جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه مطالعات زنان برای صلح نظارت زنان از روند مذاکرات صلح افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف کمک مواد غذایی به 200 فامیل بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-12-03 2021-05-30 تکمیل
موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها بهبود حل و فصل منازعات سنتی وعدلی وتصمیم ګیری ازطریق اموزش و مداخلت مشاورت حکومت داری خوب
سمنگان ایبک, خرم و سارباغ, روی دو آب
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بهبود، ادغام مجدد و استحکام عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در ولایت بادغیس - R3 مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2020-07-15 2024-03-31 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک ارتقاء ظرفیت جامعه مدنی افغان برای مشارکت در راه حل های بادوام برای افغان های که از بیجا شدن متاثر میشوند مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک عمومی حفاظت ایمرجنسی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان سید خیل, چاریکار
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
غزنی غزنی
وردک میدانشهر
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک, رخه
هرات انجیل, کرخ, گذره
کابل بگرام, ده سبز, پغمان
کندهار دامان, پنجوایی, کندهار
زابل قلات
2020-12-05 2021-05-04 تکمیل
موسسه امروز وفردای درخشان راننده گی و کارآموزی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
د سحو لپاره د تلپاتی پرمختگ موسسه په ۱۰ ښونځيو کې ۶۰۰ انجونو ته دانجونو د مياشتني مرض (حيض) په اړه اګاهي ورکول تعلیم و تربیه
لغمان قرغه‌يی
2020-04-15 2020-05-14 تکمیل
موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر توزیع واماده ساختن مواد غیر خوراکی زمستانی درولایت خوست(حالت اضطراری) مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, نادر شاه کوت, گربز
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن فعالیت مدیریت مالی و تجاری (32066) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-07-09 2021-01-15 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان بگرام, چاریکار
کابل کابل
2020-11-01 2020-12-22 تکمیل
کنسرن پاسخ دهی مفصل زمستانی برای جوامع کم دسترسی به خدمات درولایات کندز و تخار مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
تخار نمک آب, چال
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
هلپ جرمنی حمایت تخنیکی از توزیع پول نقد برای 900 خانواده از طریق شناسایی، انتخاب، تسهیل و نظارت از روند توزیع پول نقد مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات
2020-12-13 2021-02-28 تکمیل
موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان حقوق اساسی افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ سروی مشخصات نسلی برای الیاف کشمیره و پشم در جنوب غرب افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
غور دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
فاریاب المار, اندخوی, دولت آباد, قیصار, پشتون کوت
هرات ادرسکن, انجیل, زنده جان, پشتون زرغون, کرخ, کشک (روبات سنگی)
فراه بکواه, فراه, پشت رود
بادغیس قادس, قلعه نو
2020-12-15 2021-07-14 تکمیل
موسسه دست کمک به زنان بورسیه تحصیلی برای جوانان 2020 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر تقویت شفافیت و پاسخگویی از طریق نظارت بر کمک های بشر دوستانه و صحی دولت در رابطه با ویروس کرونا حکومت داری خوب
غور چغچران
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-11-01 2021-10-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین کمکهای زمستانی برای خانواده های آسیب دیده از منازعات مسلحانه و آفات طبیعی در ولایات هرات ، بادغیس و بلخ- ۲۰۱۶ زیر بینا
هرات کرخ
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
بادغیس قلعه نو
2020-12-06 2021-04-05 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین سرپناه/آب وحفظ الصحه، معیشت ومصونیت غذایی و مدیریت کمپهای مهاجرین(۱۸۱۴) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه توزیع کمک های غذائی برای افراد نیازمند مصئونیت اجتماعی
وردک سید آباد
2020-04-10 2020-08-09 تکمیل
فیروز کوه بهبود دسترسی به خدمات قبل از زایمان و پس از زایمان در کابل - State of Guernsey صحت
کابل کابل
2019-08-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه جامعه مدني و حقوق بشر صدای اقلیت های مغلوب در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
نورستان پارون
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-02-01 2020-12-17 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان صلح همه شمول در ولایت فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی
2020-11-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان ارایه خدمات ضد عفونی سازی محیط شهر کابل از طریق ریکشا ها سولری که توسط زنان اداره میشود مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2020-12-14 2021-01-31 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان کار در مقابل غذا Asset Creation - Food (در حالت اضطراری) مصئونیت اجتماعی
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
2020-11-01 2021-03-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی مداخله نجات زندگی افراد مبتلا به شوک چندینگانه که در معرض خطر گرسنگی و سوء تغذی قرار دارند از طریق پول در مقابل غذا در ولایت غور افغانستان تطبیق میگردد. زراعت ، مالداری و آبیاری
غور دولت یار, لعل و سرجنگل
2020-12-20 2021-06-19 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی آموزش ترمینالوژی ملی معلولیت و جلوگیری از معلولیت به افراد دارای معلولیت در ولایات کنر ها و ننگر هار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
کنر اسد آباد, سرکانو, مرور
2020-12-10 2021-08-10 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان پاسخ اضطراری به خشونت های مبتنی بر جنسیت GBV در جریان COVID-19 مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان, رستاق, فرخار, ورسج, کلفگان
2020-12-22 2021-12-22 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک زمستانی ایمرجنسی مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کرخ
زابل ارغنداب, ترنگ و جلدک, شاه جوی, شینکی, قلات, نو بهار
2020-12-05 2021-05-04 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک های زراعت ومعیشت برای دهاقین بی بضاعت زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, کرخ
2020-03-01 2021-02-28 تکمیل
افغانستان فردا تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-01 2020-06-01 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار توسعه و تقویه خدمات بازتوانی فزیکی برای قربانیان جنگ، متضررین ماینها/ مواد منفجر ناشده و اشخاص دارای معلولیت در نظام صحی افغانستان صحت
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خیوه, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, گوشته
2020-07-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن توزیع کمک های زمستانی پول نقد برای آسیب دیده گان از اثر جنگ (کمک های اضطراری) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-15 2021-03-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت٫ حفظ و مراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین و پنا هنده گان در زون مرکز مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان گفتمان حقوق اساسی حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کارخانه سیار چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف تقویت واکسین های معمول در 9 لایت متاثر شده از فلج اطفال یا پولیو - نورستان صحت
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2020-08-19 2021-08-18 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ادغام مرد ها و پسران برای کاهش خشونت های مبتنی بر جندر ۲۰۲۱ مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-12-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه خدمات عاجل تغذی برای اطفال کمتر از ۵سال وخانم های حامله وشیردهی قشر کوچیها صحت
پروان چاریکار
فاریاب غورماچ
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2021-02-28 تکمیل
افغانانو لپاره سولی رود موسسه توزیع اظطراری موادی غذایی مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندهار کندهار
2020-11-16 2021-02-16 تکمیل
تحقیق و انکشاف پایدار تحقیق در مورد راهای صحت یابی مردم از صدمات روانی در جامعه صحت
ننگرهار در بابا, شیرزاد
هرات کهسان
بلخ دهدادی
کندهار اسپین بولدک
2020-11-22 2021-02-28 تکمیل
فیروز کوه حفاظت از میراث ناملموس در معرض خطر افغانستان - Aliph تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2021-04-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی توزیع گوشت 12 راس مواشی در کمپ بیجاه شده گان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
جوزجان شبرغان
2020-12-26 2021-01-06 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان انسجام و تقويت نقش جامعۀ مدنی در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-12-10 2021-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات EX146 پروژه آمادگی و پاسخگویی جهانی به کوید-19 صحت
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-07-15 2020-12-30 تکمیل
همکاری های جهانی پروگرام انکشاف حرفه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-12-01 2021-11-30 تکمیل
گروپ انرژی تجدید شدنی و محیط زیست انکشاف خانه های سبز کابل ولایت کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2016-07-01 2020-12-31 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید کمک های اضطراری زمستانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ
2020-12-16 2021-03-15 تکمیل