جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
فیروز کوه حمایت از برنامه های موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان -Sigrid Rausing Trust تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-06-01 2022-06-30 تحت کار
سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال پروگرام ملی سرکس اجتماعی تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال پروگرام گل سنگ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
فیروز کوه کلنیک صحی فامیلی فیروزکوه صحت
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
فیروز کوه حفاظت از میراث ناملموس در معرض خطر افغانستان - Aliph تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-02-01 2021-04-30 تحت کار
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته ادغام مرد ها و پسران برای کاهش خشونت های مبتنی بر جندر ۲۰۲۱ مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2020-12-01 2021-06-30 تحت کار
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه Civic Space / فضای مدنی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2020-06-01 2023-09-30 تحت کار
مدیاسنتربرای افغانستان انسجام و تقويت نقش جامعۀ مدنی در روند صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
جوزجان شبرغان
2020-12-10 2021-07-31 تحت کار
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع گوشت قربانی و عقیقه به شاگردان سپانسر مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کوت, کوز کنر
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
بدخشان فیض اباد
کابل کابل
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات غذایی بی بضاعت و سوء تغدی به اطفال کمتر از 5 سال در ولایات بادغیس و بدخشان صحت
بدخشان تيشکان, شهر بزرگ, وردوج, يفتل سفلى
بادغیس جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2020-11-01 2022-03-31 تحت کار
موسسه حرکت به سوی مصونیت افزایش آگاهی عامه در مبارزه با فساد حکومت داری خوب
کندهار دامان, کندهار
2020-12-15 2021-05-15 تحت کار
همکاری های جهانی آب آشامیدنی قریه بلوچ ها مصئونیت اجتماعی
بدخشان کشم
2020-07-01 2021-06-30 تحت کار
Safeer Rahmat Welfare Org. پرورشگاه امام بخاری رح تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-03-21 2021-03-18 تحت کار
کمیته بین المللی نجات EC488 محافظت اطفال از طریق حمایت های زمستانی برای دختران و پسران آسیب پذیر بدون همرا و جدا شده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-10 2021-06-09 تحت کار
اکتید تامین پول نقد اضطراری برای کمک های غذایی در ولایت سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, روی دو آب
2020-12-03 2021-06-02 تحت کار
مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم پروگرام جهانی گندم سال 2020 زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بازسازی بینا توزیع قرطاسیه برای شاگردان بی بضاعت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2020-05-01 2020-05-03 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ یکپارچه تغذی و نجات زندگی مرگ و میر مادران و کودکان ولسوالیهای تحت اولیت ولایت غور صحت
غور دولت یار, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران
2020-12-01 2021-05-31 تحت کار
فیروز کوه حمایت از مرکز اجتماعی شش پل و مرکز زنان اژدر - بامیان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-04-01 2023-12-31 تحت کار
موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان تنظیم مراقبتهای صحی اولیه عاجل وپاسخگویی کوید 19 برای بیجاشدگان خارجی صحت
خوست تنی, خوست, سپیره, گربز
2020-10-15 2021-10-14 تحت کار
موسسه خدماتی و انکشافی مساوات توزیع رایگان مواد درسی تعلیم و تربیه
بلخ چار کنت
2020-06-14 2020-12-26 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی - 2020/2021 مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان ارگو, بهارک, فیض اباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2020-12-01 2021-01-20 تکمیل
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه-ولایت بغلان CBNP صحت
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست و فرنگ, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, فرنگ وغارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
2019-03-01 2020-04-04 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ساخت فلم مستند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-01-23 2020-01-27 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان ایجاد محیط فراگیر، توسعه پاسخگوی و بهبود حسابدهی بین اراکین دولت، قدرتمندان محلی و جوامع حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
2020-12-24 2021-09-30 تحت کار
د بشری قواوو انکشافی اداره د افغان ماشومانو تقویه Global Affairs Canada Enhancing Protection of Afghan Children مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغنداب, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2020-12-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه حمایت از زنان و اطفال بی بضاعت محوخشونت علیه زن مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2020-11-15 2020-12-08 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان برنامه تبادل افکار رهبران جوان افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-01 2022-09-30 تحت کار
موسسه نسل نوین افغانستان برنامه آگاهی بورسیه پوهنتون امریکائی آسیای میانه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-12-01 2021-05-01 تحت کار
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری صحت و تغذی – مدغم شده با MHPSS – به افراد شدیداً متاثر شده در افغانستان به منظور رفع مصئون نیازمندی های اساسی که دسترسی به کاهش نگرانی های محافضت را تسهیل میکند صحت
پروان کوه صافی
دایکندی کيتی
غور لعل و سرجنگل
بدخشان خاش, وردوج
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-05-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه طبی حقانی حضرت میاصاحب طبی تشخیصی مرکز صحت
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه Cash base Transfer تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د مکاتبو د شاګردانو د تغذئی پروګرام تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د موسمی ملاتړد مرستو پروګرام مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, میوند, نیش, پنجوایی
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ارایه خدمات تغذی درحالت اضطرار( AHF Nutrition) صحت
بادغیس آب کمری, جوند, قادس
2020-12-15 2021-05-31 تحت کار
افغان سواد آموزی موسسه د موسمی ملاتړد مرستو پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
زابل اته غر, دای چوپان, میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د ټول افغانستان سروی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چوره
هلمند ریگ خانشين, لشکرگاه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, واشیر, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
زابل اته غر, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان
2020-08-08 2020-09-09 تکمیل
موسسه ابر زنان قدردانی از هشت ابرزن مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-03-31 تکمیل
سرکس سیار خورد برای اطفال آموختن – اقدام کردن – تاثیر گذاری: اقلیم و محیط زیست در کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-12-15 2021-03-31 تحت کار
کورد اید کمک های زمستانی (حمایت از زمستان گذرانی ) درافغانستان وسوریه مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور دولینه, شهرک
2020-12-15 2021-05-15 تحت کار
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی دسترخوان ملی مصئونیت اجتماعی
پنجشیر بازارک
2020-12-23 2021-01-23 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال دسترسی دختران و پسران به مکاتب و صنوف محلی بهبود یافته و مصؤن در ولایت بلخ (AHF EiE Project) تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار کنت
2020-11-01 2021-04-30 تحت کار
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په سخت ژمي کې د زیان منونکی کورنیو سره مرسته-۲ مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-12-24 2021-01-31 تکمیل
موسسه هنری و فرهنگی بابا نمایشگاه کتاب و کتابخوانی سیار تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-12-15 2021-02-02 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل محافظت اطفال-AHF CHILD PROTECTION صحت
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2020-11-15 2021-03-31 تحت کار
شبکه انکشافی باختر پروژه پاسخ دهی عاجل و آماده سازی سیستم صحی COVID-19 در ولایت بلخ (IDA) صحت
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2020-06-04 2021-06-03 تحت کار
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت پروگرام ماین پاکی و مهمات کلستر 2020-2024 مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل خاک جبار, پغمان, چهار آسیاب
2020-12-01 2022-01-31 تحت کار
بنیاد اقا خان هیچ دختر عقب نمی ماند LNGB تعلیم و تربیه
پروان سرخ پارسا, شیخ علی
بامیان سیغان, ورث, پنجاب, کهمرد
بدخشان بهارک, خاش, دروازه بالا, شهدا
تخار فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, خنجان, دهنه غوری, پل خمری
کابل کابل
2019-04-01 2022-03-31 تحت کار
موسسه کمک های دانا بسته کمک های نقدی زمستانی موسسه کمک های دانا مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-12-11 2020-12-13 تکمیل