جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دسولی ریشی کشاورزی و توسعه روستایی مبنی بر جامعه-دسترسی بر بازار بین المللی(CBARD-AIM) زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار آچين, جلال آباد, خوگیانی, رودات, چپرهار, کوت
کابل کابل
فراه خاک سفید, فراه, پشت رود
بادغیس بالامرغاب, جوند, غورماچ, قلعه نو
2019-10-08 2023-03-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پروژه سهولت غذایی برای فامیل های بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل
2020-07-02 2020-10-15 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان صحتمندی جوزجان صحت
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان صحتمندی سرپل صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2019-01-01 2021-07-30 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ کلدار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران جهت آگاهی‌دهی و استفاده معلومات درست در مورد کوید 19 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-23 2021-02-15 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران جهت آگاهی‌دهی و استفاده معلومات درست در مورد کوید 19 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-09-20 2021-10-20 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان زمینه‌سازی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران جهت آموزش و کسب مهارت در خبرنگای صلح مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بهبود بخشیدن به حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-07-01 2022-06-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان جوانان و صلح مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کندز کندوز
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
کندهار کندهار
2020-03-01 2021-12-31 تکمیل
اتحادیه کمک ادغام بیجاشدگان داخلی در ولایات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بلخ بلخ, دهدادی, شولگره, نهر شاهی, چمتال
جوزجان شبرغان
2017-11-01 2021-10-31 تکمیل
اتحادیه کمک پروژه ادغام بیجاشدگان داخلی در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
2020-01-01 2021-10-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تدویر سیمینار های میتودلوژی (روشهای جدید تدریس) برای معلمین (ولایت کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل میر بچه کوت, کابل, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان مراکزآموزشی و تدویر کارگاههای آموزشی ( ولایت هرات) 2020 تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, کهسان, گذره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان پروژه انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, جرم, فیض اباد, يفتل سفلى
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان پروژه انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, زرنچ, کنگ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 100 قطعه یی مرغهای تخمی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار دامان, پنجوایی
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه برنامه آگاهی عامه بمنظور ویروس کرونا و توزیع بسته های مواد غذایی و حفظ الصحه مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار بهسود
2020-04-27 2020-08-17 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کمک های اضطراری،حمایتی تعلیمی،فرهنگی و WASH تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, سرخ رود
کنر دره پیچ, سوکی, مرور
2019-06-17 2020-07-16 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور کمک های عاجل متضررین ویروس کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-15 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی چشم صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کنر اسد آباد, غازی آباد
کابل کابل
2020-10-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان د سوداګرۍ مهارتونو ښه کولو له لاری د میرمنو ځواکمن کول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2020-12-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه مصارف اداری پروژه ها تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه پروگرام غذایی متمم صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, میرزکه, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
داکار حمایت از شبکه بازار اقتصادی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-06 2020-08-31 تکمیل
موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید آموزش با کیفیت در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
دایکندی خدیر, سنگتخت, نیلی
غور لعل و سرجنگل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه تریننګ های حرفوی و مسلکی برای عودت کنندګان افغان(TVET) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید
هرات انجیل
کابل ده سبز
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-09-12 2021-07-11 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کورس سواد آموزی برای خانم ها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس برنامه زنان جسور در تجارتDWB مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان مردم به نیازمندی خاص (PSN) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, نازیان, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی چاه های نیمه عمیق مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی کاهش مرگ ومیر و مریضی زنان و اطفال و دیگر افرادی که در مناطق مشخص شده ولایت کنر زندگی می کنند صحت
کنر اوته پور, دره پیچ, چپه دره
2020-12-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه اولویت عاجل کمک های طبی بین المللی آمادگی و پاسخگوی برای آمراض ناشی از ویروس کرونا در مناطق و آسیب دیده شرقی افغانستان صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, خوگیانی, شينواری, مومند دره, چپرهار, کوت, گوشته
لغمان علی شینگ
کنر آسمار, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, ناری, چپه دره
نورستان وايگل
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه حمایت تغذی در حالت اضطرار برای بیجاشدگان/بازگشته گان و جوامع بومی در ولایات هرات و بادغیس - PCA Nutrition صحت
هرات کرخ
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه اعمار کتابخانه SLB تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
کابل کابل
2020-04-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف روستائی خانه های سبز کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-06-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروگرام صحت دندان صحت
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان پروژه تقویت نهاد های جامعه مدنی جهت ایجاد فضائ توسعه و پاسخگویی جنسیتی پایدار و فراگیر حکومت داری خوب
دایکندی اشترلی, شهرستان, نیلی
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, دره صوف بالا
کابل کابل
بلخ خلم, دهدادی, مزار شریف
2020-06-01 2023-09-30 تکمیل
دبشری هوساینی موسسه د ښځو د تعلیمي حقونو د پیاوړتیا پروژه تعلیم و تربیه
کنر سرکانو, شیگل و شلتان, مرور
2020-10-22 2021-01-21 تکمیل
کمیته حمایت از کمک های طبی وبشر دوستانه به افغانستان شفاخانه چک وردک - ۲۰۲۰ صحت
وردک چک وردک
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه کوید 19 صحت
بلخ کلدار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات اجتماعی و صنایع دستی کاهش خشونت ها ی جنسیتی زنان ودختران در ولایت تخار حکومت داری خوب
تخار تالقان
2020-09-08 2020-12-12 تکمیل
موسسه مطالعات ارمان شهر افغانستان افغانستان او 2: ارتقا عاملیت استراتژیک مدافعان حقوق زنان و سازندگان صلح در حوزه عمومی با در نظر داشت Covid-19 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا مزرعه طبعی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ نهر شاهی
2020-07-19 2020-12-31 تکمیل
موسسه دوستی مادران افغان کاهش امراض در دهکده های دور افتاده از مراکز صحی و آگاهی دهی در موارد بهداشتی صحت
کابل استالف, کلکان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعاونی و انکشافی توفیق تعلبم برای دختران (2020) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه مؤسمی مرستو پروژه مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2020-10-28 2021-02-28 تکمیل
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محوه خشونت علیه زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود سلامت مادران و اطفال در قریه جات محروم حوزه غرب - تکمیل کننده پروژه TAKEDA صحت
هرات هرات
2019-01-01 2021-03-31 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پرورشگاه پیوند نور مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل