جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
شبکه انکشافی باختر برنامه تغذی ضمیموی(TSFP) صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان ایجاد محیط فراگیر، توسعه پاسخگوی و بهبود حسابدهی بین اراکین دولت، قدرتمندان محلی و جوامع حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
2020-12-24 2021-09-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های موسومی یا Seasonal Support مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, بتی کوت, خوگیانی, در بابا, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, پچير و آگام, چپرهار, کوت, گوشته
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
موسسه هنری و فرهنگی بابا نمایشگاه کتاب و کتابخوانی سیار تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-12-15 2021-02-02 تکمیل
موسسه دست کمک به زنان جوانان برای تغیر اجتماعی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-10 2021-02-10 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل محافظت اطفال-AHF CHILD PROTECTION صحت
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-11-15 2021-03-31 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان برنامه تبادل افکار رهبران جوان افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-01 2022-09-30 تکمیل
مادران برای صلح-ورپرونس مبایل کلنیک صحی میانجوی صحت
کابل قره باغ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی دختران و پسران به مکاتب و صنوف محلی بهبود یافته و مصؤن در ولایت بلخ (AHF EiE Project) تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بلخ (IDA) صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-06-04 2021-06-03 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په سخت ژمي کې د زیان منونکی کورنیو سره مرسته-۲ مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-12-24 2021-01-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت پروگرام ماین پاکی و مهمات کلستر 2020-2024 مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب
2020-12-01 2022-01-31 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری کمک مواد غذایی برای مردم بی بضاعت ،عملیات های ریگان سوختگی ، لب چاک ، کام چاک،حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق صحت
کندز کندوز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ماین پاکی کشور سویس پاکسازی مناطق مرزی از ماین های منفجر ناشده در ولایت بدخشان (S-PMWRA-16-GR-1007) مصئونیت اجتماعی
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, کوف آب
2018-01-01 2020-02-29 تکمیل
ماین پاکی کشور سویس پاک سازی سرحدات میان افغانستان و تاجکستان از وجود ماین های منفجر ناشده (AFG-FSD-BDK-019) مصئونیت اجتماعی
بدخشان خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, کوف آب
2020-01-01 2021-03-04 تکمیل
کمک های بشری و انکشافی برای افغانستان خدمات ابتدایی صحی ولایت رابل صحت
زابل شاه جوی, قلات
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خیریه و تعلیمی زابلی تعلیم وتربیه دختران از طریق مکتب نسوان خیریه عبدالمجید زابلی سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل ده سبز
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خیریه و تعلیمی زابلی انستیوت قابلگی سال (2020) صحت
کابل ده سبز
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه کمک مستمری برای خانوداه های تحت پوشش موسسه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-01-01 تکمیل
موسسه تدریس برای افغانستان (تدریس برای افغانستان ) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سرخ پارسا, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, سرخ رود, کامه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کنسرن ترمیم سرپناه و ساخت سرپناه های موقت و تشناب ها برای فامیل های آسیب دیده از جنگ در شمالشرق افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان جرم, وردوج
تخار اشکمش, تالقان, خواجه غار
2020-05-01 2021-03-31 تکمیل
همکاری های جهانی آب زراعتی, گذر محکمه زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم پروگرام جهانی گندم سال 2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی تهیه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش قالینبافی به خانم ها مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-07-01 2020-10-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای ایتام بیوه زنان و مردم نیاز مند مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
زنده گی برای اسایش و ترقی توزیع گوشت قربانی مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-06-01 2020-10-31 تکمیل
همکاری های جهانی محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همبستگی زنان برای عدالت خدمات روان درمانی با قربانیان شکنجه بیورن از زندان صحت
کابل استالف, بگرامی, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروشگاه اطفال مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی غذا در مقابل کار برای خانم ها مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب کمک های اولیه غذایی به فامیل های اسیب دیده در ولسوالی های آچین و مهمند دره ولایت ننگرهار (A-06535) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, مومند دره
2020-10-11 2021-04-10 تکمیل
موسسه ماین پاکی برای افغانستان ماین پاکی کاپیسا-۲۵ مبارزه با حوادث (اضطراری)
خوست تنی, خوست, نادر شاه کوت, گربز
بغلان اندر آب, ده صلاح, پل حصار
کاپیسا نجراب, کوه بند
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان پروگرام تعلیمات ابتدائی غیر رسمی و حرفوی برای اطفال و زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی مساوات خدمات صحی صحت
بلخ چار کنت
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
همکاری های جهانی محبس زنان و اطفال مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
اکتید تامین پول نقد اضطراری برای کمک های غذایی در ولایت سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, روی دو آب
2020-12-03 2021-06-02 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی مراقبت های قبل از ولادت صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی تغذیه برای اطفال و مادران بارداروشیرده صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های دانا بسته کمک های نقدی زمستانی موسسه کمک های دانا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-11 2020-12-13 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف کمک مواد غذایی به 320 فامیل بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ مزار شریف
2020-12-21 2021-02-21 تکمیل
همکاری برای اطفال معیوب کابل Pro Bambini Di Kabul PBK تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه سبز جوانان افغانستان حفظ محیط زیست؛ رشد اقتصاد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی ارتقاء تعليمات زراعتي تعلیم و تربیه
کابل پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی برای رفاه زنان و اطفال برنامه مربیگری زنان در تحقیقات زراعتی (گرین) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خدماتی و انکشافی مساوات توزیع رایگان مواد درسی تعلیم و تربیه
بلخ چار کنت
2020-06-14 2020-12-26 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه فیز سوم پروژه توانمند سازی ازطریق تعلیم وتربیه در افغانستان - EEA III تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
غزنی غزنی
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا گردیز
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2018-01-01 2021-06-30 تکمیل
انکشافی و خیریه اریوب تداوی رایگان مریضان در کلینک های احمد خیل SHC مندهیرSHC و سپین غرBHC صحت
پکتیا جاجی, لاجه احمد خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل