جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خیریه برای خانمها و اطفال افغان حمایت از اطفال بی بضاعت و یتیم تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-02 2020-05-04 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه توزیع مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-04-07 2020-04-11 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه برگزاری دوره آموزش برای واکسیناتوران صحت
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-01 2021-12-31 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین حفاظت از حقوق و حمایت از دسترسی به خدمات ضروری برای مهاجرین و عودت کنندگان در مناطق مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی افغانستان-۲۰۰۷ مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات
کابل استالف, بگرام, ده سبز, سروبی, قره باغ
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-09-30 2021-09-29 تحت کار
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکسیناسیون شهری در شهر (ننگرهار) صحت
ننگرهار خوگیانی, خیوه, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, گوشته
2020-08-19 2021-08-18 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین کمکهای اظطراری زمستانی برای خانواده های آسیب دیده منازعات و آفات طبیعی در ولایت کابل- ۲۰۲۰ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-10-02 2021-02-01 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی تقویت ایمن سازی معمول در 9 ولایت تحت تأثیر فلج اطفال(کنر) صحت
کنر آسمار, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری
2020-08-19 2021-08-18 تحت کار
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2019-09-05 2020-06-05 تکمیل
موسسه خیریه امام باقر افغانستان کمک رسانی برای خانواده های ایتام وشهداء نیازمندکه نان آوری ندارند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-26 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه د زکات الفطر توزیع مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-05-05 2020-05-10 تکمیل
لشکر ترحم صندوق انکشاف ولسوالی زیر بینا
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه بنفش سیار موسسه فرهنگی و خدماتی چهار مغز (Charmaghz Mobile Purple Library) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی : حمایت و کمک زمستانی برای ۱۰۶۰ فامیل اسیب دیده از شرایط سخت اقلیمی در ولایت دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور
2020-10-11 2021-02-10 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان ترمیم مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار شينواری
کنر اسد آباد, خاص کنر, نرنگ و بادیل
بدخشان اشکاشم, واخان
کاپیسا حصه دوم کوهستان, نجراب, کوه بند
کابل سروبی, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
موسسه سواد و سلامتی صدا و رهبریت زنان صحت
هرات هرات
2020-10-15 2020-12-21 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د یتیمانو کورنیو سره مرسته مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-04-10 2021-03-31 تحت کار
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه زکات - فیز3 مصئونیت اجتماعی
کنر مانوگی
2020-07-03 2020-07-10 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه قربانی افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
کنر اسد آباد, دره پیچ, نرنگ و بادیل
2020-08-01 2020-08-03 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د یتیمانو کورنیو سره مرسته (فیز-۲) مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, بر کنر, مانوگی
2020-10-01 2021-09-30 تحت کار
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په افغانستان کې د سیلاب قربانیانو ملاتړ مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-10-20 2020-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل کمک های اضطراری برای مقابله با ویروس کرونا OFDAII COVID19 Cover Project مصئونیت اجتماعی
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
هرات اوبه, زنده جان, پشتون زرغون, کرخ, کهسان, گذره
2020-06-15 2021-02-15 تکمیل
کنسرن کمک اضطراری به متضررین کرونا با فراهم نمودن خدمات آب صحی آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی در مناظق صعب العبور ولایات بدخشان و کندز مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد, علی آباد
بدخشان ارغنج خواه, يفتل سفلى
2020-10-15 2021-04-14 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های زمستانی برای فامیل های بیبضاعت در ولایت بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
2020-10-15 2021-04-14 تحت کار
موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان تقویت خانم ها توسط سواد اموزی حرفوی خیاطی و گلدوزی و مشوره های روانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تحت کار
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان اهدا کتب برای کتابخامه های مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار لعل پور
لغمان مهتر لام
کنر نرنگ و بادیل
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل بگرام, سروبی, فرزه, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان ایجاد صنوف کمپوتر تعلیم و تربیه
