جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه شهدا فراهم نمودن محیط یا فضای بهتر آموزشی برای اطفال افغانستان و نظارت از تعمیر ساختمان مکتب متوسطه دخترانه لزیر تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
2020-12-01 2021-11-30 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک پروگرام ماین پاکی و مهمات کلستر 2020-2024 مصئونیت اجتماعی
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
بلخ مرمل, کلدار
2020-09-01 2023-08-31 تحت کار
موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند دیزاین های جدید خیاطی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-11-02 2021-02-28 تکمیل
نریوال مسلم هندز حمایت از ایتام مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار جلال آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای اطفال سوء تغذیه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
شلتر فار لایف کمک های زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
تخار تالقان
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
ودان افغانستان مردم به نیازمندی خاص (PSN) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار تحقیق در مورد اقتصاد محلی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار در بابا, شیرزاد
هرات کهسان
فراه قلعه کاه
کندهار اسپین بولدک
2020-11-18 2021-01-31 تکمیل
موسسه دست کمک به زنان بورسیه تحصیلی برای جوانان 2020 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان توزیع مواد غذایی - برنج سویا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-11-21 2021-01-21 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توزیع مواد غذایی حمایت های فصلی کوید برای کوید ۱۹ مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح Leadership Development Institute Sheberghanانستتیوت انکشاف رهبر تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2021-01-01 2021-12-31 تحت کار
کنسرن : برنامه بالا بردن سطح فرهنگ مقاومت پذیری در جوامع متاثر شده از حوادث جنگ، حفاظت اطفال، صحت و تغذیه، و پاسخدهی به حالات اضطراری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2020-09-24 2022-03-31 تحت کار
نریوال مسلم هندز توزیع و غرس نهالهای درخت میوه ولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر اسد آباد
2020-11-25 2020-12-25 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان ارسال پول نقد مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان بهارک, جرم, فیض اباد
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت با اطفال روی جاده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-20 2020-12-30 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت برای خانواده های نیازمند و بی بضاعت ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-11-20 2020-12-10 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان پروژه نشراتی رحمت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان حفظ الصحه و نظافت WaSH صحت
کابل استالف, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه باسازی تفریګاه برای اطفال مکاتب. تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, کوز کنر
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان توافق نامه همکاری زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی کنترول امراض ملاریا صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, چپه دره
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان دوره آموزشی تربیت مشاور روانشناس-فاز1 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-01 2020-05-15 تکمیل
کریتاس جرمنی کمک های بشر دوستانه،صحت طفل مادر، تداوی معتادین ،بهبود وضیعت اب وهوا و اموزش حرفوی برای مردم اسیب پزیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان تفتیش اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-29 2020-12-15 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان ارتقای نظارت اجتماعی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-04-22 2020-12-15 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کويد ١٩ - خدمات آب و بهداشت(WASH) و کمکهای نقدی در شمال و جنوب افغانستان-۲۰۱۷ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, اندخوی, قیصار, میمنه, پشتون کوت
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
کندهار اسپین بولدک, کندهار
زابل میزان
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ارزگان ترين کوت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-08-01 2022-07-31 تحت کار
موسسه خدمات اجتماعی رفاهی آگاهی دهی در ارتباط کرونا-19 صحت
پروان چاریکار
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل بگرام, ده سبز, پغمان
بلخ بلخ, دهدادی
2020-04-01 2020-08-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز حفر چاه های نیمه عمیق و آبرسانی ولایت ننگرهار ۲۰۲۰ مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تطبیق استراتیژی دادخواهی منطقوی برای نهادهای جامعه مدنی جنوب آسیا :افغانستان” مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-08-07 2020-12-15 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان بلند بردن سطح آگاهی شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی در مورد تدارکات در بخش زیربنا حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-18 2020-06-30 تکمیل
افغان اید زنجیره ارزش گندم زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, بهارک, کشم
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه مکتب ابتدایه درمان (2020) تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان بلند بردن سطح آگاهی شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی در مورد تدارکات عامه و فرصت های احتمالی در بخش زیربنا حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-02-18 2020-06-15 تکمیل
انکشافی افغان AD336-20-NCA-115 | تقویت و بلند بردن ظرفیت شوراهای محلی صلح - Strengthening Peacebuilding Shuras Capacity مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه مرکز جامع صحی (2020) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) کورس های آماده گی کانکور 2020 تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان ورث
2020-01-01 2020-06-01 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ارزیابی چند سکتوره افغانستان 2020 مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, چهار سده
هرات انجیل, غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-26 2020-09-09 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پلان پروگرام بشری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان شهر بزرگ
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کمک اضطراری مواد غذايی به جمعيت بيجا شده گان متاثر از کوید-۱۹ در غرب افغانستان-۲۰۲۳ مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, کرخ
2020-05-15 2020-08-20 تکمیل
موسسه کمک برای ایتام تعلیمات حرفوی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع کمک های بلاعوض مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خوگیانی, دره نور, لعل پور, مومند دره, کامه
لغمان علی نگار
بدخشان فیض اباد
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا حمایت اقتصادی از خانواده های آسیب پذیر و زنان سرپرست خانواده از طریق ابتکار عمل زنبورداری مصئونیت اجتماعی
دایکندی کيتی
2020-09-01 2022-04-30 تحت کار
مؤسسه افغانها برای فردا کرونا و آماده گی برای برگشت مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-08-01 2021-01-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب کمک های آسایش جهانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه نارنجی سیار موسسه فرهنگی و خدماتی چهار مغز (Charmaghz Orange Mobile Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی عرضه خدمات به سویه BHC سچک صحت
بامیان یکاولنگ
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه الغرافه مکتب ۱۲ صنفی همرای تجهیزات کمپیوتری، کتابخانه در بالا بولوک تعلیم و تربیه
فراه بالابلوک
2019-10-06 2020-10-06 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان نظارت ، ارزیابی و راپور دهی از اجرای پروژه های WFP مصئونیت اجتماعی
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل