28 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کاهش شیوع مرگ و میر از سبب پشه ملاریا- UNDP-Malarya صحت
تخار بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-01-01 2023-12-31 تحت کار
فیروز کوه حمایت از کارهای موسسه فیروز کوه (Impact) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی انعطاف پذیری و کاهش پراگنده گی در برابر وضعیت اقلیمی و فرصت های معیشتی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
اکتید برنامه انکشاف پایدار روستاء- مرحله چهارم (تمدیدی) تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان
2018-09-30 2023-03-31 تکمیل
ابتکار اطفال توانا فروزان فند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2022-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر یکجا سازی موسسات داخلی با موسسات بزرگ بین المللی جهت تشریک ظرفیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2015-02-15 2024-03-31 تحت کار
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان برنامه های ادبی-فرهنگی به حمایت از آزادی بیان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها ولسوالی خانچهارباغ تعلیم و تربیه
فاریاب خان چارباغ
2019-07-01 2022-09-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های مرکز تعلیمی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2020-01-01 2022-09-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه حفظ الصحه تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2020-10-01 2022-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW4 مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
غزنی اندر
خوست تنی
ننگرهار آچين, بتی کوت, ده بالا, پچير و آگام
لوگر برکی برک
کنر سرکانو, شیگل و شلتان
سمنگان روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز علی آباد
وردک سید آباد, نرخ
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, نهرین, پل خمری
پنجشیر حصه اول, پریان
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ, خلم, دولت آباد, شهرک حیرتان, مرمل, کلدار
فراه فراه
هلمند ناد علی
کندهار پنجوایی
جوزجان خانقاه
2020-09-01 2024-08-30 تحت کار
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Seasonal Support مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, سوکی, غازی آباد, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
2020-02-01 2020-05-31 تکمیل
دسولی ریشی برنامه بازاریابی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی اندر, دهک, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا شرن, مته خان, نيکه, یحی خیل, یوسف خیل
پکتیا احمد آباد, جاجی, زرمت, سید کرم, گردیز
ننگرهار بتی کوت, ده بالا, شينواری, پچير و آگام
لوگر خروار, محمد آغه, پل علم, چرخ
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, چهار دره
وردک جلریز, سید آباد, میدانشهر, نرخ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, نهر شاهی, کلدار
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغستان, خاکریز, دامان, دند, شاه ولی کوت, غورک, معروف, نیش, پنجوایی, ژيری
زابل ارغنداب, شاه جوی, شهر صفا , میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-01-28 2023-09-30 تحت کار
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ایجاد کورس سواد آموزی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-09-09 2021-09-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4130 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-04-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف نظارت از اعمار تعمیر 16 صنفی مکتب امام حسین و ایجاد سیمینار های ارتقاء ظرفیت در مکاتب - BMZ4973 تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2022-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار بتی کوت
2019-10-16 2020-04-15 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی Strengthen RI in Kandahar/ BPHS+ تقویه عرضه خدمات واکسین صحت
ارزگان دهراود, چوره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-06-03 2023-01-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه تقویت سیستم محافظت اطفال مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه, پشتون کوت
ننگرهار رودات, سرخ رود
2019-01-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت تقویت و افزایش وقایه و مدیریت واقعات ملاریا برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان صحت
پکتیکا اورگون, اومنه, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, مته خان, نيکه, وازه خوا, یحی خیل, یوسف خیل
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, دوه مندی, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-04-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحت طفل و مادر در ولایت پکتیکا صحت
پکتیکا شرن
2020-01-01 2023-12-31 تحت کار