جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی جهت پاسخدهی به حوادث مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان
2020-11-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مساعدت های بین المللی عودت ادغام مجدد مساعدت های بین المللی عودت و ادغام مجدد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی چندگانه صحت و محافظت و مکانیسم هماهنگی برای جوامع متاثرازجنگ درولایت کندهار صحت
کابل قره باغ, کابل
کندهار شاه ولی کوت, میوند, ژيری, کندهار
2020-05-15 2021-04-14 تکمیل
بین المللی برای معلولین بازتوانی فزیکی، حمایت روانی-اجتماعی و خدمات اګاهی دهی از خطرات ماین برای اجتماع، بی جا شده ګان داخلی، برګشت کننده ګان و دیګر افراد که توسط اسلحه متعارف و/یا جنګ در افغانستان متضرر شده باشد. صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
کندهار ارغنداب, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2019-01-15 2022-03-31 تکمیل
موسسه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان فراهم ساختن امکانات/موقع اشتراک در جلسات، کنفرانس ها، ورکشاپ ها برای تاجران افغان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی صحتمندی صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروژه COVID-19 در پاسخ به حالات اضطرارای و آمادگی سیستم های بهداشتی افغانستان در ولایت قندهار. Afghanistan COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project in Kandahar Province صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-12-03 2021-06-30 تکمیل
انکشافی افغان AD340-20-WFP-17 | ارایه کمک به متاثرین کوید-۱۹ توسط توزیع پول نقد - Response to COVID-19 Impacted Population - Cash Based Transfers مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
انکشافی افغان AD330-20-NCA-110 | تهیه آب آشامیدنی، اعمار تشنابها و حفظ الصحه (واش) - WASH-RIDPsHC مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تکمیل
موسسه خيريه جوانان براي زندگي سعادت مند جامعه افغان توزيع قرطاسيه تعلیم و تربیه
هلمند لشکرگاه
2020-02-01 2020-02-05 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان چالشهای تعلیم دختران تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
مکتب قریه سبز کومک برای خوراکی برای غریب از خاطر کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
هلمند ناد علی
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان انکشاف جندر و حق زنان در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2021-05-31 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان ضد عفونی کردن وسایط باربری در مرز افغانستان و پاکستان(تورخم و اسپین بولدک) صحت
کندهار اسپین بولدک
2020-06-05 2020-09-15 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان برنامه آموزش سریع برای دختران از مکتب باز مانده تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های مردم ناروی نظارت از برنامه های CWD USDOS در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, چاریکار, کوه صافی
فاریاب میمنه
خوست خوست, موسی خیل
پکتیا جاجی, گردیز
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, شينواری, پچير و آگام, کامه
لوگر محمد آغه, پل علم
لغمان علی شینگ, مهتر لام
کنر خاص کنر
نورستان دوآب, وايگل
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
بغلان اندر آب, تاله و برفک, خنجان, ده صلاح, دوشی, نهرین, پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, نجراب
پنجشیر انابه, بازارک, رخه, پریان
هرات هرات
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, موسهی, چهار آسیاب, کلکان
بلخ بلخ, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی
فراه فراه
هلمند لشکرگاه, نهر سراج, کجکی
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2017-09-27 2021-06-23 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان جمع آوری آمار و ارقام در مورد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان زیر بینا
کابل کابل
2020-09-16 2020-12-15 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان حمایت از پالیسی سازی در بخش تجارت افغانستان زیر بینا
کابل کابل
2020-12-16 2021-09-15 تکمیل
افغان زده کری مرستندویه موسسه کانکور امادګي تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
افغان زده کری مرستندویه موسسه ترمیمکاري مکتب تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک پروژه اظطراری پاسخ به کوید 19 در افغانستان صحت
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور دولت یار, دولینه, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, کشک (روبات سنگی)
2020-03-10 2021-03-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په کونړ او نورستان ولایتونو کې د خوراکې توکیو د ویش( د بیړنیو مرستو پروژه ) مصئونیت اجتماعی
کنر غازی آباد, ناری, چپه دره
نورستان برگ متال, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-11-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ اقدام به سوی هماهنګی وامور بشردوستانه صحت
