جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
پاملرنه انترنشنل موسسه تقویت سیستم صحی- آموزشی- پشتیبانی و محافظت از کارکنان صحی در سه ولایت کابل- بلخ و خوست ( Abbott) صحت
خوست خوست
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-07-15 2021-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان کمک صحی برای مهاجرین (H-Zero Point) صحت
هرات هرات, کهسان
2019-04-01 2020-08-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه پروژه تقویه آینده افغانستان از طریق توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, کامه
کندهار اسپین بولدک, دامان, کندهار
2019-04-01 2021-03-31 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری ارائه خدمات مراقبت های اولیه ضروری و با کیفیت صحی، از جمله مراقبت های جنسی و باروری برای جمعیت آسیب پذیر آسیب دیده از درگیری در ولایت زابل. صحت
زابل شاه جوی, قلات
2020-11-01 2021-11-30 تکمیل
موسسه خیریه خراسان افغان پروژه فرخنده تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
فاریاب میمنه
کندز کندوز
کابل کابل
2019-03-01 2021-06-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه زراعت و معیشت پایدار زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
بلخ دولت آباد, کلدار
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
اداره همکاری بیروی افغان پروژه سرسبزی مکاتب ولایت بلخ تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2019-03-15 2020-03-15 تکمیل
اداره همکاری بیروی افغان پروژه سر سبزی مکاتب , پوهنتون و ادارات ولایت بلخ زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2020-03-15 2021-03-15 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان مالاریا صحت
غزنی آب بند, اجرستان, اندر, جاغوری, جغتو, خواجه عمری, دهک, رشیدان, زنه خان, غزنی, قره باغ, مالستان, مقر, ناور, ناوه, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, گيلان, گیرو
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی بحث های گروهی ومشوره های ولایتی درمورد روند صلح مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی E9C-کمک¬های غذایی به آسیب¬پذیرترین مردم ولایت دایکندی افغانستان که با عدم مصئونیت شدید غذایی مواجه و متضرر از بیماری کووید-19 هستند. زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی خدیر, سنگتخت
2020-10-01 2021-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی D51-پاسخ اضطراری تغذیه و صحت از طریق استقرار تیم¬های سیار در ولسوالی¬های که دسترسی به آن دشوار است، همراه با ارزیابی بشردوستانۀ همانگ و قوی کیفیت داده ها(دیتا)، شریک سازی و استفاده از آن برای پلان واکنش بشردوستانه در افغانستان. صحت
کابل بگرام, ده سبز, پغمان
2020-05-15 2021-07-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان افزایش دسترسی به مساعدت حقوقی و سهیم ساختن جامعه مدنی برای ایجاد نهادهای عدلی پاسخگو در افغانستان حکومت داری خوب
سمنگان ایبک
کابل کابل
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-12-01 2022-11-30 تحت کار
ریلیف انتر نشنل Emergency response Mechanism ( ERM ) in Afghanistan میکانیزم پاسخ اضطرار در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پکتیکا شرن
نیمروز زرنچ
فراه فراه
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کوید19ــ(2) فراه صحت
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2020-11-16 2021-06-30 تکمیل
بین المللی برای معلولین به سوی آموزش فزیوتراپی بهبودیافته و پاسخ دهنده به مساوات جنسیت محصلین (ذکور و اناث) در انستیتیوت علوم صحی قندهار. صحت
کندهار کندهار
2020-07-01 2021-12-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین مساعدت های بشری برای افراد آسیب پذیر در بحران های طولانی و شرایط پس از جنگ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-04-01 2021-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پروگرام تغذی ضمیموی به گروپهای مورد هدف صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, پسابند, چغچران, چهار سده
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
کورس های احیای طبی برای افغانها کوید19ــ(2) نیمروز صحت
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2020-11-16 2021-06-30 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری ارائیه خدمات ضروری و با کیفیت از طریق محافظت ، پاسخدهی صحی و تغذیوی برای جمعیت تحت تأثیر مناقشه ازجنگ در جنوب افغانستان صحت
کندهار اسپین بولدک, شاه ولی کوت, میوند
زابل قلات
2020-04-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان توزیع مواد غذایی جهت پاسخدهی به حوادث مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, واخان
2020-11-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه مساعدت های بین المللی عودت ادغام مجدد مساعدت های بین المللی عودت و ادغام مجدد مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
(انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری پاسخدهی چندگانه صحت و محافظت و مکانیسم هماهنگی برای جوامع متاثرازجنگ درولایت کندهار صحت
کابل قره باغ, کابل
کندهار شاه ولی کوت, میوند, ژيری, کندهار
2020-05-15 2021-04-14 تکمیل
بین المللی برای معلولین بازتوانی فزیکی، حمایت روانی-اجتماعی و خدمات اګاهی دهی از خطرات ماین برای اجتماع، بی جا شده ګان داخلی، برګشت کننده ګان و دیګر افراد که توسط اسلحه متعارف و/یا جنګ در افغانستان متضرر شده باشد. صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ
کندهار ارغنداب, دامان, دند, پنجوایی, کندهار
2019-01-15 2022-03-31 تکمیل
موسسه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان فراهم ساختن امکانات/موقع اشتراک در جلسات، کنفرانس ها، ورکشاپ ها برای تاجران افغان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی صحتمندی صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروژه COVID-19 در پاسخ به حالات اضطرارای و آمادگی سیستم های بهداشتی افغانستان در ولایت قندهار. Afghanistan COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project in Kandahar Province صحت
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-12-03 2021-06-30 تکمیل
انکشافی افغان AD340-20-WFP-17 | ارایه کمک به متاثرین کوید-۱۹ توسط توزیع پول نقد - Response to COVID-19 Impacted Population - Cash Based Transfers مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
انکشافی افغان AD330-20-NCA-110 | تهیه آب آشامیدنی، اعمار تشنابها و حفظ الصحه (واش) - WASH-RIDPsHC مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2020-05-03 2021-05-02 تکمیل
موسسه خيريه جوانان براي زندگي سعادت مند جامعه افغان توزيع قرطاسيه تعلیم و تربیه
هلمند لشکرگاه
2020-02-01 2020-02-05 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان چالشهای تعلیم دختران تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-04-01 2021-03-31 تکمیل
مکتب قریه سبز کومک برای خوراکی برای غریب از خاطر کرونا مبارزه با حوادث (اضطراری)
هلمند ناد علی
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان انکشاف جندر و حق زنان در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2021-05-31 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان ضد عفونی کردن وسایط باربری در مرز افغانستان و پاکستان(تورخم و اسپین بولدک) صحت
کندهار اسپین بولدک
2020-06-05 2020-09-15 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان برنامه آموزش سریع برای دختران از مکتب باز مانده تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های مردم ناروی نظارت از برنامه های CWD USDOS در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, چاریکار, کوه صافی
فاریاب میمنه
خوست خوست, موسی خیل
پکتیا جاجی, گردیز
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, شينواری, پچير و آگام, کامه
لوگر محمد آغه, پل علم
لغمان علی شینگ, مهتر لام
کنر خاص کنر
نورستان دوآب, وايگل
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
بغلان اندر آب, تاله و برفک, خنجان, ده صلاح, دوشی, نهرین, پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا تگاب, حصه اول کوهستان, نجراب
پنجشیر انابه, بازارک, رخه, پریان
هرات هرات
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, موسهی, چهار آسیاب, کلکان
بلخ بلخ, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی
فراه فراه
هلمند لشکرگاه, نهر سراج, کجکی
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2017-09-27 2021-06-23 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان جمع آوری آمار و ارقام در مورد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان زیر بینا
کابل کابل
2020-09-16 2020-12-15 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان حمایت از پالیسی سازی در بخش تجارت افغانستان زیر بینا
کابل کابل
2020-12-16 2021-09-15 تکمیل
افغان زده کری مرستندویه موسسه کانکور امادګي تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-08-01 2020-12-31 تکمیل
افغان زده کری مرستندویه موسسه ترمیمکاري مکتب تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک پروژه اظطراری پاسخ به کوید 19 در افغانستان صحت
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور دولت یار, دولینه, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, کشک (روبات سنگی)
2020-03-10 2021-03-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری په کونړ او نورستان ولایتونو کې د خوراکې توکیو د ویش( د بیړنیو مرستو پروژه ) مصئونیت اجتماعی
کنر غازی آباد, ناری, چپه دره
نورستان برگ متال, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-11-01 2022-06-30 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ اقدام به سوی هماهنګی وامور بشردوستانه صحت
کابل کابل
2020-10-15 2021-04-14 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه برگزاری دوره آموزش برای واکسیناتوران صحت
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-10-01 2021-12-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک STAGES II گامهای بسوی موفقیت تعلیم و تربیه دختران افغان - فاز دوم تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور دولت یار, دولینه, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2017-04-01 2022-03-31 تکمیل
فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان پروگرام فراهم آوری سهولت سرمایگذاری در افغانستان (AICP) زیر بینا
کابل کابل
2020-01-01 2021-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک اداره همکاری های توسعه وی بین المللی سویدن (SIDA) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, جلال آباد, مومند دره, چپرهار
کنر اسد آباد, دره پیچ
سمنگان خرم و سارباغ
وردک سید آباد
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول
بلخ مرمل, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, شاه ولی کوت, میوند, کندهار
2018-01-01 2023-06-13 تحت کار
سوزو انترنشنل مصارف اداری دفتر کابل موسسه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مید ایر AFG203 پاسخ دهی مدغم یافته با حالات اظطرار برای مردم آسیب پذیر در ولایت های ارزگان وکندهار افغانستان صحت
ارزگان ترين کوت
کندهار کندهار
2020-11-01 2021-08-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک EXCEL II - بهبود مصؤنیت غذایی برای خانواده های فقیرروستائی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان 1یکاولنگ
2018-01-01 2021-03-31 تکمیل