جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خدماتی جوانان افغان پروگرام متمم تغذی (هلمند) (TSFP) صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان تیم های سیار صحی هلمند صحت
هلمند سنگین قلعه, لشکرگاه, موسی قلعه, نوزاد, واشیر, گرمسیر
2020-06-15 2021-03-15 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی برنامه تغذیه تکمیلی با هدف TSFP صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-05-15 2020-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان آموزش با کیفیت در آفغانستان-AQL تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, شبر, پنجاب
بدخشان ارغنج خواه, اشکاشم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, کوف آب
تخار تالقان, فرخار, ورسج
کابل کابل
2019-04-01 2023-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی زنان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج
کابل بگرام
بلخ خلم
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان تطبیق برنامه معیشت پایدار اقتصادی توسط خانواده ها در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2019-09-01 2022-08-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها برنامه آموزش انکشاف بشری برای دختران تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان صداهای ناشنیده: نقش و مشارکت بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در ایجاد صلح پایدار مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-12-15 تکمیل
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان برنامه صلح قربانی ـمحور برای افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-01 2020-12-15 تکمیل
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-26 2021-05-26 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مراکز حمایوی اطفال مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
هرات هرات
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-06-01 2021-01-31 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار تحقیق در مورد اقتصاد محلی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار در بابا, شیرزاد
هرات کهسان
فراه قلعه کاه
کندهار اسپین بولدک
2020-11-18 2021-01-31 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان برنامه آگاهی بورسیه پوهنتون امریکائی آسیای میانه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-01 2021-05-01 تکمیل
موسسه تقويه حكومت داري افغانستان تقویه و گسترش خدمات تغذی در افغانستان صحت
کابل کابل
2019-12-01 2021-06-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز حمایت از ایتام مصئونیت اجتماعی
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار جلال آباد
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک عاجل و به وخت با خانواده های که مواجه با مشکل کمبود غذا و زارعت از طریق تهیه مواد زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورگون, گمل, گیان
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
مادران برای صلح کلینیک صحی مادران و اطفال 2020 صحت
کابل شکر دره, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه پروژه طبع کتاب تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی مراقبت تسکین بخش از مریضان صعب العلاج در جامعه(Community-based palliative Care ) یا CBPC صحت
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-01 تکمیل
افغان تعلیمی او خیریه موسسه توزیع کمکهای زمستانی از طریق مواد غذایی و غیر غذایی در ولایت پکتیکا مصئونیت اجتماعی
پکتیکا زرغون شهر, یوسف خیل
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت عر ضه خدمات اب و حقظ الصحه برا ی عود کننده ګندګان افغان از پاګستان در مرز طورخم صحت
ننگرهار مومند دره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارتقا ظرفیت کارمندان صحي و مراکز صحی جهت ارایه خدمات با کیفیت به متضررین خشونت به اساس جنسیت صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
کندز کندوز
تخار تالقان
بغلان پل خمری
پنجشیر بازارک
کابل کابل
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-05-01 2020-09-30 تکمیل
بین المللی برای معلولین فند هندیکپ انترنشنل برای افغانستان سال 2020 صحت
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه هر صدا شنیده میشود - EVC حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
خوست خوست, مندوزی
کابل بگرام, میر بچه کوت
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی نظارت مستقل (تضمین کیفیت) برای پروژه های تأمین آب روستایی صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل ترنگ و جلدک
2020-04-01 2021-12-31 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان توزیع مواد غذایی برای فامیل های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز, پغمان, کابل
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف توانمندسازی رهبران جوان (2020) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف توانمندسازی رهبران جوان (2021) مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی گسترش پروژه واکسیناسیون بر اساس جامعه (CBOV) صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-10-22 2021-03-22 تکمیل
دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه په ټولنه کی په رواجی توګه د شخړو حوارل مصئونیت اجتماعی
کندهار ریگ, شورابک
2019-11-13 2021-02-15 تکمیل
موسسه انکشافی تعلیم و تربیه و سواد اموزی د کندهار اقتصاد ریاست سره د فایلونو د المارۍ مساعدت مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-12-27 2020-12-30 تکمیل
سرپرستی اطفال یتیم ایجاد کورس های فنی و حرفوی برای ایتام مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکشن اید برنامه ملی میثاق شهروندی زیر بینا
کابل بگرام, خاک جبار, موسهی, چهار آسیاب, گلدره
2017-05-07 2020-12-31 تکمیل
اکشن اید Kabul Urban Response Project مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-04-19 2020-07-31 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان عکس برداری مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-11-25 2020-11-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان تصویربرداری و فلم برداری حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-11-06 2020-11-23 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان برنامه حساب دهی وشفافیت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-11-17 2020-11-16 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2019-12-31 2020-01-07 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GXA86 محافظت اطفال از طریق حمایت های زمستانی برای دختران و پسران آسیب پذیر بدون همرا و جدا شده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-10 2021-06-09 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا سلسله ‌گفت‌وگوهای Track 2 به‌سوی «افغانستان صلح‌آمیز: جلب حماتی منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح افغانستان» مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-06-15 2020-12-15 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ET9 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
بغلان پل خمری
پنجشیر حصه اول
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین بهبود وضعیت زندگی بیجاشدگان داخلی از طریق تهیه سرپناه و خدمات ابتدایی در کابل و قندهار(۱۸۳۰) زیر بینا
کابل ده سبز, قره باغ, کابل
کندهار کندهار
2018-12-01 2021-05-30 تکمیل
موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز کمربند سبز کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV1 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2021-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی ET8 مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
بغلان پل خمری
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان صدا و رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
سمنگان دره صوف بالا
بلخ خلم
جوزجان خواجه دوکوه
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی آب رسانی برای بیجاشدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بلخ نهر شاهی
2020-06-06 2021-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV3 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کابل کابل
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل