جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
هیلو ترست ماین پاکی EV2 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
سمنگان ایبک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ER5 مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
جوزجان شبرغان
2019-03-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 12 برای 2020 مصئونیت اجتماعی
جوزجان خمیاب
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر پروگرام حقوق محلی 2 برای 2020 مصئونیت اجتماعی
جوزجان مردیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بین المللی هنگری ایجاد دارایی عامه-ولایت بلخ زیر بینا
بلخ دهدادی, مزار شریف
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اقدام مردم برای تغیر بهبودمصئونیت غذائی AFG-1184 :2018-2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه
2018-08-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه ابر زنان قدردانی از هشت ابرزن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره تخنیکی پرختیائی مرستو تولنه کمک قرطاسیه به لیسه عالی ننگرهار تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان حفظ محیط زیست ازطریق جنګلداری درولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر نورگل
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
فیروز کوه راه حل اسکان مجدد برای آوره شده گان از طریق برنانه ایجاد مهارتها و وسرپناه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-15 2020-05-31 تکمیل
فیروز کوه صادرات، ایجاد شغل در سکتور جواهر سازی و فالین بافی و وصل نمودن این سکتور با مارکیت های بین االملی توسط بالا بردن ارزش اقتصادی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-31 2023-04-30 تکمیل
بنیاد اقا خان استقرار مجدد پایدار بدیل برای مهاجرت های غیر معمولی افغان های آسیب پذیرTAALIM مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, دروازه پائین, شیغنان, فیض اباد, کشم
تخار تالقان, رستاق, فرخار, ورسج
کابل کابل
2017-07-14 2021-03-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه توزیع عمومی مواد غذایی: غذای بدون شرط فصلی (زمستانی) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار آچين, خوگیانی, در بابا, ده بالا, پچير و آگام, کوت, گوشته
2020-11-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان پروگرام متمم تغذی (هلمند) (TSFP) صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان تیم های سیار صحی هلمند صحت
هلمند سنگین قلعه, لشکرگاه, موسی قلعه, نوزاد, واشیر, گرمسیر
2020-06-15 2021-03-15 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی برنامه تغذیه تکمیلی با هدف TSFP صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-05-15 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان آموزش با کیفیت در آفغانستان-AQL تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, شبر, پنجاب
بدخشان ارغنج خواه, اشکاشم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, کوف آب
تخار تالقان, فرخار, ورسج
کابل کابل
2019-04-01 2023-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج
کابل بگرام
بلخ خلم
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تطبیق برنامه معیشت پایدار اقتصادی توسط خانواده ها در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2019-09-01 2022-08-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها برنامه آموزش انکشاف بشری برای دختران تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان صداهای ناشنیده: نقش و مشارکت بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در ایجاد صلح پایدار مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-12-15 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان برنامه صلح قربانی ـمحور برای افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-15 تکمیل
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-26 2021-05-26 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
هرات هرات
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-06-01 2021-01-31 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار تحقیق در مورد اقتصاد محلی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار در بابا, شیرزاد
هرات کهسان
فراه قلعه کاه
کندهار اسپین بولدک
2020-11-18 2021-01-31 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان برنامه آگاهی بورسیه پوهنتون امریکائی آسیای میانه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-01 2021-05-01 تکمیل
موسسه تقويه حكومت داري افغانستان تقویه و گسترش خدمات تغذی در افغانستان صحت
کابل کابل
2019-12-01 2021-06-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز حمایت از ایتام مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار جلال آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک عاجل و به وخت با خانواده های که مواجه با مشکل کمبود غذا و زارعت از طریق تهیه مواد زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورگون, گمل, گیان
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
مادران برای صلح کلینیک صحی مادران و اطفال 2020 صحت
کابل شکر دره, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه پروژه طبع کتاب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی مراقبت تسکین بخش از مریضان صعب العلاج در جامعه(Community-based palliative Care ) یا CBPC صحت
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-01 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه توزیع کمکهای زمستانی از طریق مواد غذایی و غیر غذایی در ولایت پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا زرغون شهر, یوسف خیل
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت عر ضه خدمات اب و حقظ الصحه برا ی عود کننده ګندګان افغان از پاګستان در مرز طورخم صحت
ننگرهار مومند دره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارتقا ظرفیت کارمندان صحي و مراکز صحی جهت ارایه خدمات با کیفیت به متضررین خشونت به اساس جنسیت صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
کندز کندوز
تخار تالقان
بغلان پل خمری
پنجشیر بازارک
کابل کابل
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-05-01 2020-09-30 تکمیل
بین المللی برای معلولین فند هندیکپ انترنشنل برای افغانستان سال 2020 صحت
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه هر صدا شنیده میشود - EVC حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
خوست خوست, مندوزی
کابل بگرام, میر بچه کوت
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی نظارت مستقل (تضمین کیفیت) برای پروژه های تأمین آب روستایی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل ترنگ و جلدک
2020-04-01 2021-12-31 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان توزیع مواد غذایی برای فامیل های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, پغمان, کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف توانمندسازی رهبران جوان (2020) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف توانمندسازی رهبران جوان (2021) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی گسترش پروژه واکسیناسیون بر اساس جامعه (CBOV) صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه په ټولنه کی په رواجی توګه د شخړو حوارل مصئونیت اجتماعی
کندهار ریگ, شورابک
2019-11-13 2021-02-15 تکمیل
موسسه انکشافی تعلیم و تربیه و سواد اموزی د کندهار اقتصاد ریاست سره د فایلونو د المارۍ مساعدت مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-12-27 2020-12-30 تکمیل
سرپرستی اطفال یتیم ایجاد کورس های فنی و حرفوی برای ایتام مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکشن اید برنامه ملی میثاق شهروندی زیر بینا
کابل بگرام, خاک جبار, موسهی, چهار آسیاب, گلدره
2017-05-07 2020-12-31 تکمیل
اکشن اید Kabul Urban Response Project مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-19 2020-07-31 تکمیل