جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ایجاد شهروندی فعال و برابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غزنی اندر, جاغوری, خواجه عمری, غزنی, قره باغ, مقر
پکتیکا سرحوضه, شرن, یوسف خیل
سمنگان ایبک, دره صوف بالا, دره صوف پایان, فیروز نخچیر
وردک دایمیرداد, سید آباد, میدانشهر, نرخ, چک وردک
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, کشنده
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2020-01-01 2022-12-31 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ایجاد محیط آموزشی سالم برای اطفال محروم از دسترسی به تعلیم و تربیه در یکاولنگ       تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2018-01-01 2022-12-31 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته صحتمندی صحت
نورستان دوآب
سمنگان ایبک
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه پاسخ دهی اضطراری کوید ۱۹ در افغانستان و آمادگی سیستم صحی در وردک صحت
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2020-05-02 2024-03-31 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروژه پاسخ دهی اضطراری کوید ۱۹ در افغانستان و آمادگی سیستم صحی در پنجشیر،‌کاپیسا، پروان صحت
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, سید خیل, شیخ علی, شینواری, چاریکار, کوه صافی
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
پنجشیر انابه, بازارک, حصه اول, دره, رخه, شتل, پریان
2020-05-27 2024-03-31 تحت کار
سوزو انترنشنل SOZO Kabul Training Capacity Building Centerter مـرکزآموزشي وارتقآ ظرفيت ومهارتها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
سوزو انترنشنل مـرکـزفــراگيري آموزش وتعليم وتربيه اطفال يتيم ، ّط سرّرست وبي بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل (Recovery, Reintegration, and Resilience (R3 برنامه بهبود ادغام مجدد و مقاومت در افغانستان صحت
نیمروز زرنچ
فراه فراه
2020-07-15 2021-03-31 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان تقویت حکومت داری خوب در هرات حکومت داری خوب
هرات هرات
2020-02-01 2021-01-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های اولیه صحت صحت
کابل بگرام, پغمان, کابل
2017-10-01 2023-04-30 تحت کار
خدمات طبی جاپان د برکاشکوت د کانال او حفاظتی دیوال جوړول زیر بینا
ننگرهار خیوه
2020-12-01 2022-09-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات EX154پاسخ گویی کوید-19 و بهبود برنامه در ولایت لوگر و پکتیای افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
2020-08-09 2022-04-23 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی اومر پروژه ماین پاکی بامیان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, کهمرد
2020-04-27 2021-10-31 تکمیل
خدمات طبی جاپان انکشاف کانال مروارید ۱ زیر بینا
ننگرهار خیوه
2020-10-01 2023-10-31 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی EX3 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
فراه فراه
کندهار ژيری
2020-11-01 2021-10-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EW1 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غور چغچران
خوست خوست
لوگر محمد آغه
کنر چپه دره
نورستان برگ متال
سمنگان ایبک
کندز کندوز
هلمند ناد علی
کندهار کندهار
2020-08-01 2021-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (EC479) برنامه مدغم اضطراری در ولایات کابل، هلمند، بادغیس، هرات، لغمان، خوست ننګرهار در افغانستان مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
هرات هرات
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
2020-04-01 2021-07-30 تکمیل
میری استوپس بین المللی افغانستان عرضه خدمات صحت باروری و صحت مولده صحت
فاریاب میمنه, گرزیوان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2018-01-01 2021-12-31 تکمیل
اعتماد به تعلیم وتربیه بلند بردن سطح دانش شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل پغمان, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
لیپکو پروگرام کنترل جذام و توبرکلوز صحت
دایکندی شهرستان
غور لعل و سرجنگل
غزنی جاغوری, مالستان
بامیان 1یکاولنگ, ورث, پنجاب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2021-10-30 تکمیل
هاجر افغانستان توانمندسازی زنان برای آینده بهتر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز ابتکار صحت شهری UHI صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
امداد بازسازی برای افغانستان د مثمر و غیر مثمر بوتو قوریه زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار چپرهار
2020-01-01 2025-12-31 تحت کار
مرکز تعلیمی زنان افغان ګل مکی (ملاله فند ) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-03-01 2022-03-31 تکمیل
موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت توانمند سازی مردم از طریق آموزش و پرورش در سال تعلیمی (2021) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-21 2021-12-20 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط میکانیزم افغانستان برای صلح همه شمول / دټول شموله سولی لپاره د افغانستان میکانیزم حکومت داری خوب
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2020-12-17 2021-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی جوانان CBR-OWPC مرکزفزیوتراپی ، اورتوپیدی وبازتوانایی معلولین صحت
فاریاب پشتون کوت
2020-01-01 2022-09-30 تکمیل
مید ایر AFG191 پاسخگویی اضطراری برای جوامع آسیب دیده از خشکسالی در مناطق مرکزی افغانستان صحت
دایکندی خدیر, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-07-01 2021-10-30 تکمیل
مید ایر AFG199 پاسخگویی اضطراری برای جوامع متاثر شده از جنگ در استان اروزگان. افغانستان صحت
ارزگان ترين کوت
2020-07-01 2022-01-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف شبکه منطقوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-08-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه زنان برای عدالت قضایای عام المنفعه 2 حکومت داری خوب
کابل کابل
2020-09-10 2022-02-28 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان سند مشارکت ملی معین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-18 2021-07-31 تکمیل
اکتید برنامه انکشاف پایدار روستاء- مرحله چهارم (تمدیدی) تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
بلخ بلخ, خلم, مزار شریف, نهر شاهی
جوزجان آقچه, خانقاه, خواجه دوکوه, شبرغان
2018-09-30 2022-12-31 تحت کار
جاکوبس ویل اپیل خیریه طبی صحت
سمنگان فیروز نخچیر
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-07-01 2022-06-30 تکمیل
لشکر ترحم آموزش های جدید مسلکی و حرفوی (NOVA- INVEST) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
کندهار دامان, کندهار
2020-09-01 2022-09-28 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی واکنش اضطراری COVID-19 و آمادگی سیستم سلامت در ولایت کنر صحت
کنر آسمار, اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مانوگی, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2020-05-03 2022-05-02 تکمیل
دسولی ریشی برنامه بازاریابی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی اندر, دهک, غزنی, قره باغ
پکتیا احمد آباد, جاجی, زرمت, سید کرم, گردیز
ننگرهار بتی کوت, جلال آباد, شينواری, چپرهار
لوگر خروار, محمد آغه, پل علم
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, چهار دره
وردک جلریز, میدانشهر, نرخ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ دولت آباد, شولگره, مرمل, مزار شریف
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغستان, خاکریز, دامان, دند, شاه ولی کوت, نیش, پنجوایی, ژيری
زابل ارغنداب, شاه جوی, میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-01-28 2023-01-31 تحت کار
علوم اداری برای صحت ابتکار صحت شهری (UHI) صحت
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-10-14 2025-10-13 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
2017-04-01 2022-08-31 تکمیل
موسسه انکشافی توانا آموزش سریع GEC-T تعلیم و تربیه
بلخ چمتال
2020-04-01 2020-09-30 تکمیل
بنیاد اقا خان برنامه کاری صحی برای افغانستان -HAPA صحت
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, جرم, خاش, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, کوف آب, یکمگان
بغلان اندر آب, تاله و برفک, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2015-10-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروگرام تغذی ضمیموی برای اطفال وخانمهای حامله شیرده صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2018-01-05 2021-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک پروگرام تغذی ضمیموی برای اطفال وخانمهای حامله شیرده-کاپیسا صحت
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
بنیاد اقا خان بنیاد برای توانمند سازی صحت - F4H صحت
بامیان بامیان, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان اشکاشم, بهارک, خواهان, شکي, شیغنان, فیض اباد
بغلان خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2020-06-23 2025-03-31 تحت کار
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحی وارتقای میعشیت پایدار , برنامه سکتور صحت برای محوخشونت مبتنی بر جنسیت 2020 و 2021 صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
نیمروز زرنچ
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2020-01-01 2021-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور آموزش و آگاهی در مورد داد خواهی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-11-20 2020-02-19 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی Strengthen RI in Kandahar/ BPHS+ تقویه عرضه خدمات واکسین صحت
ارزگان دهراود, چوره
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-06-03 2022-06-30 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان پروژه صحت مندی بادغیس صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان آموزش قالین بافی تعلیم و تربیه
کاپیسا نجراب
2018-01-01 2021-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پروژه اضطراری در مناطق با آسیب پذیری شدید - Fragile Context Program Approch مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-10-01 2022-09-30 تکمیل