ننگرهار نازیان
لغمان قرغه‌يی
کنر اسد آباد
بدخشان زیباک, واخان
کاپیسا حصه دوم کوهستان
کابل سروبی, پغمان
2020-08-01 2020-11-15 تکمیل
آسایش زنان و اطفال توزیع مواد خوراکی به افرادآسیب دیده از کرونا مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-04-20 2020-06-17 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع پول نقد برای مواد غذایی به بیجاشده ګان داخلی طویل مدت که از اثر کرونا متاثر شده است در ولایت ننګرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2020-06-01 2020-09-30 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان می خوانند (آموزش در خانه) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
2020-08-13 2020-12-31 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه ظرفیت سازی و رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
2020-10-01 2021-09-30 تحت کار
دفتر آقا خان برای اسکان آماده گی فصل سرما برای آسیب پذیرترین جوامع در ولایت بدخشان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, واخان
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی کمک¬های غذایی به آسیب¬پذیرترین مردم ولایت دایکندی افغانستان که با عدم مصئونیت شدید غذایی مواجه و متضرر از بیماری کووید-19 هستند. مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, سنگتخت
2020-10-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه حقوقی مبتدا شهروندی فعال و برابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
2020-08-20 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV7 مصئونیت اجتماعی
کندهار ژيری
2020-07-10 2021-06-30 تحت کار
انجو اضطراری جاپان کمک اضطراری و WASH برای آوارگان بازگشتی و اجتماع میزبان از بازکشت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار چپرهار
2020-09-20 2021-03-20 تحت کار
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک عاجل و به وخت با خانواده های که مواجه با مشکل کمبود غذا و زارعت از طریق تهیه مواد زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا اورگون, گمل, گیان
2020-10-10 2021-04-10 تحت کار
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه تقویت توانایی مقاومت اجتماع در برابرافراط گرایی خشونت آمیز مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-08-17 2022-05-01 تحت کار
مرکز تعلیمی زنان افغان تهیه تسهیلات حفظ الصحه برای صنف های محلی و مکاتب در ولسوالی های نادرشاه کوت، موسی خیل و صبری تعلیم و تربیه
خوست صبری, موسی خیل, نادر شاه کوت
2020-10-18 2021-04-17 تحت کار
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های زراعتی به خانوار سو تغذیی و وابسته به زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار کندهار
2020-10-15 2021-04-15 تحت کار
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه کمک های غذایی اضطراری به جوامع متاثر از COVID-19 در ارغستان، میوند و نیش ولسوالی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-10-25 2021-04-24 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک کمک زمستانی به جمعیت های آسیب پذیر در ولایات غزنی، کابل، پنجشیر، و وردک مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری, غزنی, مالستان
وردک میدانشهر
پنجشیر انابه, بازارک, دره, رخه
کابل ده سبز, چهار آسیاب
2020-11-01 2021-03-31 تحت کار
گلوبل هوپ توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان شبر
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
بنیاد معارف ترکیه مکاتب بنیاد معارف ترکیه تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان آقچه, شبرغان
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی خدمات ضروری مراقبت از تروما و خدمات پاسخگویی به COVID 19 در شش ولایت ننگرهار ، کنر ، لغمان ، کندز ، بغلان و کاپیسا صحت
ننگرهار جلال آباد
لغمان دولت شاه, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, خاص کنر, سرکانو, سوکی, ناری, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, نهرین, پل خمری
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب
کابل کابل
2020-10-20 2021-10-19 تحت کار
گلوبل هوپ توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ درخت جنار زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان یکاولنگ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
گلوبل هوپ باغ صلح و امید تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید نصب چاه های عمیق برای خانواده های بیبضاعت در ولایت بلخ زیر بینا
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
گلوبل هوپ دفتر موسسه GHNI تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
برک افغانستان برنامه چالشهای تعلیم و تربیه دختران (GEC-T) تعلیم و تربیه
پروان سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
سمنگان ایبک, فیروز نخچیر
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بغلان بغلان جدید, پل خمری
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, گذره
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل, گلدره
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف, چمتال
جوزجان آقچه, شبرغان
2017-04-01 2022-09-30 تحت کار