جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان تطبیق پروژه توبرکلوز 2020 صحت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان بهارک
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان افزایش مداخلات وقایوی اچ ای وی درمیان جمعیت کلیدی در افغا نستان صحت
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث اشاعه تشبث در بین جوانان افغان تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد
بامیان بامیان
کابل استالف, شکر دره, پغمان, چهار آسیاب, کابل, گلدره
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت بین بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2020-03-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تدویر سیمینارهای میتودلوژی ( روش های جدید تدریس برای معلمین ) ولایت هرات 2020 تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تعلیمات صحی و مراکز صحی جغرتان وملدان ( ولایت هرات) 2020 صحت
هرات انجیل, هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان برنامه آموزش سریع برای دختران از مکتب باز مانده(2020) تعلیم و تربیه
کابل قره باغ
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه زبان صلح زنده گی مسالمت آمیز تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, نهر شاهی, چار بولک, چمتال
2019-12-20 2020-09-17 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه ظرفیت لوړونی پروګرام حکومت داری خوب
کندهار کندهار
2019-12-01 2020-11-30 تکمیل
شبکه زنان افغان دخیل سازی زنان به عنوان عوامل تغییر در برابر خشونت علیه زنان و فقر حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
2020-02-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان توسعه نهادی و حمایت ثبات برای دادخواهی و شبکه سازی حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان مشارکت شبکه زنان افغان در مسیر صلح پایدار SP 2020 (صلح و امنیت فراگیر و پدید آمده)برای حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
شبکه زنان افغان افزایش دسترسی موکلان به حقوق به عدالت و تقویت ظرفیت جامعه مدنی و وکلای جوان برای اجرای پروژه حقوق بشر در افغانستان (پروژه LALE) حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-01-01 2020-02-29 تکمیل
شبکه زنان افغان حمایت عمومی حکومت داری خوب
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2020-08-01 2021-08-01 تکمیل
همکاری های جهانی مبارزه در مقابل کووید 19 صحت
بغلان پل خمری
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه پاسخ داهی آضطراری آب آشیامدنی و حفظ الصحه درغور مبارزه با حوادث (اضطراری)
غور تولک, تيوره, دولت یار, لعل و سرجنگل
کابل کابل
2020-06-01 2021-09-05 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارائه خدمات محافظتی برای دختران و پسران آسیب دیده و أطفال که در معرض خطر خشونت ، سوءاستفاده ، استثمار و توجه نشده اند مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, خواجه سبز پوش ولی, شرین تگاب, میمنه
بلخ بلخ, دولت آباد, شولگره, مزار شریف, چار بولک
2020-02-29 2020-11-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت از عودت کنندگان بدون اسناد افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندهار کندهار
2017-03-03 2021-11-30 تکمیل
بنیاد بیات حفر چاه آب آشامیدنی در نواحی مختلف شهر کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-09-01 2020-10-25 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک برنامه ملی میثاق شهروندی نیمروز زیر بینا
نیمروز زرنچ, کنگ
2017-05-15 2020-12-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک برنامه ملی میثاق شهروندی بادغیس زیر بینا
بادغیس جوند, قادس
2017-05-15 2021-10-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان مراکز آموزشی و تدویر ورکشاپها (ولایت کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل شکر دره, میر بچه کوت, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تعلیمات صحی و مراکز صحی (ولایت کابل) سال 2020 صحت
کابل میر بچه کوت, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم پرورشگاه بی بی عایشه صدیقه (رض) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-09-08 2021-09-08 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV6 مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان کودکستان (کابل) سال 2020 تعلیم و تربیه
کابل چهار آسیاب, کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د مکاتبو د شاګردانو د تغذئی پروګرام تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2020-10-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د موسمی ملاتړد مرستو پروګرام مصئونیت اجتماعی
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, میوند, نیش, پنجوایی
2020-11-01 2020-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د موسمی ملاتړد مرستو پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
زابل اته غر, دای چوپان, میزان, کاکر (خاک افغان)
2020-09-01 2020-10-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه د ټول افغانستان سروی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چوره
هلمند ریگ خانشين, لشکرگاه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, واشیر, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, شاه ولی کوت, معروف, میوند, پنجوایی, ژيری
زابل اته غر, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, قلات, میزان
2020-08-08 2020-09-09 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان تقویت خانم های متشبث (2020) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ دهدادی
2019-12-01 2021-11-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان حفاظت و خدمات WASH (آب و حفظ الصحه ) به بیجاه شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2020-07-04 2020-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه اجرای سروی تراخم صحت
کابل کابل
2020-06-01 2020-11-30 تکمیل
آفرین تعلیم و تربیه 2020 تعلیم و تربیه
لوگر برکی برک
پنجشیر پریان
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی استعدادها و کار آموزی دارالایتام تعلیم و تربیه
وردک سید آباد
2020-06-01 2020-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره حمایت از شاگردان یتیم تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان حمایت اطفال بدون همراه و جداشده از فامیل مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, فیض اباد, کشم
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
بغلان اندر آب, بغلان جدید, بورکه, تاله و برفک, جلگه, خنجان, خوست, ده صلاح, دهنه غوری, دوشی, غارو, نهرین, پل حصار, پل خمری, گذرگاه نور
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
2019-07-01 2021-06-30 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع کمک های بلاعوض مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
پکتیا زرمت, گردیز
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خوگیانی, دره نور, لعل پور, مومند دره, کامه
لغمان علی نگار
بدخشان فیض اباد
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره آموزش های حرفوی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2020-05-25 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی EV8 مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2021-01-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه باز توانایی زون شرق تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی اعمار پرورشگاه پسرانه کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-07-31 2020-03-30 تکمیل
همکاری های جهانی فارم تحقیقاتی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان, مرکز مشوره دهی فامیلی و دارالمشوره حقوقی ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر پروگرام پاسخگویی جنسیتی برای کوید19 مصئونیت اجتماعی
فراه انار دره, بالابلوک, فراه, قلعه کاه
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2020-05-30 2020-09-30 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر دسترسی به خدمات با کیفیت عدلی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-11-23 2021-11-23 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ سرپل صحت
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2020-11-03 2021-05-02 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کوید ۱۹ جوزجان صحت
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2020-11-03 2021-05-02 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان
2020-07-01 2020-12-31 تکمیل