جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه دفتر ارتباط پروژه تنظیم علفچرها زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2018-06-01 2022-05-31 تکمیل
موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان تقویت خانم ها توسط سواد اموزی حرفوی خیاطی و گلدوزی و مشوره های روانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-10-01 2021-09-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع پول نقد برای متضررین فصلی 2021 مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-11-01 2021-03-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه SSUP-2 مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2020-05-01 2020-05-30 تکمیل
موسسه کمک های بشری کمک نقدي به خانواده هایی بیچاره و متاثرشده ازقرنطین مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
د بشری قواوو انکشافی اداره ّځنګل سازی او د بی بضاعتو ښځینو پیاوړتیا زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2020-11-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خیریه سعادت هرات تعلیمی و تحصیلی و درمانی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار ادغام مجدد اقتصادی قربانیان جنگ و مردم متاثر شده ازسایر خشونت ها دیگر در ولسوالی بکوا ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه بکواه
2020-11-01 2021-05-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل کابل
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مهیوانیمل پروگرام واکسیناسیون علیه مرض سگ دیوانه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت برای خانواده های نیازمند و بی بضاعت ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2020-11-20 2020-12-10 تکمیل
موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید کمک و مساعدت با اطفال روی جاده مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-11-20 2020-12-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز توزیع و غرس نهالهای درخت میوه ولایت کنر زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر اسد آباد
2020-11-25 2020-12-25 تکمیل
موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود توزیع تعداد 6615 بسته موادغذایی برای فامیل های غریب و فقرا در ماه مبارک رمضان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز اصل چخانسور
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2020-04-25 2020-05-23 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل توانمندسازی زنان از طریق آموزش مهارت های لازم بخاطر حمایت اقتصادی و استقلال فردی - ADH WE مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
2019-12-01 2020-10-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت جلو گیری از خشونت های خانواده گی و مسایل مربوط به جندر تعلیم و تربیه
فاریاب شرین تگاب
سمنگان فیروز نخچیر
کندز کندوز
بغلان بغلان جدید
کابل سروبی, کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار آچين
2020-02-01 2020-07-31 تکمیل
باکتریان کلینیک حمایه طفل مادر (MCH) صحت
پنجشیر بازارک
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت صحت ، اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
پکتیکا برمل
2020-02-16 2020-08-15 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه رسیدگی به نیازمندی های فوری متضررین GBV ( زنان و دختران) در معرض خطر در مناطق اسیب پذیر در ولایات های قندهار ، ارزگان ، زابل ، سرپل و تخار و نجات اونها از طریق ارائه خدمات چند بخشی GBV . صحت
ارزگان ارزگان خاص, چنارتو
سرپل سرپل, صیاد
تخار تالقان, فرخار
کابل کابل
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک
زابل شاه جوی, قلات
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان توزیع مواد غذایی - برنج سویا مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, نهر شاهی
2020-11-21 2021-01-21 تکمیل
موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور ٍارزیابی نهایی پروژه تطبیق شده کرونا در ولایت فاریاب افغانستان صحت
فاریاب میمنه, پشتون کوت
2020-11-10 2020-12-31 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت اګاهی عامه در بار ه کووید -۱۹ و خدمات اب ، نظافت و حفظ الصحه صحت
ننگرهار خوگیانی, لعل پور, مومند دره, گوشته
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2020-07-27 2021-01-26 تکمیل
انکشافی افغان AD341-20-WFP-18 | توزیع پول نقد موسمی بدون قید و شرط (زمستانی) - (Unconditional Seasonal Support - CBT (Winterization) مصئونیت اجتماعی
زابل قلات
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت حفظ الصحه و اګاهی عامه در باره کووید - ۱۹ صحت
فاریاب میمنه
بلخ مزار شریف
2020-07-01 2020-10-31 تکمیل
موسسه آقا خان برای اسکان ارسال پول نقد مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان بهارک, جرم, فیض اباد
2020-11-01 2021-02-28 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
فاریاب میمنه
غزنی گیرو
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر دانگام
سمنگان روی دو آب
وردک میدانشهر
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل خاک جبار
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-01-01 2020-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان شینواری
غزنی غزنی
خوست خوست
سمنگان روی دو آب
بغلان خنجان
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه په سخت ژمي کې د زیان منونکی کورنیو سره مرسته مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2020-12-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها توزیع مواد غذایی برای اطفال سوء تغذیه مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2020-12-01 2021-02-28 تکمیل
موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند دیزاین های جدید خیاطی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2020-11-02 2021-02-28 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
کندهار دامان
2018-02-01 2020-11-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک پروگرام ماین پاکی و مهمات کلستر 2020-2024 مصئونیت اجتماعی
کابل خاک جبار, پغمان, کابل
بلخ مرمل, کلدار
2020-09-01 2023-08-31 تحت کار
موسسه شهدا فراهم نمودن محیط یا فضای بهتر آموزشی برای اطفال افغانستان و نظارت از تعمیر ساختمان مکتب متوسطه دخترانه لزیر تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
2020-12-01 2021-11-30 تکمیل
خدمات اجتماعی صحی و تعلیمی تابش صحت روانی بهبود وضعیت وخیم زنان واطفال در مغایرت با قانون در افغانستان صحت
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز حمایه اساسی برای تقویت نهاد چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان مشاوره به عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-02-01 2021-02-01 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کتابحانه سیارآبی چهار مغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2020-01-01 2021-08-31 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان مدیریت شبکه دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) برنامه های سفارت امریکا در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-22 2021-09-21 تکمیل
موسسه کمک برای اطفال یتیم مساعدت برای آسیب دیدگان سیلاب ها در ولایت پروان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
2020-09-24 2020-09-24 تکمیل
موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان (کانال MIRA برای افغانستان) صحت
هرات زنده جان
2020-12-01 2021-12-01 تکمیل
موسسه جامعه قلب آسیا مجموعه گفتگوهای منطقوی در باره صلح افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2020-03-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه تجدید قوای شرق ایجاد شهروندی فعال و برابری برای افراد دارای معلولیت مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
2020-08-13 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل ترویج حفاظت و رفاه در اجتماعات آسیب پذیر حومه شهر هرات – P3 زیر بینا
هرات هرات
2020-05-01 2021-04-30 تکمیل
موسسه خیریه کودکان افغانستان ارتقاء سطح دانش کودکان نیازمند و مستعد- نیمه اول مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2020-01-01 2020-06-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان مساعدت های فصلی توزیع پول نقد برای فامیل های آسیب پذیر مصئونیت اجتماعی
سمنگان دره صوف بالا
کندز خان آباد
بلخ بلخ
2020-11-01 2021-01-31 تکمیل
خدمات اجتماعی جهان درآسیا پروژه تعلم دختران تعلیم و تربیه
ننگرهار خیوه, کامه
لغمان مهتر لام
بامیان بامیان, یکاولنگ
2020-07-01 2021-06-30 تکمیل
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان کمک به افراد دارای نیازمندی های خاص ونظارت از ساختمان مکاتب و نصب واحدهای مسکونی در مکاتب تعلیم و تربیه
دایکندی شهرستان, میرامور, نیلی
غور لعل و سرجنگل
بامیان بامیان
وردک حصه اول بیهسود
2020-01-01 2020-10-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک به آب آشامیدنی مصئونیت اجتماعی
پکتیا احمد آباد, دند و پتان, زرمت, چمکنی, گردیز
ننگرهار جلال آباد, دره نور
کابل کابل
2020-12-01 2021-03-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پژوژه توزیع کمپل برای بیجاشدگان داخلی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی نیلی
بلخ مزار شریف
هلمند گرشک
2020-03-11 2021-01-31 تکمیل