جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه بهبودی، ادغام مجدد و استحکام - R3 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
کمیته بین المللی نجات GO414پاسخ به بیماری کرونا در حالت موجوده اصطراری در افغانستان در ولایات بادغیس, هرات, لغمان ,خوست ,ننگرهار,لوگر,پکتیا صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
هرات هرات
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-06-01 2021-01-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
جوزجان شبرغان
2020-10-01 2021-10-31 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه پروژه تهیه مکان بود و باش برای محصلین برنامه بورسیه تحصیلی پروموت تعلیم و تربیه
کندز کندوز
بامیان بامیان
بغلان بغلان جدید
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-10-01 2020-10-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک هاي عاجل زراعتي براي خانواده هاي دهاقین آسیب پذیر و غیر مصئون غذايي در حالت بحراني زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-10-10 2021-04-10 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه گسترش فرهنگ عدم خشونت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-30 2021-02-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پاسخدهی صحی به کویید -19 فیز دوم صحت
کابل کابل
بلخ شورتیپه, مزار شریف, نهر شاهی
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه کمک های غذایی اضطراری از طریق توزیع نقدی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان. زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
2020-12-07 2021-06-06 تکمیل
موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان مطالعه موردی تعیین خطوط تفکیک میان کارگران ابتدایی و کارگران ماهر در سکتور خصوصی تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, میوند, ژيری
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
میشن ایست کاهش آسیب پذیری در قریه جات دور افتاده مرزی با تاجکستان که در معرض خطر ناپایداری و بروز بحران های ناگهانی قرار دارند صحت
بدخشان دروازه بالا, دروازه پائین, شکي
2017-11-01 2020-10-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار شبکه آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-12-06 2021-03-10 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر یک حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2020-12-05 2021-02-06 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه حفرنمودن ۲۲ چاه همراه با بمبه دستی در ولایات بغلان و ننگرهار زیر بینا
ننگرهار کوت
بغلان دوشی
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته اخدمات صحی اساسی - صحتمندی سمنگان صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کابل کابل
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته اخدمات صحی اساسی - صحتمندی تخار صحت
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
کابل کابل
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مواد مخدر و توسعه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-15 2021-11-15 تکمیل
خدمات حقوقی زنان افغان کمک غذایی اضطراری مبتنی برپول نقد به خانواده های آسیب دیده و متضرر (Cash-Based Emergency Food Assistance to shock-affected families) زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, وايگل
2020-12-03 2021-06-02 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ کې زیانمن شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته مصئونیت اجتماعی
نورستان کامدیش
2020-12-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان ارتقاء سطح دانش کودکان نیازمند و مستعد- نیمه دوم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
افغان اید مساعدت غذایی برای 2486 خانواده آسیب پذیر در دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت
2020-12-06 2021-05-05 تکمیل
موسسه رویای قریه صلح کمک غذایی به نیازمندان کابل مصئونیت اجتماعی
کابل ده سبز
2020-11-20 2021-01-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی برای افراد اسیب پذیر در ولایت ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, مومند دره, نازیان, کوت
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر توانمند سازی : رفع تبعیض علیه اقلیت ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2021-10-01 تکمیل
موسسه ابتکار برای پیشرفت جامعه توزیع مواد خوراکی و کمپل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-07 2020-11-12 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح نظارت زنان از روند مذاکرات صلح افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف کمک مواد غذایی به 200 فامیل بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-12-03 2021-05-30 تکمیل
موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها بهبود حل و فصل منازعات سنتی وعدلی وتصمیم ګیری ازطریق اموزش و مداخلت مشاورت حکومت داری خوب
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, روی دو آب
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود، ادغام مجدد و استحکام عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در ولایت بادغیس - R3 مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک ارتقاء ظرفیت جامعه مدنی افغان برای مشارکت در راه حل های بادوام برای افغان های که از بیجا شدن متاثر میشوند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک عمومی حفاظت ایمرجنسی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سید خیل, چاریکار
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
غزنی غزنی
وردک میدانشهر
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک, رخه
هرات انجیل, کرخ, گذره
کابل بگرام, ده سبز, پغمان
کندهار دامان, پنجوایی, کندهار
زابل قلات
2020-12-05 2021-05-04 تکمیل
موسسه امروز وفردای درخشان راننده گی و کارآموزی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
د سحو لپاره د تلپاتی پرمختگ موسسه په ۱۰ ښونځيو کې ۶۰۰ انجونو ته دانجونو د مياشتني مرض (حيض) په اړه اګاهي ورکول تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی
2020-04-15 2020-05-14 تکمیل
موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر توزیع واماده ساختن مواد غیر خوراکی زمستانی درولایت خوست(حالت اضطراری) مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, نادر شاه کوت, گربز
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن فعالیت مدیریت مالی و تجاری (32066) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-07-09 2021-01-15 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان بگرام, چاریکار
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-22 تکمیل
کنسرن پاسخ دهی مفصل زمستانی برای جوامع کم دسترسی به خدمات درولایات کندز و تخار مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
تخار نمک آب, چال
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
هلپ جرمنی حمایت تخنیکی از توزیع پول نقد برای 900 خانواده از طریق شناسایی، انتخاب، تسهیل و نظارت از روند توزیع پول نقد مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
2020-12-13 2021-02-28 تکمیل
موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان حقوق اساسی افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ سروی مشخصات نسلی برای الیاف کشمیره و پشم در جنوب غرب افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
غور دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
فاریاب المار, اندخوی, دولت آباد, قیصار, پشتون کوت
هرات ادرسکن, انجیل, زنده جان, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی)
فراه بکواه, فراه, پشت رود
بادغیس قادس, قلعه نو
2020-12-15 2021-07-14 تکمیل
موسسه دست کمک به زنان بورسیه تحصیلی برای جوانان 2020 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر تقویت شفافیت و پاسخگویی از طریق نظارت بر کمک های بشر دوستانه و صحی دولت در رابطه با ویروس کرونا حکومت داری خوب
غور چغچران
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-11-01 2021-10-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای زمستانی برای خانواده های آسیب دیده از منازعات مسلحانه و آفات طبیعی در ولایات هرات ، بادغیس و بلخ- ۲۰۱۶ زیر بینا
هرات کرخ
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
بادغیس قلعه نو
2020-12-06 2021-04-05 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین سرپناه/آب وحفظ الصحه، معیشت ومصونیت غذایی و مدیریت کمپهای مهاجرین(۱۸۱۴) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه توزیع کمک های غذائی برای افراد نیازمند مصئونیت اجتماعی
وردک سید آباد
2020-04-10 2020-08-09 تکمیل