کابل کابل
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه برگزاری دوره آموزش برای واکسیناتوران صحت
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-10-01 2021-12-31 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان پروگرام فراهم آوری سهولت سرمایگذاری در افغانستان (AICP) زیر بینا
کابل کابل
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک اداره همکاری های توسعه وی بین المللی سویدن (SIDA) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, جلال آباد, مومند دره, چپرهار
کنر اسد آباد, دره پیچ
سمنگان خرم و سارباغ
وردک سید آباد
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول
بلخ مرمل, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, شاه ولی کوت, میوند, کندهار
2018-01-01 2023-06-13 تکمیل
سوزو انترنشنل مصارف اداری دفتر کابل موسسه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مید ایر AFG203 پاسخ دهی مدغم یافته با حالات اظطرار برای مردم آسیب پذیر در ولایت های ارزگان وکندهار افغانستان صحت
ارزگان ترين کوت
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک EXCEL II - بهبود مصؤنیت غذایی برای خانواده های فقیرروستائی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ
2018-01-01 2021-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته توسعه و انکشاف خدمات با کیفیت بازتوانی فزیکی در افغانستان (دوم) صحت
بلخ مزار شریف
2019-07-10 2022-07-09 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ایجاد شهروندی فعال و برابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-01-01 2022-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ایجاد محیط آموزشی سالم برای اطفال محروم از دسترسی به تعلیم و تربیه در یکاولنگ       تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2018-01-01 2022-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته صحتمندی صحت
نورستان دوآب
سمنگان ایبک
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه پاسخ دهی اضطراری کوید ۱۹ در افغانستان و آمادگی سیستم صحی در وردک صحت
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2020-05-02 2024-03-31 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه پاسخ دهی اضطراری کوید ۱۹ در افغانستان و آمادگی سیستم صحی در پنجشیر،‌کاپیسا، پروان صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
2020-05-27 2024-03-31 تحت کار
سوزو انترنشنل SOZO Kabul Training Capacity Building Centerter مـرکزآموزشي وارتقآ ظرفيت ومهارتها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
سوزو انترنشنل مـرکـزفــراگيري آموزش وتعليم وتربيه اطفال يتيم ، ّط سرّرست وبي بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل (Recovery, Reintegration, and Resilience (R3 برنامه بهبود ادغام مجدد و مقاومت در افغانستان صحت
نیمروز زرنچ
فراه فراه
2020-07-15 2021-03-31 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان تقویت حکومت داری خوب در هرات حکومت داری خوب
هرات هرات
2020-02-01 2021-01-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان د برکاشکوت د کانال او حفاظتی دیوال جوړول زیر بینا
ننگرهار خیوه
2020-12-01 2022-09-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات EX154پاسخ گویی کوید-19 و بهبود برنامه در ولایت لوگر و پکتیای افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
2020-08-09 2022-04-23 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر پروژه ماین پاکی بامیان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, کهمرد
2020-04-27 2021-10-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EX3 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
فراه فراه
کندهار ژيری
2020-11-01 2021-10-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW1 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غور چغچران
خوست خوست
لوگر محمد آغه
کنر چپه دره
نورستان برگ متال
سمنگان ایبک
کندز کندوز
هلمند ناد علی
کندهار کندهار
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (EC479) برنامه مدغم اضطراری در ولایات کابل، هلمند، بادغیس، هرات، لغمان، خوست ننګرهار در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-04-01 2021-07-30 تکمیل
ام اس ای مؤسسه انتخاب های صحت باروری عرضه خدمات صحت باروری و صحت مولده صحت
فاریاب میمنه, گرزیوان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
اعتماد به تعلیم وتربیه بلند بردن سطح دانش شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
لیپکو پروگرام کنترل جذام و توبرکلوز صحت
دایکندی شهرستان
غور لعل و سرجنگل
غزنی جاغوری, مالستان
بامیان 1یکاولنگ, ورث, پنجاب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2021-10-30 تکمیل
هاجر افغانستان توانمندسازی زنان برای آینده بهتر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
امداد بازسازی برای افغانستان د مثمر و غیر مثمر بوتو قوریه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار چپرهار
2020-01-01 2025-12-31 تحت کار