جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان افزایش انعطاف پذیری و حفاظت ازمحیط زیست مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-01 2020-05-30 تکمیل
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر مشارکت مردم در نحوه حکومتداری شهری حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2019-10-30 2020-08-28 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی محافظت از معیشت زراعتی و بلند بردن مقاومت خانواده های آسیب پذیر در ولایت فراه زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه بالابلوک, فراه, لاش و جوین
2020-09-01 2021-05-30 تکمیل
تحفظ حیات وحش افغانستان رسیدگی به تغییر اقلیم در افغانستان از طریق مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, سیغان, کهمرد
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-08-27 2022-10-31 تکمیل
حمایت از زنان میدیکا افغانستان برنامه ی آموزشی بین الکشوری صحت - تقویت پاسخگویی بخش صحت به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2022-06-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه ملی میثاق شهروندی افغانستان (CCAP) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, چمکنی
ننگرهار بهسود, در بابا, دره نور, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2017-05-17 2021-04-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه اولویت ملی میثاق شهروندی (CCAP-EXTENSION) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, سرخ رود, شينواری, چپرهار, کامه
2017-10-03 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه کاردو سوادآموزی تعلیم و تربیه
غور لعل و سرجنگل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان BPHS-Sehatmandi-Helmand صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان مالاریا (UNDP-Malaria) صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان در نقاط ناامن و دور دست در هلمند PEI/RI بلند بردن تحت پوشش قراردادن صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرمسیر
2019-06-01 2021-06-30 تکمیل
برک افغانستان برنامه چالشهای تعلیم و تربیه دختران (GEC-T) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل, گلدره
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2017-04-01 2022-12-31 تکمیل
برک افغانستان گسترش واکسیناسیون ارتباطی مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی ایمن سازی توسط تیم های سیار CBOV صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, واشیر, کجکی, گرشک
2019-07-01 2021-02-28 تکمیل
برک افغانستان COVID-19 صحت
هلمند لشکرگاه
2020-05-03 2021-06-30 تکمیل
اکشن اید Kabul Response Project مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, کابل, گلدره
2020-08-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه خدما ت بشری افغانستان Recycling Plant Value Chain in Northern Afghanistan for Sustainable Jobs Creation Program پروژه ازرش های زنجیره یی تاسیسات بازیافت بخاطرفرصت های شغلی پایدار درشمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-06-05 2023-06-04 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه بنفش سیار چهار مغز (Charmaghz Mobile Purple Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه نارنجی سیارچهار مغز (Charmaghz Orange Mobile Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا تحقیق مدل آشتی سیاسی در سطح ولایات (محلی) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-10-30 2021-02-14 تکمیل
موسسه اولویت عاجل کمک های طبی بین المللی دسترسی به آب سالم ، افزایش امکانات بهداشتی در مراکز صحی دور و نیازمند خدمات صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کابل کابل
2020-11-15 2021-06-14 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پاسخ دهی عاجل به کوید-۱۹ و آمادگی سیستم صحی صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2020-05-03 2021-11-02 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان بیڅایه شویو/راستنیدونکی سره په مرستو کی شفافیت او اړوند ریاستونو سره تخنیکی مرستی کول مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2020-11-05 2021-10-22 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2020-05-03 2024-03-31 تحت کار
بنیاد خیریه پناه مک رسانی های متفرقه نظر به صدقات دونر ها مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های اضطراری Covid-19 و کمک های اضطراری به سیلاب زده ها مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل بگرام, ده سبز, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات طبی المان خدمات صحی و تخنيکی ترميماتی وسايل طبی صحت
کابل کابل
2018-07-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ادغام و کمک توسعه یی در افغانستان (رادا) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
2020-01-13 2022-12-01 تکمیل
بنیاد خیریه پناه قربانی و صدقات در عید قربان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-20 2020-08-05 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های ماهوار با بیوه ها و معیوبین مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد خیریه پناه کمک های مواد تسخینی در زمستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار اسپین بولدک, ریگ, پنجوایی
2017-07-30 2021-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه بهبود تسهیلات صحی - PATRIP II صحت
هرات غوریان, کهسان
2020-01-01 2022-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی صحتمندی صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از بیجاشدگان داخلی برای دسترسی مصون به زمین و خا نه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-11-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
2017-05-17 2021-10-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی ساخت مکتب قربانی تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2020-06-07 2021-12-31 تکمیل
اکشن اید پروژه زراعت ومعیشت پایدار( ریلایز) زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ, پنجاب
کابل کابل
بلخ دولت آباد, کلدار
2018-09-01 2021-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کوید-۱۹ در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-03-03 2021-11-02 تکمیل
داکار انکشاف دهات در ولایت فاریاب افغانستان مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت
2018-07-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان کاهش خطرات حوادث به شیوه مردم محوری فاز دوم مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, شبر
بدخشان ارغنج خواه, جرم, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان, وردوج, کران و منجان, یکمگان
بغلان اندر آب, تاله و برفک, خنجان, ده صلاح, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی پروژه محبس زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-31 2021-07-31 تکمیل
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2020-11-05 2021-11-04 تکمیل
دفتر بین المللی اداره شهری مراکز قدرتمند برای امید افغانستان و حالت ارتجاعی حکومت داری خوب
کابل کابل
2014-12-08 2020-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه توزیع بسته های رمضانی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-05-15 2020-05-16 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه خدمات در عرصه WASH و ایجاد صنوف درسی موقتی به مهاجرین و بازگشت کنندگان افغان تعلیم و تربیه
کنر اسد آباد
2020-03-27 2021-03-26 تکمیل
کمیته بین المللی نجات TR496 تقویت خدمات بهداشت در میان بیجاشده گان داخلی ، بازگشت کنندگان و جامعه میزبان باشنده گان اصلیبه منظور به حداقل رساندن تأثیر منفی کرونا در افغانستان صحت
خوست خوست
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-08-01 2021-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی کمک به کودکان در زندان زنان مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
فراه فراه, پرچمن
2017-05-06 2021-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی برنامه ملی میثاق شهروندی مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2017-08-29 2021-03-31 تکمیل