جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ولت هنگر هیلفه کمک های غذایی اضطراری از طریق توزیع نقدی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان. زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
2020-12-07 2021-06-06 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی GF1A-برنامۀ بهبودیابی، ادغام¬مجدد و مقاومت(انعطافپذیری) افغانستان صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
افغانانو لپاره سولی رود موسسه توزیع اظطراری موادی غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-11-16 2021-02-16 تکمیل
موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان مطالعه موردی تعیین خطوط تفکیک میان کارگران ابتدایی و کارگران ماهر در سکتور خصوصی تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-08-31 تکمیل
شبکه زنان افغان افزایش دسترسی موکلان به حقوق به عدالت و تقویت ظرفیت جامعه مدنی و وکلای جوان برای اجرای پروژه حقوق بشر در افغانستان (پروژه LALE) حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2020-02-29 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی تهیه سرپناه ، کمک غذایی و تغذیه ای برای قریه جات آسیب دیده از اثر حوادث طبیعی و نا امنی در ولایات فاریاب و غور مصئونیت اجتماعی
غور تولک, دولینه, ساغر, شهرک, پسابند
فاریاب میمنه
2020-10-01 2022-02-28 تحت کار
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه حفرنمودن ۲۲ چاه همراه با بمبه دستی در ولایات بغلان و ننگرهار زیر بینا
ننگرهار کوت
بغلان دوشی
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان کمک های غذایی فصلی زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
شبکه زنان افغان حمایت عمومی حکومت داری خوب
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-01 2021-08-01 تحت کار
کنسرن پاسخ دهی مفصل زمستانی برای جوامع کم دسترسی به خدمات درولایات کندز و تخار مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
تخار نمک آب, چال
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
خدمات حقوقی زنان افغان کمک غذایی اضطراری مبتنی برپول نقد به خانواده های آسیب دیده و متضرر (Cash-Based Emergency Food Assistance to shock-affected families) زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, وايگل
2020-12-03 2021-06-02 تحت کار
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیارکلینیک صحت
پکتیکا اورگون, سرحوضه, شرن, مته خان, یحی خیل, یوسف خیل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ کې زیانمن شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته مصئونیت اجتماعی
نورستان کامدیش
2020-12-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه افغانها برای حمایت از معارف کمک مواد غذایی به 200 فامیل بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-12-03 2021-05-30 تحت کار
موسسه خیریه کودکان افغانستان ارتقاء سطح دانش کودکان نیازمند و مستعد- نیمه دوم مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ادغام و کمک توسعه یی در افغانستان (رادا) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2020-01-13 2021-01-12 تکمیل
اکتید کمک زمستانی برای جمعیت های آسیب پذیر در ولایات بغلان،کندز، تخار، بلخ و سمنگان مبارزه با حوادث (اضطراری)
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره
تخار اشکمش, تالقان, رستاق
بغلان بغلان جدید, بورکه, نهرین, پل خمری
بلخ دولت آباد, شولگره
2020-12-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه بین المللی صحت فامیلی تقویت تحصیلات عالی برای انکشاف افغانستان (AHEAD) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-05 2025-08-04 تحت کار
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی برای افراد اسیب پذیر در ولایت ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, مومند دره, نازیان, کوت
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک عمومی حفاظت ایمرجنسی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سید خیل, چاریکار
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
غزنی غزنی
وردک میدانشهر
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک, رخه
هرات انجیل, کرخ, گذره
کابل بگرام, ده سبز, پغمان
کندهار دامان, پنجوایی, کندهار
زابل قلات
2020-12-05 2021-05-04 تحت کار
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر توانمند سازی : رفع تبعیض علیه اقلیت ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-01 2021-10-01 تحت کار
موسسه ابتکار برای پیشرفت جامعه توزیع مواد خوراکی و کمپل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-07 2020-11-12 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
د کندهاردمهاجرینوموسسه بنيادي تاسيسات (کانال رغونه) زیر بینا
کندهار کندهار
2020-12-15 2021-04-30 تحت کار
موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی ارتقاء تعليمات زراعتي تعلیم و تربیه
کابل پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ سروی مشخصات نسلی برای الیاف کشمیره و پشم در جنوب غرب افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
غور دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
فاریاب المار, اندخوی, دولت آباد, قیصار, پشتون کوت
هرات ادرسکن, انجیل, زنده جان, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی)
فراه بکواه, فراه, پشت رود
بادغیس قادس, قلعه نو
2020-12-15 2021-07-14 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کوید 19 -- دوهم صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-11-16 2021-05-15 تحت کار
هلپ جرمنی حمایت تخنیکی از توزیع پول نقد برای 900 خانواده از طریق شناسایی، انتخاب، تسهیل و نظارت از روند توزیع پول نقد مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
2020-12-13 2021-02-28 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کوید 19 -- دوهم صحت
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-11-16 2021-05-15 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک کمک زمستانی ایمرجنسی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کرخ
زابل ارغنداب, ترنگ و جلدک, شاه جوی, شینکی, قلات, نو بهار
2020-12-05 2021-05-04 تحت کار
موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند اموزش نظارت و ارزیابی پروژه در ولایت بامیان حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2020-07-01 2020-07-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان سند مشارکت ملی معین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-18 2021-05-20 تحت کار
موسسه امروز وفردای درخشان راننده گی و کارآموزی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی جهت پاسخدهی به حوادث مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان
2020-11-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان بگرام, چاریکار
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-22 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کمکهای زمستانی برای خانواده های آسیب دیده از منازعات مسلحانه و آفات طبیعی در ولایات هرات ، بادغیس و بلخ- ۲۰۱۶ زیر بینا
هرات کرخ
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
بادغیس قلعه نو
2020-12-06 2021-04-05 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان افزایش دسترسی به مساعدت حقوقی و سهیم ساختن جامعه مدنی برای ایجاد نهادهای عدلی پاسخگو در افغانستان حکومت داری خوب
غور چغچران
هرات انجیل, زنده جان, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
کابل کابل
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-12-01 2022-11-30 تحت کار
ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه توزیع کمک های غذائی برای افراد نیازمند مصئونیت اجتماعی
وردک سید آباد
2020-04-10 2020-08-09 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی آموزش ترمینالوژی ملی معلولیت و جلوگیری از معلولیت به افراد دارای معلولیت در ولایات کنر ها و ننگر هار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
کنر اسد آباد, سرکانو, مرور
2020-12-10 2021-08-10 تحت کار
موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز کمربند سبز کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه دست کمک به زنان جوانان برای تغیر اجتماعی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-10 2021-02-10 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید معیشت بدیل برای توسعه اجتماعی-اقتصادی خانواده های یتیم در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
بامیان بامیان, شبر
کابل کابل
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2020-06-01 2024-05-31 تحت کار