جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
فیروز کوه کلنیک صحی فامیلی فیروزکوه صحت
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد کمک به فامیل های نیازمند و مکاتب غرض مبارزه علیه ویروس کرونا مصئونیت اجتماعی
پروان سالنگ, چاریکار
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آینده سبز افغانستان زنان افغان به خریطه های پلاستیکی نه میگویند تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-09-01 2020-11-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین مواد غدایی برای خانواده های اسیب پذیر در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان مصئونیت اجتماعی
نورستان کامدیش
2020-12-01 2021-04-30 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات صحی تغذی و حمایت روانی برای مهاجرین وکوچی ها صحت
کابل کابل
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس برنامه اضطراری کوید19 افغانستان مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-06-08 2020-07-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس توزیع مواد غذائی مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
2020-09-18 2020-11-18 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 4 صحت
هلمند لشکرگاه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 4 صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت اطلاعات برای پاسخ دهی اضطراری در افغانستان2 مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-06-01 2020-09-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل 2020 پرورشگاه فیض آباد مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروزه زمستانی پرورشگاه مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
2020-01-01 2020-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل Superstructural training مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان فیض اباد
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آب اشامیدنی چاابک صحت
بدخشان يفتل سفلى
2020-08-15 2021-03-01 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان سرمایه برای بشردوستانه افغانستان (AHF) صحت
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت معلومات بشردوستانه برای حوادث طبیعی و پاسخدهی اضطراری در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-10-01 2022-02-28 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی 4 صحت
پنجشیر انابه
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه شفافیت افغانستان ارزیابی سیستم شفافیت ملی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-01 2021-06-30 تکمیل
دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه پروژه مرغهای تخمی 30 قطعه یی برای 1000 فامیل زراعت ، مالداری و آبیاری
زابل شاه جوی, شهر صفا , شینکی, قلات
2019-11-09 2020-11-03 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها کوید 19-Covid -19 MoPH ولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2020-05-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان کمک های WFP برای بیجاشدگان و فامیل های متاثر از جنگ و حوادث طبیعی در ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه کوچی مصئونیت اجتماعی
لغمان علی شینگ
2020-04-25 2020-04-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه کوچی تطبیق واکسین گوسفندان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل بگرام, میر بچه کوت
2020-05-21 2020-05-31 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان آماده گی فصل سرما برای آسیب پذیرترین جوامع در ولایت بدخشان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک ها عاجل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-07-10 2020-07-15 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مرکز ناشنویان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-01-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آموزش حرفه یی آرایشی خانم ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل مصارف دفتر مرکزی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک مواد غذایی برای سیلاب زده گان ولایت پنجشیر مصئونیت اجتماعی
پنجشیر دره
2020-10-19 2020-10-22 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (EPHS & BPHS-GHZ) صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (شھر هرات) حکومت داری خوب
هرات هرات
2017-05-10 2020-05-09 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (ولسوالی ھای-ھرات) حکومت داری خوب
هرات زنده جان, پشتون زرغون
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (EPHS & BPHS-NGR) صحت
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (HRT-BPHS) صحت
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان عرضه خدمات صحی برای بیجاشده گان توسط تیم سیار صحی (MHT) صحت
ننگرهار بهسود, سرخ رود
2019-11-15 2020-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان عرضه مجموعه خدمات صحی اساسی BPHS در ولایت بامیان - SEHATMANDI صحت
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان عرضه خدمات صحی BPHS & EPHS در ولایت بدخشان- SEHATMANDI صحت
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان تقویت سیستم پاسخ دهی به کوید 19 در افغانستان صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوهستان, یاوان, یکمگان
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
کابل کابل
2020-12-17 2023-06-30 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه ابتکاری نظافت٬ حفظ الصحه و تغدی - IHSAN صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, جرم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شهدا, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, کران و منجان, کوف آب, یکمگان
کابل کابل
2016-05-01 2021-01-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه ارائه خدمات صحی اساسی برای مردم محروم در ولایات هرات و بادغیس - AHF Health 1 صحت
هرات پشتون زرغون, گلران
بادغیس بالامرغاب, جوند
2020-04-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت ارائه خدمات نجات دهنده زندګی برای مریضان ترضیض ، خدمات صحی اساسی، و اګاهی عامه در باره کوید -۱۹ ، برای افراد متضرر در ولایت پکتیکا صحت
پکتیکا دلا وکشامند, شرن, گمل, گیان
2020-11-01 2021-10-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حمایت فصلی برای افراد بی بضاعت متاثر شده از کوید 19 مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-09-01 2020-10-30 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حمایت از افراد بی بضاعت ولایت هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2020-10-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا خدمات صحی ۱۵ تیم سیار در ولایت کابل صحت
کابل کابل
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه پژوهش علمی وتوسعه جامعه کانادا اشتغال زایی/کارموندنه (EZ-KAR) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-10-28 2023-10-27 تحت کار
د افغانستان اینده نسلونه برنامه میثاق شهروندی زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
2018-03-01 2021-03-01 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه بسته اساسی خدمات صحی پروژه صحت کنر صحت
کنر اسد آباد
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
محبوبه پرامیس مکتب آبدره تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروژه صحتمندی صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل