جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Supporting Afghan women and girls in a time of COVID19 حمایت از زنان و دختران افغان در هنگام کوید 19 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-12 2020-09-19 تکمیل
موسسه بین المللی زبان شناسی ثمر انکشاف زبانهای افغانستان تعلیم و تربیه
نورستان ماندول
بدخشان شهر بزرگ, شیغنان, واخان, کران و منجان
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه ملی حمایه محوفلج د پولیو په اړه عامه پوهاوي صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-06-10 2020-08-14 تکمیل
موسسه کمک های صحی برای افغانها کمک های صحی برای افغانها صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-30 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه (60) بستر جلال اباد (Jalalabad DTC) صحت
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان حمایت اطفال مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال جمع اوری معلومات افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, فیض اباد, کشم
بلخ خلم, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2020-08-08 2020-09-10 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت اجتماعی - اقتصادی خانم های بیجاشده و ردمرزی که تحت تاثیر بیماری همه گیر قرار گرفته اند. مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 60 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان مرکز تداوی سراپا ( Kabul OPTC) صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان کلینک های صحی فرعی وموبایل صحت
زابل شاه جوی
2019-11-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهیوانیمل پروگرام واکسیناسیون علیه مرض سگ دیوانه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 70 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
بدخشان بهارک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تداوی خارج بستر در مرکز سراپا بدخشان صحت
بدخشان بهارک
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان Farah CCC صحت
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان Farah DTC صحت
فراه فراه
2020-01-01 2020-01-01 تکمیل
ودان افغانستان مردم به نیازمندی خاص (PSN) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, لعل پور, مومند دره, نازیان, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان انکشاف سطح زنده گی افراد آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کهسان
2020-08-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان پروگرام متمم تغذی (هلمند) (TSFP) صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
2020-01-10 2020-07-10 تکمیل
ودان افغانستان تعلیم و تربیه در حالت اظطرار (ٍEiE) تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-01-06 2020-12-31 تکمیل
ودان افغانستان طرح دسترسی به مارکیت مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-20 2020-12-20 تکمیل
اداره مشاورین تخنیکی افغان نابود ساختن ماین ومواد منفجر ناشده مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب غورماچ, قیصار
لغمان مهتر لام
کابل سروبی
2020-09-01 2021-08-31 تحت کار
کته خیل توزیع مواد کمکی برای بیوه زنان وایجاد کورس خیاطی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-03-18 2020-04-19 تکمیل
موسسه حقوقی مبتدا محافظت زنان از طریق مشارکت آنان در روند صلح مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-15 2020-09-30 تکمیل
شفاخانه بین المللی کیور شفاخانه کیور بین المللی صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانستان د اجتماعی پرمختیائی تولنه د کندهار ښار، ډنډاو دامان ولسوالیو په (135) کلیوو کي د (135) محلي شوراګانو جوړول او همدارنګه (135) ښځینه استادانو ته د استادۍ په برخه کي اوږد محاله ټرینینګ ورکول تعلیم و تربیه
کندهار دامان, دند, کندهار
2020-04-01 2023-03-31 تحت کار
موسسه اجتماعی و مدنی طلوع بهبود وضعیت صحی و دسترسی به خدمات صحی صحت
بدخشان فیض اباد
بغلان پل خمری
بلخ مزار شریف
2020-08-01 2022-05-31 تحت کار
همکاری و انکشاف برای افغانستان توبرکولوسیس صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, منگچک, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان حمایت مردم عام در پروسه صلح - آواز مردم کلکان حکومت داری خوب
کابل کلکان
2020-08-01 2020-09-15 تکمیل
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آشیانه های صحی، تیم های سیار ، نقطه صفری بندر طورخم، تمویل معنیت جوانان و پاسخدهی بشری ( Increasing Access to RMNCAH, HA and Youth Services) صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زاول, زیرکوه, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, کوه زور, گذره, گلران
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه صحی باروری وزنان معتاد به مواد مخدر صحت
کابل کابل
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان پروژه ماین پاکی بشر دوستانه ننګرهار، پچیر و اګام مبارزه با حوادث (اضطراری)
ننگرهار پچير و آگام
2020-08-18 2021-04-15 تحت کار
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه اطفال وزنان سراپا OPTC صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکتید ادامه دسترسی به آموزش برای کودکان آسیب دیده در ولایت فاریاب افغانستان تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
2020-08-01 2020-12-28 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها موسسه خدمات صحی سها صحت
کابل کابل
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
ودان افغانستان ملاله فنډ د کرونا په وړاندی مبارزه تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, کامه
2020-08-20 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان گروپ های تولیدی زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, دراییم
2020-07-16 2020-12-31 تکمیل
موسسه آگاهی دهی و حفظ محیط زیست کاهش گازات گلخانه ای از طریق ساختن دایحسترغیر خوازی و سطل های کمبوست در کابل و لسوالی های شکردره استالف شهر نو و دوغ اباد و پروان و لسوالی بگرامی زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
کابل کابل
2020-08-24 2021-02-24 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان حفاظت و خدمات WASH (آب و حفظ الصحه ) به بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا منع ازار واذیت جنسی در دانشگاها و محلات عمومی ولایت بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2020-08-23 2020-10-22 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای اشخاص فقیر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-09 2020-04-25 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان و افراد بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-04-30 2020-05-05 تکمیل
کورد اید خشونت های جنسی و جنسیتی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه توزیع مواد غذایی برای نیازمندان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-09 2020-03-21 تکمیل
کنسرن پاسخ دهی متحرک به حالت اضطراری کوید ۱۹؛ آب و حفظ الصحه و پاسخ غذایی اضطراری به جوامع روستایی به مشکل قابل دسترس و متاثر از جنگ ولسوالی خان آباد ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2020-09-01 2021-01-31 تکمیل
موسسه قریه پاک و سبز کاهش خشونت علیه زنان در جریان بحران کرونا صحت
بدخشان زیباک
2020-08-15 2020-09-15 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان
2020-01-01 2020-07-01 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حفاظت از اطفال روی جاده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-07-01 2021-12-31 تحت کار