جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته بازتوانی مبتنی بر جامعه 2020 مصئونیت اجتماعی
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سوکی, شیگل و شلتان, نرنگ و بادیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, قلعه زال, کندوز
بدخشان کشم
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
تخار اشکمش, بهارک, تالقان, خواجه بهاندی, خواجه غار, دشت قلعه, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان بغلان جدید, پل خمری
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
لیپکو پشتیبانی اضطراری از بحران کوید 19 در هزاره جات و مزار شریف صحت
دایکندی شهرستان
غور لعل و سرجنگل
غزنی جاغوری, مالستان
بامیان 1یکاولنگ, ورث, پنجاب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-04-01 2020-06-30 تکمیل
لیپکو پشتیبانی اضطراری از بحران کوید 19 در هزاره جات و بلخ صحت
دایکندی شهرستان
غور لعل و سرجنگل
غزنی جاغوری, مالستان
بامیان 1یکاولنگ, ورث, پنجاب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ارتقا صحت وبالابردن ظرفیت   2020 صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
بلخ شولگره, کشنده
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مید ایر AFG195 مدیریت یکپارچه سوی تغذیی حاد و گسترش ایمینی سازی برای کودکان آسیب پذیر و مادران آنها در مناطق کندهار. صحت
کندهار دند, پنجوایی, کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه جامعه باز افغانستان تسهیل ونظارت کننده موسسات همکار مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی صحت فامیلی تقویت تحصیلات عالی برای انکشاف افغانستان (AHEAD) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-05 2025-08-04 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته شبکه های آب رسانی و حفظ الصحه محیطی 2020 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, خوگیانی, رودات, شينواری
کنر شیگل و شلتان
تخار رستاق
بلخ شولگره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان ارائه خدمات روانشناسی برای کارمندان (Relife International (MRCA-RI صحت
کابل کابل
2020-08-10 2021-05-31 تکمیل
د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه تعلیم وتربیه(2020) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت تعلیمی وتربیوی( 2020) تعلیم و تربیه
تخار تالقان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه حمایت فصلی پول نقد - CBT WFP - Badghis مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2020-11-16 2021-03-31 تکمیل
موسسه تعهد برای توانمندسازی و تغیر استراتیژی برای مرحله عملیاتی 7 ( برنامه مساعدت های کوچک مالی از طرف تسهیلات جهانی محیط زیست.GEF/SGP) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-15 2020-02-14 تکمیل
موسسه صحت مردم درعمل COVID-19 پاسخ اضطراری و آمادگی سیستم های صحی افغانستان صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, چرخ
2020-12-06 2021-06-06 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته انکشاف  وتفویت سیستم صحی 2020 صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
وردک جلریز, حصه اول بیهسود, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروګرام تغذی برای افراد مورد هدف 2020 صحت
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه آموزشی اجتماعی و فرهنگی تاک ارتقای ظرفیت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
الهئة العالمية لللإغاثة والرعاية والتنمية کمک مالی به معلمین دارالحفاظ ها واستادان پوهنتون های دولتی مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج, سالنگ, چاریکار
غزنی غزنی, مقر
خوست خوست, صبری
ننگرهار جلال آباد, خوگیانی
لوگر محمد آغه, پل علم
لغمان مهتر لام
بدخشان فیض اباد, کشم
پنجشیر انابه
هرات هرات
کابل پغمان, کابل
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اميا ل ارایه خدمات صحی،تعلیم وتربیه برای اطفال افغان درافغانستان صحت
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان تعلیم و تربیه برای شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه نجات افغان از فقر مکتب و پرورشگاه حضرت محمد سال (2021) تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2020-07-01 2022-03-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کم کردن تأثیرات احتمالی COVID-19 بر معیشت کشاورزی در خانواده های آسیب پذیر از سبب کمبود مواد غذایی از طریق اقدامات پیش بینی شده درولایت پکتیکا زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا شرن
2020-07-14 2020-11-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه AKF SWEEP تقویت اقتصاد زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2018-12-01 2021-06-15 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه فیز سوم پروژه توانمند سازی ازطریق تعلیم وتربیه در افغانستان - EEA III - فعالیتهای مربوط به مرض کرونا تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
غزنی غزنی
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا گردیز
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2020-06-01 2020-08-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها Data Collection Survey پروژه جمع آوری معلومات متضررین حوادث طبعی وغیرطبعی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2020-07-01 2020-09-30 تکمیل
کمک های عیسویان موسسه دونر است مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وبازسازی افغان د کندهار اقتصاد ریاست سره د دفتري لوازمو مساعدت مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2020-12-20 2020-12-23 تکمیل
نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه تداوی رایگان مریضان که به مرض تلاسیمیا مبتلا است صحت
خوست خوست
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین آب، بهداشت و حفظ الصحه(WASH) بخاطر شیوع کرونا (۲۰۲۲) مصئونیت اجتماعی
خوست گربز
هرات غوریان, هرات, پشتون زرغون, کرخ, کهسان, گذره
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-04-30 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پروژه واکنش اضطراری و اماده گی برای سیستم های صحی کوید-19 افغانستان صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2020-06-06 2020-12-06 تکمیل
موسسه خیریه بنیاد زمانی توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای فامیل های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین شهروندان فعال برای پاسخ‌گو‌یی و شفافیت حکومت داری خوب
کندز کندوز
2019-10-14 2020-07-13 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه فراهم نمودن تحصیلات عالی برای دختر خانم های جوان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-01-01 2021-08-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پروژه واکنش اضطراری و اماده گی برایب سیستم های صحی کوید-19 افغانستان صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2020-12-06 2021-06-06 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیم مکتب محمد حسن خان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه نصب و ترمیم اهن چادر در لیسه محمد حسن خان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-04-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیم مکتب غلام محمد فرهاد در احمد شاه بابا مینه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه نصب و ترمیم اهن چادر در لیسه غلام محمد فرهاد تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-05-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیم مکتب لیسه نسوان محمد اکبر پامیر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-15 2020-06-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه نصب و ترمیم اهن چادر در لیسه محمد اکبر پامیر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-29 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیمات در لیسه گلخانه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-25 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي ترویج تعلیمات مدنی تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه ترمیمات تشنابها (کاشی.سرامیک) لیسه گلخانه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-25 2020-06-30 تکمیل
د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه شبکه ابرسانی. تانکی اب.چاه سپتیک در لیسه گلخانه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-20 2020-06-29 تکمیل
موسسه سبز جوانان افغانستان توانمندسازی جوانان برای رهبری و دادخواهی از حقوق عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2021-11-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت ارائه خدمات ضد خشونت و پشتیبانی روانی برای جوامع تحت تأثیر بحران و فاجعه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, دره نور, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, کامه, کوز کنر, گوشته
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, سوکی, مرور, نرنگ و بادیل, نورگل
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شهرک حیرتان, مرمل, نهر شاهی, چار کنت
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2019-09-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي ترویج تعلیمات مدنی حکومت داری خوب
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Office Security (تدابیر امنیتی دفتر) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Shelter for HRDs and WHRDs ( Crisis Response Fund) شیلتر برای مدافعین حقوق بشر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Office Security and COVID-19 امنیت دفتر و کوید ۱۹ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل