جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
بریمن تقویت ساختار های محلی در بخش حفظ الصحه پایدار در افغانستان زیر بینا
کابل کابل
2020-01-01 2022-12-30 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ولسی تړون مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2018-01-27 2021-06-26 تکمیل
انکشافی افغان AD338-20-NOV-28 | کمکهای حفظ الصحه و بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا - DEC Coronavirus Appeal Fund مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی میرامور
2020-06-14 2021-02-28 تکمیل
موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند اموزش نظارت و ارزیابی پروژه در ولایت بامیان حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا کورس کودینگ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان تقویت رهبری جوانان از طریق گفتمان های اجتماعی حکومت داری خوب
فراه انار دره, بالابلوک, خاک سفید, شیب کوه, پرچمن, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, مقر
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ولسی تړون مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2017-05-02 2021-06-30 تکمیل
موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها سواد آموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کورس زبان انگلیسی و کمپیوتر تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کورس آموزش زبان انگلیسی مکتب میش تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
2019-05-01 2021-04-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا مرکز حمایه تربیه معلم تعلیم و تربیه
بلخ دولت آباد
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا برنامه ازدواجهای قبل از وقت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-06-30 2020-12-30 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي تقویت مقاومت جامعه از طریق اقدامات مشارکتی برای کاهش خطرات محافظت و مدیریت گدام و توزیع مواد اولیه کمک رسانی در مناطق شمالی و شمال شرقی مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حقوقی و مشورتی نوین آموزش وظرفیت سازی خانم ها برای حرفه مصئونیت اجتماعی
بلخ دهدادی
2020-08-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه باز سازی نو بهار توزیع قرطاسیه به اطفال یتیم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-12-06 2020-12-08 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د ټولنی حفاظتي تدابیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, خیوه, سرخ رود, کامه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی تهیه گزارش بررسی اقتصادی افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-03-25 2020-07-28 تکمیل
انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی برسی فقر در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-15 2021-05-30 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه تریننګ های حرفوی و مسلکی برای عودت کنندګان افغان(TVET) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد
2019-12-08 2021-02-12 تکمیل
موسسه شهدا آشیانه دخترانه و پسرانه سمر (2020) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا آشیانه دخترانه سمر جاغوری (2020) مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا آشیانه پسرانه سمر جاغوری (2020) مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی پشتروق (2020) صحت
دایکندی خدیر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی چوچان (2020) صحت
دایکندی شهرستان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه همکاری آسترالیا برای بهبود معیشت در جوامع دهاتی افغانستان-AACRS زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان شیخ علی
سمنگان خرم و سارباغ
کندز خان آباد, علی آباد
بامیان ورث, پنجاب
بدخشان شکي
تخار تالقان, کلفگان
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, پل خمری
کابل کابل
2018-12-20 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان پروژه پایداری اقتصادی جوامع افغانستان -ACES مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
بامیان بامیان
بدخشان اشکاشم, جرم
تخار ورسج, چاه آب
کابل کابل
2017-10-01 2021-04-30 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروژه معافیت شهری در شش شهر (ولایت قندهار) صحت
کندهار کندهار
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
جامعه کمک کننده جورج دیخنتریتر شفاخانه خانم ایرینا سلیمی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی چهار اسپان (2020) صحت
دایکندی شهرستان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی میش (2020) صحت
دایکندی نیلی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی کمیتی(2020) صحت
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا کلینیک صحی فرعی گلستان (2020) صحت
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حقوق بشر و محو خشونت صدای اقلیت های غیرقالب در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-17 تکمیل
پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان مصارف اداری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه احياي صحت و جامعه افغاني تقویت ظرفیت ها و بهبود د سترسی به فرصت های تامین معیشت برای ترویج همبستگی اجتماعی و ادغام مجدد عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل قره باغ, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شهدا شفاخانه شهدا جاغوری (2020) صحت
غزنی جاغوری
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه خدمات صحی ۱۵ تیم های سیار در ۱۲ ولایت افغانستان صحت
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-05-01 2021-02-28 تکمیل
حفاظت اطفال افغان پرورشگاه اطفال (2020) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه انتخابات آزاد و دیده بان شفافیت توزیع مواد اګاهی عامه AEITI حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-15 2020-10-20 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون مرکزی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی خیریه تولنی موسسه د هېواد په لرې پرتو سیمو کې له پوهنې سره مرسته - درېیمه مرحله تعلیم و تربیه
غور چغچران
کاپیسا تگاب
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
د افغانی خیریه تولنی موسسه د ښځې د هر اړخیزې ځواکمنتیا او پرمختگ پروگرام تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه اشتغال زایی/کارموندنه (EZ-KAR) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-10-28 2023-10-27 تحت کار
جامعه کمک کننده جورج دیخنتریتر شفاخانه خانم ایرینا سلیمی صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بهار كار پروزه معیشتی و زراعتی خانواده های روستای زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, پنجاب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بهار كار مرکز حمایوی زنان ولابت بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بهار كار مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز مکتب مسلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کلینک BHC فامیلی های پلچرخی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل